Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Haageind 39-41

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
(Doorverwezen vanaf Dinghuis (gebouw))
Ga naar: navigatie, zoeken
Het Dinghuis.
Foto: collectie Frans Gloudemans
De oude schouw in het Dinghuis in 1963, voor de restauratie
Interieuropname van het Dinghuis in 1963, voor de restauratie
Interieuropname van het Dinghuis in 1963, voor de restauratie
Werkzaamheden aan het gebouw in 2017

Het Dinghuis is een in oorsprong zestiende-eeuws gebouw, gelegen aan het Haageind 39-41 op het kasteeldomein.


Achter de kasteelruïne van Deurne staat het zogenaamde Dinghuis. Het is een met leien gedekt gebouw, waar in vroeger dagen de vergaderplaats van de dingbank was gevestigd. Het Dinghuis was vermoedelijk identiek aan de neerhof of neerhuizing van het Groot Kasteel, wellicht al vanaf het einde van de veertiende eeuw. De oudste bouwsporen van het huidige gebouw dateren uit de zestiende eeuw. Tijdens een restauratie zijn namelijk sporen van vakwerkbouw gevonden.

Tijdens de zeventiende eeuw werden de muren vervangen door steen, en werd het als (ge)dinghuis in gebruik genomen, de plaats waar de dorpsregenten vergaderden en rechtspraken. Die functie bleef het houden tot de Franse tijd, toen de dorpen niet meer zelf recht mochten spreken. In de negentiende en het begin van de twintigste eeuw werd het als koetshuis, opslagruimte en stal gebruikt door de bewoners van het Groot Kasteel.

Tussen 1941 en 1948 was het Dinghuis in gebruik als stal van de paardenfokkerij Stal Peellandt, waarvan paarden aan draafwedstrijden in heel Nederland meededen. De fokkerij was een poging een nieuwe economische basis onder het landgoed te leggen nadat alle pachtboerderijen in 1925 waren verkocht.

In 1951 was dit gebouw in gebruik als woning. De stalling en tuigkamer stonden toen leeg. Na een periode van verkrotting startte in 1962 de restauratie die het aanzicht van de gevel volledig veranderde. Bij de restauratie werden stenen gebruikt die afkomstig waren van het geboortehuis van Johannes Florentius Martinet (1729-1795) aan de Markt 12. Dat pand moest wijken voor de eerste nieuwbouw van de Boerenleenbank Deurne. In 1964 werd de restauratie afgerond en werd zonder dan nog vaststaande bestemming op 26 november van dat jaar geopend.

Vóór de restauratie was het Dinghuis als opslagruimte in gebruik. Zo werden er in de vijftiger jaren de sneeuwruimer, de muziekkiosk, veevoer en hooi opgeborgen. Een duivenhok was er op de zolder en een autostalling beneden. Verder was het een tijdlang het onderkomen van een katholieke jeugdvereniging, terwijl af en toe tijdelijk vanuit de kasteelruïne stukken van de oudheidkamer werden geborgen.

Het pand werd op maandag 11 oktober 1965 in gebruik genomen als gemeentemuseum onder de naam Museum Het Dinghuis. Daarin werd de kunst, verzameld door Hendrik Wiegersma, tentoongesteld. Zijn zoon Pieter Wiegersma was oprichter en artistiek directeur van het museum.

In 1965 werd Herman Allard conservator van het Dinghuis, een functie die hij tot en met 1974 vervulde.

In 1976 verhuisde het museum naar De Wieger, de voormalige dokterswoning van Hendrik Wiegersma.

Er bestonden enige tijd plannen om in het Dinghuis een theehuis en restaurant te vestigen. Dit stuitte op heftige kritiek van streekarchivaris Van Emstede in de regionale pers. Als gevolg daarvan werd Van Emstede verboden om nog langer zonder voorafgaande goedkeuring van de bij het streekarchivariaat Peelland aangesloten gemeenten publicaties te verzorgen. In het Dinghuis vestigde zich later een handelaar die oude wapens restaureerde en verkocht.

In de negentiger jaren van de twintigste eeuw werd het pand in gebruik genomen als Vrije Academie, een centrum voor kunstzinnige vorming voor lokale amateurkunstenaars.

Met opheffen van de Vrije Academie in 2012 kwam het Dinghuis beschikbaar voor een andere bestemming.

Het Dinghuis kreeg in 2016 een nieuwe eigenaar deze wilde het pand restaureren en inrichten als een horecagelegenheid. Daarnaast waren er plannen om een permanente expositieruimte in te richten die de historie van het kasteel en directe omgeving belicht.

De huidige eigenaar had de plannen vooraf in hoofdlijnen besproken met partijen die betrokken zijn bij het gebied rondom het kasteelcomplex, zoals stichting Walhalla, stichting De Parkboerderij, natuur- en milieucentrum Ossenbeemd, de familie Nooijen en stichting Het Heerlijck Huijs van Doerne. Zij stonden er positief tegenover.

Voor het Dinghuis gold binnen het geldende bestemmingsplan Heiakker de functie maatschappelijke doeleinden met de mogelijkheid tot een aan deze doeleinden ondergeschikte horecafunctie. Voor de ondernemer was het niet mogelijk om binnen deze bestemming een levensvatbare exploitatie op te zetten. Het college van B en W heeft daarom al in december 2013 aangegeven in principe akkoord te zijn met het verruimen van de gebruiksmogelijkheden naar horeca en terras. Voorwaarde was wel dat de monumentale waarde en de toeristische aantrekkelijkheid van het gebouw en de omgeving behouden blijven.DeurneWiki TR Plekke: DeurneWiki_TR_Plekke_POI[bewerken]

De informatie die hier staat wordt gebruikt om over te hevelen naar WikiTude. Dit is onderdeel van het DeurneWiki TR Plekke project dat als doel heeft geselekteerde artikelen uit DeurneWiki over te brengen naar WikiTude, een nlwikipedia:Toegevoegde realiteit. Zie hier onder hoe WikiTude te installeren. Voor meer informatie, zie artikel DeurneWiki TR Plekke.

DeurneWiki TR Plekke: DeurneWiki_TR_Plekke_POI
Naam Haageind 39-41
Wereld DeurneWiki_TR_Plekke_POI
Korte WikiTude text van object Het Dinghuis is een oorspronkelijk 16e eeuw gebouw op, en een organisch element van, het kasteeldomein. Het was vroeger de vergaderplaats van de dingbank, de plaatselijke rechtbank. Mogelijk stond hier vanaf eind 14e eeuw het neerhuis dat bij het kasteel hoorde. Het gebouw werd in 1963 grondig gerestaureerd en vernieuwd. Daarna was hier gedurende 13 jaar het Museum Dinghuis gevestid, de voorloper van De Wieger. Het gebouw wordt nu gebruikt door de Vrije Akademie Deurne.
Bestandsnaam van plaatje bij object voor WikiTude Dinghuis.jpg
Getoond plaatje Dinghuis.jpg
Coordinaten van het object in WikiTude 51.469207°, 5.801938°
Lokatie op kaart
Bezig met het laden van de kaart...

Installeren van WikiTude op uw android of iPhone mobiel[bewerken]

Installeer WikiTude voor uw android toestel: Android robot.svg of WikiTude voor uw iPhone: IPhone.svg door op de links te klikken of via de app-market van uw toestel.