MediaWiki API hulp

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

prop=categories (cl)

(main | query | categories)
  • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
  • This module can be used as a generator.
  • Bron: MediaWiki
  • Licentie: GPL-2.0-or-later

Toon alle categorieën waar de pagina's in zitten.

Parameters:
clprop

Which additional properties to get for each category:

sortkey
Adds the sortkey (hexadecimal string) and sortkey prefix (human-readable part) for the category.
timestamp
Adds timestamp of when the category was added.
hidden
Markeert categorieën die verborgen zijn met __HIDDENCAT__
Waarden (gescheiden met | of alternatief): sortkey, timestamp, hidden
clshow

Welke soort categorieën te tonen.

Waarden (gescheiden met | of alternatief): hidden, !hidden
cllimit

Hoeveel categorieën te tonen.

Niet meer dan 500 (5.000 voor bots) toegestaan.
Type: geheel getal of max
Standaard: 10
clcontinue

When more results are available, use this to continue.

clcategories

Only list these categories. Useful for checking whether a certain page is in a certain category.

Separate values with | or alternative. Het maximaal aantal waarden is 50 (500 voor bots).
cldir

The direction in which to list.

Een van de volgende waarden: ascending, descending
Standaard: ascending
Voorbeelden:
Toon de lijst waarin de pagina Albert Einstein zich bevind.
api.php?action=query&prop=categories&titles=Albert%20Einstein [open in de zandbak]
Get information about all categories used in the page Albert Einstein.
api.php?action=query&generator=categories&titles=Albert%20Einstein&prop=info [open in de zandbak]