U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Belgerenseweg 2

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Tekening van de Armenhoeve in beter tijden. Collectie A. Weemen/J. van Rooij, Vlierden.
De Armenhoeve na de verwoestende brand, 2 juni 1958. Collectie A. Weemen/J. van Rooij, Vlierden.
Achter de erfscheiding rechts stond eens de armenhoeve (foto 1986)

Belgerenseweg 2 is een adres in Vlierden.


Geschiedenis als armenhoeve[bewerken | brontekst bewerken]

Op deze plek stond vroeger de zogenaamde 'Armenhoeve aan het Schooteind', die tot 1900 eigendom was van de Armen van Deurne. Kadastraal was de hoeve in 1832 bekend als C 357; de hoeve stond met de lange gevel naar de Brouwhuisweg. Het was een kortgevelboerderij; het pand zoals dat er tot 1958 nog stond, dateerde met grote waarschijnlijkheid uit de 17e of vroege 18e eeuw.

Volgens een opgave van 5 oktober 1798 was de jaarpacht van deze armenhoeve 120 gulden en hoorde er bij deze hoeve 95 lopensen grond. Deze hoeve moest na het verstrijken van de pachttermijn(en) door het burgerlijk armbestuur openbaar worden verpacht. De verpachting van 1891 vormde daarop een uitzondering. Het bestuur vroeg aan de provincie toestemming om de boerderij onderhands te verpachten aan de kinderen van Piet Kemps. Zij betaalden voor de boerderij met 17,5 hectare grond tot dan een jaarhuur van 217 gulden, verhoogd met 7 gulden wegens afkoop van het tiendrecht. Het besluit van het armbestuur om de boerderij onderhands te verpachten werden als volgt toegelicht:

De tegenwoordige huurders, de kinderen P. Kemps hebben van ouder tot ouder deze boerderij bewoond en zijn zeer geschikte en vertrouwde personen, die de gronden als eigenaren behandelen en de hoef goed kunnen bevallen en daar het vooral in den tegenwoordige ongunstige tijd voor den landbouwer niet zeer gemakkelijk is dergelijke huurder te krijgen, zijn wij overtuigd in het belang van den armen te handelen door den onderhandse huur met de tegenwoordige pachter te sluiten.

De jaarlijkse huursom werd, in verband met de afkoop van het tiendrecht, toen wel verhoogd naar 243 gulden.

Pachters van de hoeve van de armen van Deurne in Vlierden
periode pachter jaarpacht
1716-1748 Matthijs Peter Goossens
1748-1783 de kinderen Matthijs Goossens
1783-1797 Goord Royackers 116 gulden
1797-1800 Anthony van Tilburg 116 gulden + 1 zak koren + 16 gulden
1800-1835 idem 124 gulden
1835-1879 Piet Kemps 180 gulden
1879-1901 kinderen Peter Kemps 180 gulden

Verkoop en particulier bezit[bewerken | brontekst bewerken]

Bij een eerste scheiding van bezittingen kwam het perceel C 357, huis, schuur en erf, rond 1875 toe aan [1], terwijl de percelen eromheen eigendom van de Armen van Deurne bleven. Eigenaar werd Martinus Maas (1831-1896) c.s., landbouwer te Vlierden. Rond 1876 volgde een verbouwing.[2] Het huis ging daarop terug naar de Armen van Deurne, nu kadastraal bekend als C 1292, huis, schuur, erf. Bij een 'verbetering' in hetzelfde jaar keerde het perceel terug naar het hoofdartikel van de Armen, artikel 38.[3] Wat de zin van deze constructie was, is niet duidelijk. Na een vereniging met een aangrenzend perceel kreeg het huiskavel de kadastrale aanduiding C 1355.[4]

In de Deurnese raadsvergadering van 13 augustus 1900 werd op voorstel van het burgerlijk armbestuur van Deurne besloten om de armenhoeve in Vlierden te verkopen omdat die te huur stond en daarop na herhaalde oproep geen enkele pachter gekomen. Het armbestuur meende dat dit hoofdzakelijk kwam omdat deze hoeve voor deze streek nogal groot is en voor dergelijke boerderijen minder vraag is.

De provisionele verkoop door notaris Karel Theodorus van Riet was op 11 oktober 1900 in de herberg van de weduwe van Antoon Goossens en de definitieve verkoop twee weken later in de herberg van Felix van Heugten.

De boerderij zelf ging uiteindelijk naar smid Martinus Fransen die er zijn smederij in vestigde.[5] De landerijen raakten versnipperd, zoals in onderstaande tabel te zien is.

