U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Tot nader bericht geen woensdagochtendbijeenkomsten in het heemhuis.

Advertentie huize Landzicht uit 1864

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een advertentie van huize Landzicht uit 1864 laat zien dat men zo'n anderhalve eeuw geleden in Deurne niet alleen een ruimere blik had maar ook iets andere opvattingen over de vraag op het zicht op de passerende treinen de waarde van een huis vermeerderde.

UIT DE HAND TE KOOP om dadelijk te kunnen aanvaarden, nu eerst het grootste gedeelte vernieuwd:
Het welgelegen HEERENHUIS LANDZIGT, gelegen in het houtrijk en welvarend dorp Deurne, bij Helmond (Noord-Brabant), gelegen 5 minuten van de kom en ongeveer 5 minuten van het Stationterrein van den Staatsspoorweg van Helmond naar Venlo.
LANDZIGT is een hoog uit den grond gebouwd Heerenhuis met een Bordes, een breede Gang, 5 Benedenvertrekken, alle nieuw behangen, 4 Boyenvertrekken, Meiden- en Provisiekamer, esn heldere Zolder met hooge borstwering, een Keuken met pomp, fornuis, bakoven en kasten, een heldere steenen Kluiskelder, 48 voet lang, een klein Koetshuis met nog twee Zolders, een beste Moestuin met fijne Fruitboomen, in den Tuin een Eendenvijver met Visch, zamen ruim 1 Bunder; het Huis staat om zoo te zeggen in een Lusthof, want van alle kanten heeft men de schoonste gezigten, van het Huis en Tuin heeft men het volle gezigt op het Station en op het terrein dat 60 El breed en 400 El lang is; van de Beneden-Tuinkamers kan men den trein op eene andere plaats zien passeren, en al wat van en naar het spoor gaat moet voor Landzigt passeren, men heeft een R.C. en Prot. Kerk en goede Scholen; bij verkiezing kan het grootste gedeelte der koopsom op hypotheek gevestigd blijven.
NB. Een mensch wil bezigheden hebben, die kan men hier met groote verdiensten bekomen, in een grooten omtrek liggen duizende bunder Veengronden, die van tijd tot tijd in eene groote hoeveelheid voor 10 jaren verpacht worden, om Boekweit te zaaijen; die met f 10,000 begint kan jaarlijks op eene verdienste rekenen van f 4000 tot 7000 of meer, men kan met minder beginnen en later met meer, daar zijn Heeren die 50 a 100 a 150 en meer dan 250 Bunders alle jaren bezaaijen, die groote kapitalen hebben verdiend.
Men is hier in de gelegenheid om Dennen- en Mastenbosschen aan te leggen, die men hier in menigte ziet liggen, die gronden koopt men goedkoop, al het Hout wast hier weelderig, dat is zigtbaar. Deurne verbergt zich in het hout.
Aanvrage het liefst in persoon.
Adres franco brieven aan den Eigenaar den Heer J. VAN BAARS, te Deurne bij Helmond.

Bron: advertentie in Algemeen Handelsblad van 9 december 1864.