U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Basisschool De Zonnebloem

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Basisschool Mariaschool/De Zonnebloem bij de opening in maart 1978.
Foto collectie gemeente Deurne.
Voormalige basisschool De Zonnebloem Foto: collectie gemeente Deurne
Liessel basisschool De Zonnebloem september 2009, zandbak, klimrek en kunstwerk op de muur Collectie Peter van den Berk

Basisschool De Zonnebloem is de voortzetting van de Maria Gorettischool in Liessel die vaak kortweg Mariaschool werd genoemd. Die school werd afgebroken en vervangen door een nieuwe school die in 1978 in gebruik is genomen. De nieuwe naam De Zonnebloem is in 1985 ontstaan. De school was een school voor jongens en meisjes; zie de ontwikkeling van het lager onderwijs in Liessel.

Het schoolgebouw van de Mariaschool aan de Hoofdstraat 69 voldeed niet meer aan de onderwijsnormen van die tijd en om die reden is een nieuwe school gebouwd. Architect A.F.A. Leesberg tekende een voor die tijd modern gebouw dat op de plaats kwam van het oude gebouw. Tijdens de bouw werden de klassen tijdelijk ondergebracht in het gedeelte dat niet werd gesloopt aan de achterzijde, de voormalige VGLO-school liggend aan het Hoogveld.

Op 11 maart 1978 werd de nieuwe school officieel geopend door mevrouw Frederiks, inspectrice Kleuter- en Lager Onderwijs, en ingezegend door pastoor Pigmans. Onder de aanwezigen waren verder burgemeester Van Genabeek, architect Leesberg en veel genodigden uit de onderwijswereld. Na deze nieuwbouw werd ook de vroegere VGLO-school verbouwd en aan de eisen van de tijd gebracht.

Achter de kloostertuin aan het Hoogveld stond nog kleuterschool De Zonnebloem. Het was een houten semipermanent gebouw/noodlokaal en omdat dit gebouw niet meer aan de eisen van die tijd voldeed is er gezocht naar een oplossing bij de lagere school. In het VGLO-gebouw werden twee lokalen en een personeelskamer verbouwd voor het kleuteronderwijs. Vanaf 1978 zaten kleutergroepen en lagere schoolklassen bij elkaar in één gebouw. Ook de ruimte op de speelplaats onderging een ingrijpende verandering. Het tennisveld van Tennisclub Liessel moest plaats maken voor de speelplaats van de school.

Omdat het leerlingenaantal terug liep, kwam er ruimte vrij in het schoolgebouw. Peuterspeelzaal ’t Keike zat op de Tramweg in een gebouwtje dat niet meer geschikt was om peuters te herbergen. Daarom is het gedeelte aan het Hoogveld in januari 1987 in gebruik genomen door de peuterspeelzaal.

In 1985 vond een grote landelijke onderwijsoperatie plaats waarbij de aparte onderwijsvormen Kleuteronderwijs en Lager Onderwijs samengevoegd werden tot Basisonderwijs, waar onderwijs gegeven werd aan 4- tot 12-jarigen. Kleuterschool De Zonnebloem werd bij lagere school Mariaschool gevoegd. Na overleg met ouderraden en leerkrachten zijn de ouders van de leerlingen betrokken bij de naam van de nieuwe basisschool. Voorkeur ging uit naar de naam die de kleuterschool had.

Vanaf 1985 heet deze school dus basisschool De Zonnebloem, waar onderwijs gegeven wordt aan 4- tot 12-jarigen. Klassen worden vanaf dat jaar groepen genoemd. Van elk leerjaar waren er dubbele groepen, 16 groepen in totaal. Het hoofd van de school werd vanaf dat jaar directeur genoemd en er kwam een nieuwe functie binnen de basisschool, de adjunct. Onderwijzers en onderwijzeressen werden voortaan leraren genoemd.

In 1992 werd basisschool d'Esdoorn opgeheven onder gelijktijdige samenvoeging met basisschool De Zonnebloem. Vanaf dat jaar was er nog maar één school in Liessel, met de groepen 1 tot en met 4 in de hoofdlocatie op Hoofdstraat 54 en de groepen 5 tot en met 8 in het gebouw van de dislocatie op Hoofdstraat 69.

Eind jaren 1990 liep het aantal leerplichtige kinderen sterk terug. Bovendien gaf het lerarenteam van de school de voorkeur aan één werkplek, waar ook alle kinderen bij elkaar zijn. Om die redenen is er bij de hoofdlocatie een flinke verbouwing tot stand gekomen, zodat vanaf 1999 alle kinderen van Liessel op Hoofdstaat 69 naar de basisschool gingen.

Met ingang van schooljaar 2008-2009 ging basisschool De Zonnebloem op in de nieuwe Brede school De Zonnebloem. De gebouwen aan de Hoofdstraat, waar basisschool De Zonnebloem voorheen was gehuisvest, zijn in 2009 gesloopt.

Antoon Luijkx was vanaf 1974 (eerst aan de Mariaschool) tot 1985 schoolhoofd, daarna nog tot eind 1997 directeur. Tijdens zijn afwezigheid als gevolg van een verkeersongeval in september 1995 werd hij vervangen door adjunct Franka Goossens. Na het afscheid van Antoon Luijkx werden zijn taken hierna nog voortgezet door Franka Goossens tot september 1999. Vervolgens was Ben van Lieshout directeur tot augustus 2001. Hij was tevens directeur van basisschool De Peelparel in Helenaveen. De directeuren nadien waren: Ton Tabor (ad interim) van september 2001 tot maart 2002 en Marcel Roks van maart 2002 tot augustus 2008.