DeurneWiki een encyclopedie over, voor en door Deurne(naren)!
U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Borgemeester

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken

Voor 1795 was de borgemeester in Deurne de beheerder van de financiën. Hij assisteerde daarmee de schout in zijn bestuurstaken. De naam van het latere hoofd van het gemeentebestuur, de burgemeester, is hiervan afgeleid. Het takenpakket was echter totaal verschillend.


Elk jaar kwamen op 17 maart de mannelijke inwoners van Deurne verplicht bij elkaar in Vreekwijk aan de Engstraat. Daar namen ze beslissingen, keuren genaamd, over het gebruik van woeste gronden zoals heiden en venen en de boetes bij misbruik van de zg. breuken. Dit alles werd opgeschreven en alle aanwezigen tekenden het document.

De borgemeester moest de belastingen en renten ophalen en legden daarvan een register aan. Hij had de zorg voor de inkomsten en uitgaven van de gemeente. De borgemeester behoorde in de regel tot de meest draagkrachtigen van het dorp omdat hij het risico liep schulden uit eigen zak te moeten betalen. Hij stond als het ware "borg" voor de dorpsfinanciën (vandaar: borgemeester).

De formule van de eed die de gekozen borgemeesters moesten afleggen was als volgt:

Wij beloven en sweeren de gemeijnte en heerlijckheijt in alle regtvaerdigheijt te sullen helpen mainteneren en met gemeents gelt gemeijnts schade naer uijtterste vermogen te sullen voorcomen en alle boecken waer toe wij volgens gewoonte en resolutiën van den lande verpligt sijn te collecteren, door schepenen ons ter hand gestelt getrouwelijck te sullen innen en alle behoorlijke schepenen-ordonnantiën te sullen observeren en naercomen en voldoen en des versogt sijnde van haer bevint te doen behoorlijke reeckening, bewijs en reliqua, soo waerlijck mogt hen Godt almagtigh helpen.


Literatuur[bewerken]

Voor een overzicht van de Deurnese en Vlierden borgemeesters zie: