U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Op maandag- en woensdagochtend ontvangen we alleen op afspraak en onder voorwaarden bezoek in het heemhuis. Dinsdagavond gesloten.

Adolphus Plaen (1640-1687)

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Adolphus Plaen
.
Persoonsinformatie
Volledige naam Adolphus Plaen
Roepnaam Adolf
Geboortedatum 1640
Overl.plaats Deurne
Overl.datum mei 1687
Partner(s) Antonetta (Theuniske) Goloffs
Beroep(en) predikant

Adolphus Plaen (Plaan) (1640-1687) was predikant van de hervormde gemeente Deurne van 1674 tot aan zijn overlijden in 1687. Hij was de opvolger van dominee Wachterdorp en werd zelf opgevolgd door dominee Pannebecker.


Adolphus trouwde op 18 augustus 1669 in Deurne met Antonetta (Theuniske) Goloffs (Deurne circa 1645 - Deurne 3 februari 1719), een dochter van de Deurnese president-schepen Michiel Hendrik Goloffs en Margaretha Thomas Jacob Maasdochter.

Uit dit huwelijk werden ten minste de volgende kinderen geboren:

 1. Wilmina, (Deurne 21 juli 1670)
 2. Adam, (Deurne 23 april 1673)
 3. Kunegunda Margriet, (Deurne 3 oktober 1677)
 4. Johanna, (Deurne 1 oktober 1679)
 5. Cornelius, (Deurne 13 februari 1681)
 6. Anna Maria, (Deurne 27 september 1682). Zij huwde met Adriaen de Groot.
 7. Isabella, (Deurne 6 april 1684). Zij huwde met Theodorus Hanewinckel (1670-na 1719).
 8. Antenette, (Deurne 9 april 1686). Zij huwde met Peter Booms

Hij verdedigde op 30 november 1659 een disputatie aan de universiteit van Utrecht over munten en gewichten die in de Heilige Schrift worden gebruikt; "De nummis et ponderibus in Sacra Scriptura usitatis".[1]

Jaarlijks werd vanuit Den Haag een commissie op pad gestuurd om te controleren of de predikanten hun taak goed vervulden. In het visitatierapport van 1685 werd door de Deurnese protestanten in de kerk van Deurne, terwijl de predikant zelf buiten stond te wachten, verklaard dat hij zondags twee keer de Heidelbergse katechismus preekte, dat hij katechismusles aan de jeugd gaf en dat hij op sijn tijt het avondmaal bediende. Er waren dat jaar achttien ledematen van de protestantse kerk en nog enkele toehoorders. Ook in het visitatierapport van 1686 staan alleen maar positieve zaken over dominee Plaen. Er waren toen negentien lidmaten en in de dertig toehoorders. In het jaar van zijn overlijden was het aantal lidmaten gedaald naar zestien.[2]

Antonetta (Theuniske) Goloffs hertrouwde, na het overlijden van haar man, op 9 maart 1693 te Deurne met de Deurnese president-schepen Gerard Hanewinckel (circa 1665-1737).

Na zijn overlijden stuurde zijn voorganger dominee Wachterdorp aan de heer van Deurne de volgende aanbevelingsbrief.[3]

Hoogedelgestrenge heer en zeer geëerde patroon,
Het genot van uw vriendschap en trouwhartigheid tijdens mijn jeugdige dienst in uw heerlijkheid Deurne deed mij dikwijls verlangen u te mogen ontmoeten en weer vriendschap te bewijzen. Hopelijk geeft God mij daartoe de gelegenheid en aan u de gezondheid en genegenheid. Ik heb met zeer grote droefheid het overlijden van dominee Plaen vernomen. Ik hoop dat God met zijn geest en genade de plaats van die man wil invullen in zijn gezin en in de gereformeerde gemeente van Deurne. U zult ongetwijfeld uw gedachten al hebben laten gaan omtrent een kundige opvolger die tegen het eind van het jaar zijn plaats in de gemeente kan invullen. Daarom neem ik, als die plaats nog open is, de vrijheid om ten sterkste bij u aan te bevelen dominee Van Bergen, die ik een jaar geleden als proponent heb geëxamineerd. Ik heb toen gemerkt dat hij een zeer geleerde en aangename man is met een uitstekend godsdienstig leven. Ik hoop dat hij door uw invloed in Deurne mag worden benoemd. U en alle gereformeerden zullen dankbaar zijn. Deze proponent zal u zo dienstwillig en gevoeglijk als u maar kunt wensen. Ik wil u en deze man hiermee een dienst bewijzen. Als u deze man bij toenadering de hand wilt reiken dan zal ik dat beschouwen als aan mij geschied. Ik zal God steeds bidden om uw tijdelijk en eeuwig geluk.
Casp. Wachtendorp. Gouda, 21 augustus 1687.

Uiteindelijk werd niet Van Bergen maar Arnoldus Pannebecker de opvolger van dominee Plaen.

Bronnen, noten en/of referenties
 1. Hiervan is slechts één exemplaar bewaard gebleven, dat zich bevindt in de universiteitsbibliotheek van Bern en waarvan Jan Peter Schouten op 24 februari 2016 een fotokopie beschikbaar stelde aan de bibliotheek van heemkundekring H.N. Ouwerling.
 2. Nationaal Archief - Archief Raad van State 1.01.19 inv.nr. 2154-II.
 3. De tekst is omgezet in hedendaags Nederlands. Voor de originele tekst kan H.N. Ouwerling - Geschiedenis der dorpen en heerlijkheden Deurne, Liessel en Vlierden, bladzijde 293 geraadpleegd worden.