DeurneWiki een encyclopedie over, voor en door Deurne(naren)!
U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Theodorus Wilhelmus Passtoors (1810-1881)

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
(Doorverwezen vanaf Dokter Passtoors)
Ga naar: navigatie, zoeken
Theodorus Wilhelmus Passtoors
Handtekening dr Theodorus Wilh Passtoors.jpg
Persoonsinformatie
Volledige naam Theodorus Wilhelmus Passtoors
Geboorteplaats Zundert
Geboortedatum 11 juli 1810
Overl.plaats Deurne
Overl.datum 24 juni 1881
Partner(s) Catharina Maria Christina van den Bogaert (1818-1878)
Beroep(en) huisarts
Bidprentje NBA
Echtgenote Catharina M.C. vd. Bogaert.
Foto: collectie J. vd. Loo - Peerbooms
Zoon (11) Eduard Trudo Maria Passtoors.
Foto: collectie Frederik Röder.

Theodorus Wilhelmus Passtoors (1810-1881) was vanaf 1849 tot aan zijn dood huisarts in Deurne.


Vestiging[bewerken]

Hij was een zoon van Wilhelmus Passtoors, rijksontvanger te Zundert, en Joanna Seegers. In mei 1849 kocht de medicinae doctor en tevens heel- en verloskundige Theodoor Passtoors het huis van dokter Rousseau en vestigde zich hier. Ook werd hij de gemeentelijke vaccinateur en lijkschouwer in Vlierden en Deurne. Hij zorgde voor de keuring van de lotelingen voor de Nationale Militie.

Opleiding[bewerken]

Theodorus Wilhelmus Passtoors haalde op 9 mei 1838 in 's-Hertogenbosch zijn brevet als heel- en vroedmeester ten plattelande en kreeg op 14 juni 1848 in Leiden admissie als medicinae doctor. In 1851 vestigde hij zich in het centrum van Deurne, iets westelijk van de kruising Stationsstraat-Pastoor Jacobsstraat, waar hij een fraai herenhuis liet bouwen.

Gezin[bewerken]

Ongetwijfeld ging zijn salaris als gemeentearts in de loop der jaren omhoog, dat was ook nodig want hij had een groot gezin van 15 kinderen te onderhouden. Misschien is het feit dat op één na al zijn kinderen de volwassen leeftijd bereikten wel het beste bewijs van zijn kunde. De meeste van zijn kinderen en nazaten zijn over het hele land uitgezworven, maar zijn oudste dochter Henriëtte bleef in Deurne en huwde hier met bakker Martinus Janssens; zij was de grootmoeder van de drogist (apothekersassistent) Caspar Peerbooms (1911-1992).
Hij huwde op 26 november 1839 te 's Hertogenbosch met Catharina van den Bogaert ('s Hertogenbosch 19 december 1818 - 18 maart 1878) dochter van Franciscus Gijsbertus Joannes van den Bogaert en Cornelia Kivits. Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:


