DeurneWiki een encyclopedie over, voor en door Deurne(naren)!
Rabo Clubkas Campagne april 2018. Lid vóór 01-02-2018? Dan mag je stemmen. Zie: rabobank.nl/peellandzuid
U kunt ons ook steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Intronisatie van het Allerheiligste Hart

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken

De Intronisatie van het Allerheiligste Hart was de plechtige plaatsing door een priester van een Heilig Hartbeeld.


Vroeger zochten ook veel Deurnenaren bescherming van huis en haard en van persoonlijk geluk door een Heilig Hartbeeld in huis te (laten) plaatsen. Het was een beeld van Jezus met op zijn borst een groot hart, met een stralenkrans er omheen. Door zo'n beeld in huis te zetten vroeg men aan Jezus om jou ook een plaatsje in Zijn Hart te geven. Gebeurde dat op plechtige wijze door een priester dan sprak men van intronisatie.

De geestelijke verstrekte dan soms ook een soort getuigschrift. Bij heemkundekring H.N. Ouwerling zijn daarvan een tweetal exemplaren bekend, beide afgegeven door pastoor Piggen uit Zeilberg in 1919. Het eerste op 8 juni 1919 in de woning van Cornelis Raemaekers en het tweede op 28 september 1919 in de woning van Nicolaas van Dam.

Het uiterlijk en de tekst van beide getuigschriften is identiek. De volledige tekst luidt:

Hart van Jezus, Koning en Middelpunt aller harten, Ontferm U onzer.
Laak toekomen Uw Rijk!
Wie Mijne geboden heeft en ze onderhoudt, hij is het, die mij bemint. Joan XVI, 21.
De Intronisatie van het Allerheiligste Hart van Jezus heeft den ... van het jaar ... met de gebruikelijke plechtigheden plaats gehad in de woning van ... te ...
Door dit getuigenis van liefde en eerherstel bedoelt ons huisgezin, 't Goddelijk Hart van Jezus te erkennen als zijn Heer en Meester. Het aanvaardt uit ganscher harte de geboden Gods en der H. Kerk; het geeft zijn afschuw te kennen voor de heiligschennende miskenning van Jezus' onbeperkte Rechten van Opperheer over personen, huisgezinnen en volkeren; het keurt zonder beperking alle overtredingen der heilige huwelijkswetten af; ten slotte onderwerpt het zich met hart en geest aan het gezag van den Heiligen Stoel.
Vereerd met het bezoek van Jezus, die zich in dit huis wil vestigen als in Zijn eigen woning, vraagt het Hem geknield, in ruil voor de zoete vertrouwelijkheid en de teedere vriendschap van Zijn Hart, die Hem zeggen doet: „Ziehier, uw Zachtmoedige Koning", - Ecce Rex Mansuetus" - „Gij zijt Mijne vrienden — Vos amici mei estis", deze nederige gastvrijheid, als weleer te Bethanië, te willen aanvaarden.
Tot bevestiging waarvan wij teekenen: ....
De Priester: ...
Getuigschrift ter beschikking gesteld door Ties van Dam uit Asten, jongste zoon van Nicolaas van Dam.