DeurneWiki een encyclopedie over, voor en door Deurne(naren)!
U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Antonius Josephus Witlox (1895-1946)

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken
Antonius Josephus Witlox
06.894.jpg
Persoonsinformatie
Volledige naam Antonius Josephus Witlox
Roepnaam Antoon
Geboorteplaats Waalwijk
Geboortedatum 7 april 1895
Overl.plaats Eindhoven
Overl.datum 4 april 1946
Beroep(en) pastoor van Deurne
Bidprentje NBA

Antonius Josephus (Antoon) Witlox was van 1941 tot 1945 pastoor in de Sint-Willibrordusparochie in Deurne-centrum als opvolger van pastoor Roes.

Algemeen[bewerken]

Hij was een zoon van Hendrikus Johannes Maria Witlox (1861) en Maria Antonia Bressers (1858-1927). Hij werd op 14 juni 1919 tot priester gewijd. Op 12 september 1919 werd hij jaar benoemd tot kapelaan in Goirle. Op 17 oktober 1920 werd hij benoemd tot viceprefect van het kleinseminarie van 's-Hertogenbosch. Op 21 september 1928 werd hij benoemd tot directeur van het seminarie Beekvliet te Sint-Michielsgestel. Op 21 april 1939 werd professor Witlox benoemd tot pastoor van Hoogeloon. In oktober 1941 werd hij door bisschop Diepen benoemd tot pastoor in de oude parochie van Deurne, als opvolger van de overleden pastoor Roes.

Zilveren priesterfeest[bewerken]

Pastoor Witlox mocht bij zijn zilveren priesterfeest op woensdag 14 juni 1944 een zilveren ciborie in ontvangst nemen, vervaardigd door de zilversmid Van den Hout uit Weert. In het drijfwerk op de ronde voet is Maria met het kind Jezus afgebeeld. De inscriptie onder de voet luidt:

Ter gedachtenis aan mijn zilveren priesterfeest 14 juni 1944 A.M.J. Witlox pastoor. A.F. v.d. Hout Weert fecit.

Gezien de tijdsomstandigheden (Tweede Wereldoorlog) werd zijn zilveren priesterfeest zonder veel feestvertoon gevierd. De viering vond voornamelijk binnen het kerkgebouw plaats. In de versierde Sint-Willibrorduskerk werd een plechtige hoogmis opgedragen. Door Mgr. dr. J.H.J.M. Witlox, een broer van de jubilaris, werd een feestpreek gehouden en de Wilbertzangertjes voerden de wisselende gezangen uit. 's Middags werd een plechtig lof gecelebreerd. Pastoor Witlox was een groot Mariavereerder. Daarom vond tijdens het lof de overdracht plaats van de Maria-Vredeskapel, het feestgeschenk van de parochianen aan de jubilaris.

In het kader van het zilveren priesterfeest van de pastoor werd ook voor de schoolkinderen een uitstapje naar de speeltuin in Helmond georganiseerd.[1]

Mariavereerder[bewerken]

Pastoor Witlox bezocht ook enkele malen Johanna (Janske) Gorissen, een indertijd omstreden Noord-Brabantse zieneres en medium. Janske genoot in die jaren in het bisdom Breda, maar ook daarbuiten, grote bekendheid. Bij één van de bezoeken van pastoor Witlox in 1937 zouden bebloede doeken om het hoofd van Janske zich plots gemanifesteerd hebben als de wonden van Jezus Christus doornenkroon.

Hij blies de Mariaverering in de oude parochie van Deurne nieuw leven in. Tijdens zijn pastoraat werd er elke zaterdagavond in de Sint-Willibrorduskerk een lof ter ere van Maria gecelebreerd waar hij de parochianen in voorging. Dit lof werd opgeluisterd met zang van het Mariakoor en orgelspel van organist Jozef Scheepers.

Het Mariakoor bestond uit dames uit de parochie. Op onderstaande foto zijn te zien:

  • zittend, van links naar rechts: Francisca Wilhelmina Henrica (Cis) Maria de Vet, pastoor Witlox en Nicola Bekkers.
  • Staande van links naar rechts: Maria van Dijk, Toos Ahout, juffrouw Biemans (een onderwijzeres uit de Kruisstraat), Ciska Munsters, Annie van den Broek, Anna Berkers, Jo Obers en Tiny de Martines.
  • Op de tweede rij staan van links naar rechts: Mietje Jegerings, Vera Theelen, Hanneke van Houts, Betsie Ketelaars, Lenie Althuizen, Trees Theelen, Zus Gijsbers, Ciska Timmermans, ? Obers en Cato Manders.
Foto: collectie Wouters - Ketelaars

Kapelaans[bewerken]

Tijdens zijn pastoraat in Deurne werd hij bijgestaan door de kapelaans:

Afscheid[bewerken]

Na zijn jubileumfeest bleef hij nog maar korte tijd in Deurne want in september 1945 werd hij overgeplaatst naar Eindhoven waar hij rector werd van het Sint-Jozefziekenhuis. Deze overplaatsing was overigens op zijn eigen verzoek. In het memoriaal van de zusters Franciscanessen wordt hierover het volgende meegedeeld:

De politieke vete die na de oorlogsjaren zijn parochianen in twee scherp tegenover elkander staande partijen verdeelde was deze priester met zijn fijnbesnaarde ziel te machtig. Hij vroeg ontslag aan Monseigneur en bekwam dit.

Bij zijn afscheid werd gememoreerd dat hij de liturgie in al haar pracht in de kerk had hersteld en dat de parochie onder zijn beleid bloeide in een sterke katholieke beleving. Zijn opvolger werd pastoor Van Dinter.

Nevenfuncties[bewerken]

Pastoor Witloxstraat[bewerken]

Van 1963 tot 1965 was er een pastoorswijk in de Houtenhoek, waarvan de straten vernoemd waren naar pastoors die een belangrijke rol in de Deurnese geschiedenis speelden. Ook was er een straat naar pastoor Witlox vernoemd. Uiteindelijk werd in 1965 toch gekozen voor een componistenwijk. Een jaar na zijn afscheid overleed aan als gevolg van een verkeersongeval.

Zie ook het overzicht: Pastoors van de parochie Deurne

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Frans Martens - Naar de speeltuin in 1941 in het Weekblad voor Deurne van 22 april 1999.