 1. Henriëtte Wilhelmina Johanna Cornelia, (geboren op 19 september 1840 te Sint-Oedenrode, overleden op 15 september 1900 te Deurne) op 59-jarige leeftijd. Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25 juni 1862 te Deurne met Martinus Johannes Hubertus Janssens (1831-1885), 31 jaar oud, broodbakker, (geboren op 6 maart 1831 te Deurne, overleden op 6 april 1885 te Deurne) op 54-jarige leeftijd, zoon van Walterus Antonius Janssens (1796-1838), molenaar, herbergier, en Maria Anna Goossens (1795-1879), winkelierster, logementhoudster.
 2. Wilhelmus Franciscus Johannes, (geboren op 5 november 1841 te Sint-Oedenrode, overleden op 27 augustus 1904 te 's-Gravenhage) op 62-jarige leeftijd. Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 3 oktober 1871 te Eindhoven met Theresia Tecula van den Acker, 28 jaar oud, (geboren op 19 januari 1843 te Eindhoven), dochter van Martinus van den Acker en Maria Theresia Baekers.
 3. Elisabeth Francisca Catharina, (geboren op 22 september 1842 te Sint-Oedenrode). Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 31 juli 1871 te Deurne met Marinus Kemp, 27 jaar oud, smid, werktuigkundige, (geboren op 28 november 1843 te Schiedam), zoon van Marinus Kemp, werktuigkundige, en Barbara Cornelia van Reuth.
 4. Martina Isabella Maria, (geboren op 27 mei 1844 te Sint-Oedenrode). Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 8 oktober 1878 te Deurne met Hermanus de Groen, 24 jaar oud, koekbakker, (geboren op 22 mei 1854 te Vianen), zoon van Jan de Groen en Johanna van Gelderen.
 5. Johanna Leonora Catharina[1] , (geboren 12 september 1845 te Sint-Oedenrode, overleden op 1 april 1873 te Deurne). Ongehuwd.
 6. Johannes Franciscus, banketbakker, (geboren op 8 oktober 1846 te Sint-Oedenrode, overleden op 10 oktober 1900 te Hilversum) op 54-jarige leeftijd. Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16 juni 1874 te Hilversum met Suzanna Reijn, 23 jaar oud, (geboren op 12 februari 1851 te Hilversum), dochter van Lambertus Reijn, fabrikant, en Brigitta Andriessen.
 7. levenloos kindje, (30 oktober 1847 te Sint-Oedenrode).
 8. Cornelia Lamberta Nicolasina, (geboren op 6 december 1848 te Deurne, overleden op 12 april 1883 te Hooge Zwaluwe). Ongehuwd.
 9. Theodorus Wilhelmus Maria, (geboren op 8 april 1850 te Deurne, overleden op 26 oktober 1850 te Deurne), 201 dagen oud.
 10. Gerardus Maria Antonius, (geboren op 10 mei 1851 te Deurne, overl. op 7 december 1921 te Raalte) op 70-jarige leeftijd. Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 12 januari 1887 te Kuinre met Christina Geertruida Peel, 29 jaar oud, (geboren op 23 september 1857 te Kuinre, overleden op 18 september 1913 te Amsterdam) op 55-jarige leeftijd, dochter van Petrus Peel en Geertjen Rudolf Oosting.
 11. Eduard Trudo Maria, (geboren op 23 augustus 1852 te Deurne - overleden 26 maart 1888 (te Brussel?).
 12. Wilhelmina Cornelia Johanna, (geboren op 27 december 1853 te Deurne, overl. op 22 april 1914 te Deurne) op 60-jarige leeftijd. Gehuwd met Hendrikus Jacobus Heniger, (geboren op 28 november 1838 te Rotterdam).
 13. Frederic Johannes Alphonsus, (geboren op 12 april 1855 te Deurne (overleden te Siekem (B)?).
 14. Franciscus Johannes Adrianus, rijksontvanger, (geboren op 2 augustus 1856 te Deurne, overleden op 18 maart 1935 te 's Gravenhage) op 78-jarige leeftijd. Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 1 februari 1888 te Termunten met Anna Dik, (geboren circa 1859 te Termunterzijl), dochter van Thole Jacobs Dik en Eltje Jonas.
 15. Helena Johanna Aloysia Maria, (geboren op 3 juli 1858 te Deurne, overleden op 19 april 1933 te Nijmegen) op 74-jarige leeftijd. Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 13 januari 1887 te Heino met Daniël Peel, (geboren circa 1838 te Kuinre), zoon van Petrus Peel en Geertjen Rudolf Oosting.
 16. Johannes Maria Antonius, (geboren op 7 oktober 1863 te Deurne, overl. op 8 september 1895 te Mozambique) op 31-jarige leeftijd. Ongehuwd.

Bijverdiensten[bewerken]

In 1857 was zijn jaarwedde 400 gulden. Dat hij in 1860 ook de tolheffing op de eerste tolpost van de provinciale weg Deurne-Helmond pachtte voor 30 gulden zal eerder een bijverdienste voor zijn vrouw of een van zijn kinderen geweest zijn dan dat hij het nodig had om de eindjes aan elkaar te knopen. Meer inkomsten verwierf Passtoors uit de ontginning van grond, de verpachting van zijn landerijen en de verkoop van te velde staande granen.
In zijn vrije tijd hield hij zich bezig met de plezierjacht, samen met onder meer burgemeester Van Baar en baron De Smeth van Alphen.

