Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Joannes van Heugten (1800-1869)

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken
Joannes van Heugten
.
Persoonsinformatie
Volledige naam Joannes van Heugten
Roepnaam Jan
Geboorteplaats Vlierden
Geboortedatum 15 maart 1800
Overl.plaats Vlierden
Overl.datum 10 januari 1869
Partner(s) ongehuwd
Beroep(en) landbouwer, raadslid

Joannes (Jan) van Heugten (1800-1869) was landbouwer, raadslid, assessor en gemeenteontvanger van Vlierden.


Jan was een zoon van Franciscus van Heugten (1756-1807) en Joanna Maria Vervoordeldonk (1761-1844).

Over zijn jeugd en opleiding is niets bekend, maar gezien zijn functies in het openbare Vlierdense leven mag worden aangenomen dat hij na de lagere school nog enige vervolgstudie deed.

Hij was landbouwer, bleef ongehuwd en was negentien jaar lang actief in de Vlierdense politiek. Jan was raadslid van de gemeente Vlierden in de periode 1830-1849.

Op 11 januari 1841 kocht hij, samen met zijn jongere eveneens ongehuwd gebleven zus Lamberdina, van zijn moeder twee huizen bij het schoolhuis aan de huidige Kapelweg ongeveer ter hoogte van het huidige adres Kapelweg 16.

Op 3 april 1844 werd hij benoemd tot assessor van de gemeente Vlierden.

In maart 1846 werd hij benoemd tot plaatsvervangend ambtenaar van de burgerlijke stand.

Op 15 maart 1847 werd hij tevens aangesteld als pootmeester, zonder wiens order volstrekt geene beplantingen, bezaaijing of ander diergelijke werkzaamheden zullen mogen worden verrigt.

Na het overlijden in 1849 van de Deurnese gemeentesecretaris Cornelis Wijnants, die tevens gemeenteontvanger van Vlierden was, moest er in Vlierden naar een opvolger voor hem worden gezocht. Door de districtscommissaris werd Jan van Heugten aangewezen als de enige geschikte persoon aan wie deze betrekking in deze kleine gemeente kan worden toevertrouwd. Bij de verkiezing gaven zes van de zeven raadsleden hem hun steun. Hij moest toen wel zijn raadslidmaatschap en functie als assessor opgeven. Als assessor en als tweede ambtenaar van de burgerlijke stand werd hij opgevolgd door Renier Rovers. Op 30 augustus 1849 werd hij beëdigd als gemeenteontvanger. Deze functie vervulde hij tot aan zijn dood.

In financieel ging het Jan van Heugten en zijn zus Lamberdina niet slecht. Toen zij op 4 september 1853 als hypotheek op een huis een bedrag van 300 gulden leenden aan de Deurnese landbouwer Mathijs Hermans werden ze in de notariële akte aangemerkt als renteniers. Dat bleef zo ook in latere notariële akten.

Op 30 maart 1854 verkocht hij met zijn zus Lamberdina voor 150 gulden de twee in 1841 gekochte huisjes met 375 m² grond aan Francis Dannenberg.

Op 13 mei 1856 leende hij met zijn zus Lamberdina 250 gulden als hypotheek aan de Deurnese wever Jan Munsters.

Op 4 juni 1863 kocht hij met zijn zus Lamberdina voor zeventig gulden van Piet Aarts een perceel bouwland van 1.540 m².

Op 16 september 1863 leende hij met zijn zus Lamberdina onder hypotheekverband 1.050 gulden aan Pieter Munsters en diens zwager Hendricus Evers.

Op 28 januari 1868 verkocht hij met zijn zus Lamberdina een perceel weiland en dennenbos van 5.350 m² voor 150 gulden aan Lucia en Jan Hurkmans.

Vier dagen na het overlijden van Jan van Heugten werd Pieter Verstappen op 14 januari 1869 benoemd als nieuwe gemeenteontvanger van Vlierden.