DeurneWiki een encyclopedie over, voor en door Deurne(naren)!
Rabo Clubkas Campagne april 2018. Lid vóór 01-02-2018? Dan mag je stemmen. Zie: rabobank.nl/peellandzuid
U kunt ons ook steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Gemeentegids

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken
links de cover van gemeentegids 1971-1972 en rechts de cover van 1974
.

De eerste gemeentegids van Deurne verscheen in juli 1971 en werd door de gemeente Deurne onder de inwoners van heel de gemeente verspreid.


Bij het verschijnen van de eerste gids schreef burgemeester Hoebens dat het doel van de gids enerzijds was het gemeentebestuur zich te presenteren en anderzijds iedereen, en met name de nieuwe inwoners, in staat te stellen kennis te maken met de historie van Deurne, de gemeentebestuurlijke constellatie en het gemeenschapsleven van de gemeente.

In maart 1974 verscheen de tweede uitgave van gemeentegids, echter zonder het wapen van Deurne.

In 1990 werd er onder de inwoners van Deurne een enquête naar het imago van de gemeente gehouden. De gemeentegids sprak de burgers blijkbaar aan en kreeg een rapportcijfer van 7,5.

De tekst voor de gemeentegids van 2004 werd met medewerking van een aantal heemkundekringleden van heemkundekring H.N. Ouwerling aangepast. Hierover had onder meer een discussie plaats op het forum van het Historisch Café Deurne tussen november 2003 en oktober 2004.

In de gids van oktober 2004 werd de historietekst opgenomen, zoals die door de leden van het Historisch Café en de heemkundekring was samengesteld. Ondanks twee schoonheidsfoutjes die bij de lay-out in de tekst waren geslopen (een zin bij herberg De Zwaan waaruit enkele woorden waren weggevallen) en de aanduiding heer Van Vlierden in plaats van heer van Vlierden waren de leden tevreden over opname van de door hen aangeleverde teksten.
Toch stond in deze gids een aantal andere storende fouten. Zo was de gemeente de foto van de fractie Deurne 19NU vergeten. Door toedoen van de drukker van City & Tourist Promotions (CTP) was sprake van veel afbrekingsfouten en was door een verkeerd kleurgebruik was met name de index niet goed te lezen.

Naar aanleiding van deze constateringen zochten gemeente en CTP naar een mogelijkheid om de fouten op een adequate manier te herstellen. Men overwoog om een nieuwe gids uit te geven of een inlegvel (bijlage) in de gemeente te verspreiden. Uiteindelijk zag men daarvan af, onder meer op grond van de kosten en het feit dat de gids vanaf 2005 jaarlijks werd uitgebracht in plaats van tweejaarlijks.

In de gids van 2005 schreef burgemeester Daandels in het voorwoord, dat er extra op gelet was dat de storende fouten uit de vorige gids hersteld waren. En dat er eveneens veel tijd was besteed om de inwoners een zo actueel mogelijke gids te presenteren. Sommige vermelde zaken bleken bij publicatie toch achterhaald en er stonden een aantal verenigingen zoals de Stichting Vriendenkring Ons Deurne niet vermeld.
Het hoofdstuk jaarlijks terugkerende evenementen meldde voor april Van Harmonica tot Accordeon, een gebeurtenis die al jaren niet meer plaatsvond. Dit gold ook de Wieleromloop Groot Deurne en de kerstmarkt die er al meerdere jaren niet meer was.

De gemeentegids zat in de portefeuille van wethouder Theo Welten. Bij de nieuwe fouten in de gids moest men volgens Welten bedenken dat het mensenwerk was. Na de eerdere fouten in de gids werd besloten een lezerspanel de teksten vooraf te laten controleren. Een paar jaar eerder bleken door het verwisselen van adressen allemaal raadsleden bij elkaar in te wonen.

Voorzitter Jan van Geffen van de KBO-Deurne-Centrum trok in 2007 aan de bel. Voor elk van de KBO-afdelingen had hij van de uitgever een brief gekregen met het verzoek 23,68 euro te betalen, terwijl opname in de gemeentegids gratis was. Weliswaar werd in de brief met een sterretje naar de kleine lettertjes verwezen waar stond dat de bijdrage van 23,68 euro vrijwillig was, maar de gang van zaken schoot burgemeester Gerard Daandels wel in het verkeerde keelgat. Het contract met deze uitgever werd in 2008 opgezegd wegens geschonden vertrouwen en wanprestatie.

De gemeentegids 2011-2012 was de laatste gedrukte gids die de gemeente Deurne uitgaf. De oplage was bijna 16.000 stuks. De gemeente stapt over naar een digitale versie.

De serie uitgegeven gemeentegidsen is aanwezig in de bibliotheek van de heemkunderking.

Externe Link[bewerken]

Digitale gemeentegids Deurne