Goederen onder Vlierden van de Armenhoeve bij de verkoop in 1900
Koop Omschrijving Kadastraal Grootte Koper Prijs (guldens)
1 Huis met schuur, erf, tuin, bouw- en weiland sectie C 1355, C 1354 en C 356 1.21.95 Martinus Fransen 1.070
2 Bouwland de Nieuwerf sectie C 335 0.86.70 Jan Crooijmans 300
5 Massa van de kopen 3 en 4 Weiland sectie C 304 en C 305 0.57.00 Hendrica, Theodora en Francina Kemps 375
6 Bouw- en weiland sectie C 165 en C 1040 0.82.20 Martinus Fransen 600
7 Bouw- en weiland sectie C 285 en C 286 0.89.50 Hendrica, Theodora en Francina Kemps 354
8 Weiland sectie C 452 0.61.40 Theodorus van den Boomen 220
9 Bouwland sectie C 451 0.88.90 Petrus Koolen 300
10 Bouwland sectie C 530 en gedeelte van C 1494 0.26.40 Peter van Duijnhoven 84
11 Bouwland sectie C 531 en gedeelte van C 1494 0.26.70 Lambert Jansen 90
12 Weiland sectie C 462 en C 463 0.60.30 Cornelis Zeegers 210
13 Weiland sectie C 469 0.39.60 Engelbert Verleijsdonk 79
14 Weiland sectie C 412 en C 413 1.90.90 Hendrik Jacobs 460
15 Bouwland sectie C 536 0.68.70 Martinus van Bree 134
16 Bouwland sectie C 490 en C 491 0.64.20 Martinus Fransen 59
17 Massa van alle voorgaande kopen 10.64.55
18 Bouwland sectie C 71 0.56.40 Eimert Verstappen 99
19 Bouwland sectie C 520 0.35.40 Johannes Keijzers 54
20 Bouwland sectie C 516, C 1181 en C 1488 0.97.00 Adriaan Vinken 120
23 Massa van de kopen 21 en 22 Hooiland en heide sectie A 979, A 980 en A 985 1.79.10 Theodorus, Willem en Hendrik Swinkels 235
24 Hooiland en heide sectie A 961 en A 956 1.11.90 Johannes Sauvé 74
25 Hooiland sectie A 951 0.63.40 Johanna van den Boomen, weduwe Arnoldus van den Eijnden 160
26 De onverdeelde helft in hooiland sectie A 628 0.23.10 Engelbert Verleijsdonk 14
27 Hooiland sectie A 612 en A 615 0.54.50 Engelbert Verleijsdonk 29
28 Hooiland sectie A 613 en A 614 0.45.30 Hendrik Beijers 29
29 Hooiland sectie A 1063 0.51.70 Petrus Sauvé 54

Rond 1902 volgde een kadastrale schatting van het perceel, en rond 1903 bijbouw.[6] Het ging om een verlenging van de bestaande boerderij, in westelijke richting (richting Brouwhuis). Deze aanbouw werd als een apart huis gebruikt.

Rond 1918 verkocht Martinus Fransen het huis aan Hendrik Jacobs. Via de erven Jacobs werd het pand rond 1923 eigendom van Peter Jacobs.[7] Peter Jacobs verkocht het huis rond 1929 aan Marinus Weemen. Inmiddels was het pand verenigd tot 1 huis.[8]

Sloop en nieuwbouw[bewerken | brontekst bewerken]

Op 2 juni 1958 brandde de boerderij volledig uit; alleen de buitenmuren bleven staan. Enkele bijgebouwen brandden tot de grond toe af. Weemen liet de resten van de oude langgevelboerderij daarop afbreken; op het erf bleven alleen drie hokken staan. De familie Weemen bouwde daarna op Belgerenseweg 10, het huidige adres Belgerenseweg 4 [9], een nieuwe woning.[10]

Op het al 60 jaar niet bebouwde perceel van de oude armenhoeve werden in de periode 2018-2020 enkele nieuwe huizen gebouwd. Deze huizen kregen de adressen Belgerenseweg 2 en Brouwhuisweg 35-37. Bij grondwerkzaamheden voor de bouw van Belgerenseweg 2 werden muurresten van de oude armenhoeve aangetroffen.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Kadastrale leggers Vlierden, reeks 1, artikel 38, dienstjaar 1876
  2. Kadastrale leggers Vlierden, reeks 1 en 2, artikel 644, dienstjaar 1877
  3. Kadastrale leggers Vlierden, reeks 2, artikel 656
  4. Kadastrale leggers Vlierden, reeks 2, artikel 38
  5. Kadastrale leggers Vlierden, reeks 2, artikel 797
  6. Kadastrale leggers Vlierden, reeks 2, artikel 797
  7. Kadastrale leggers Vlierden, reeks 2, artikelen 840 en 1123, dienstjaar 1924
  8. Kadastrale leggers Vlierden, reeks 2, artikel 1123, dienstjaar 1930
  9. Mededeling J. van Rooij, Vlierden
  10. Kadastrale leggers Vlierden, reeks 3, artikel 1221