Conflict met vroedvrouw[bewerken]

In 1879 verzocht Passtoors de gemeente om verhoging van zijn jaarwedde omdat de Deurnese vroedvrouw wegens haar hoge leeftijd niet meer in staat was haar beroep voldoende uit te oefenen, zodat er geregeld een beroep op hem, hij was zelf inmiddels ook al 69 jaar, werd gedaan. De gemeente vond het beter dat zij haar ontslag nam zodat er een jongere vroedvrouw kon worden aangesteld. Er kwam een nieuwe vroedvrouw, maar de onderlinge verhoudingen tussen vroedvrouwen en huisarts werden er niet beter op, getuige de brandbrief die dokter Passtoors in september 1879 naar de burgemeester stuurde, waarin hij zijn functie ter beschikking stelde.

Sedert bijna 35 jaar dat ik de geneeskundige practijk in de gemeente Deurne heb uitgeoeffend heb ik nog moeite nog opofferingen gespaard om de functiën aan mij toevertrouwd ten stipste te vervullen; zoo zelfs dat ik mij zelden (familie-sterfgevallen uitgezonderd) buiten den kring mijner werkzaamheden heb begeven en aan vermakelijkheden en uitstapjes, buiten mijn werkkring gelegen, steeds heb gerenonceert. De stipte vervulling van mijne plicht en het welzijn mijner patiënten is mijn grootste genoegen.
Dit genoegen word mij egter in deze dagen gedeeltelijk onttrokken, doordien er geen harmonie bestaat tusschen de vroedvrouwen dezer gemeente. Hetzij onmagt, hetzij onwil, ik weet het niet, maar dit is zeker, dat de verloskundige hulp nog al te wenschen overlaat. Menigwerf heb ik getracht die leemte aan te vullen, maar ben daarin telkens te leur gesteld. Daar ik geen deel in die onregelmatigheid verkies te hebben, en mijne plichten in alle opzichten stiptelijk vervullen en door deze zaak niet gebonden wil zijn, zoo heb ik gemeend het beste te zijn mijn tractement ter dispositie van het gemeentebestuur te stellen.
De med. doctor te Deurne Th. W. Passtoors.

Blijkbaar liep het allemaal met een sisser af want Passtoors bleef tot het einde van zijn leven actief als huisarts in Deurne.

Chronologie[bewerken]

 • In juli 1864 ontving hij van de de president van de provinciale commissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzicht in Noord-Brabant een erepenningen vanwege de gratis (koepok)vaccinaties die hij in 1863 had verricht.
 • Toen Passtoors in 1874 zijn 25-jarig jubileum vierde kreeg hij van de gemeente een geschenk ter waarde van 175 gulden.
 • Hij stierf op 24 juni 1881, naar verluid verdronken in zijn eigen vijver, en was toen bijna 71 jaar oud. Negen dagen voor zijn overlijden maakte hij zijn testament, waaruit blijkt dat zijn dochter Cornelia Lamberta sinds het overlijden van zijn vrouw in 1878 het huishouden bestierde.
 • Na zijn dood werd zijn herenhuis aan de Stationsstraat, met de daarbij horende tuin en vijver, verkocht aan gemeenteontvanger Leonardus Goossens (1842-1924). Dokter Passtoors bezat ook nog een huisje aan de “weg naar den Bottel”, in de huidige Pastoor Jacobsstraat, dat uiteindelijk verkocht werd aan Wilhelmus Brouwers (1812-1888).

Zie ook de lijst van Deurnese huisartsen.

Bronnen, noten en/of referenties
 1. In het bevolkingsregister van Deurne heeft ze de voornamen Johanna Leonora Catharina, maar op haar bidprentje wordt ze Johanna Leonardina Catharina genoemd