U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
We zijn weer op afspraak en onder voorwaarden op woensdagochtend
van 10 tot 12 uur in het heemhuis. Maak hier je afspraak..

Brouwhuisweg 7

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Brouwhuisweg 7
21.399.jpg
foto collecte Henk Beijers
Bezig met het laden van de kaart...
Naam Brouwhuisweg 7
Dorp Vlierden
Wijk Dorp
Historische namen A.77, V.66, Belgerenseweg 7

Het woonhuis op huidige adres Brouwhuisweg 7 werd in 1918 gebouwd als woonhuis met winkel en herberg in opdracht van Willem (Wilbert) van Bree.


Op 12 mei 1927 vroeg de Vlierdense winkelier Wilbert van Bree verlof om alcoholhoudende drank, zijnde geen sterke drank, te mogen verkopen in zijn huis aan het Schooteind, plaatselijk gemerkt Vlierden A.77, in het lokaal links van de hoofdingang. Het lokaal had een oppervlak van 26 m². In het pand woonde toen bij zijn gezin ook zijn schoonmoeder Johanna Maria Wijnen. Op 21 mei werd door de technische ambtenaar een rapport opgesteld, waaruit bleek dat de de gemiddelde hoogte van het lokaal 2,88 meter was en dat het totale glasoppervlak van de ramen 4,25 m² was. Verder schreef de ambtenaar in het rapport: Indien van het lokaal aan de voorzijde van de gang een winkel wordt gemaakt moet een rechtstreekse toegang worden gemaakt vanuit het verloflokaal. Nog minstens twee bovenlichten moeten vallend gemaakt worden. Op 18 juni 1927 kon Willem van Bree de gewenste vergunning in ontvangst nemen.

Op 9 juni 1939 werd opnieuw een technisch rapport uitgebracht in verband met de vergunningaanvraag voor het linker voorlokaal onmiddellijk aan de hoofdingang gelegen, groot 38,3 m². De gemiddele hoogte der plafonds was toeb 3,00 meter en het totale glasoppervlak 7,55 m². Op 17 juni 1939 verzocht Wilbert van Bree om een wijziging te brengen in de vermelding van het lokaal waarvoor het verlof gold. Op 23 juni 1939 verklaarde het gemeentebestuur dat het verlof A voortaan gold voor het lokaal onmiddellijk aan de hoofdingang. De cafévergunning werd vervolgens jaarlijks verlengd tot en met 1943.[1]

kadastrale geschiedenis van het adres Brouwhuisweg 7
Jaar Kadastraal Grootte (m²) Eigenaar Bijzonderheden
1832 C 264 5.570 Lambert Vervoordeldonk Weiland genaamd den Eekelhof, in twee percelen verkocht op 9 december 1841.
1841 C 1073 2.380 Hendrik Verstappen Weiland
1878 C 1357 2.940 Idem Weiland, verenigd met perceel C 1619. Boedelscheiding op 14 juni 1879.
1879 Idem Idem Jacobus Neervens Boedelscheiding 1909
1909 Idem Idem Reinier Neervens Verkoop circa 1918
1918 C 1692 1.645 Willem van Bree Hij verenigde een gedeeltelijk perceel met gedeeltelijk bouwland C 1619 en bouwde er een huis.
1939 Idem Idem Idem Verbouwing, huis en tuin
1962 E 2 1.695 Idem Verkocht in 1963.
1963 Idem Idem Willem Verberne
1966 E 489 Idem Idem Verbouwing, huis, stal en tuin.

Op 5 juni 1919 leende Willibrordus van Bree, boterfabrieksarbeider te Vlierden, van Marinus Cornelis Verstappen, landbouwer en Johanna Maria van Bussel z.b., beiden wonende te Vlierden, een bedrag van 4.000 gulden tegen 4 pct. rente met hypotheek op zijn nieuw gebouwde huis te Vlierden.[2]


Een ander vroeger adres Brouwhuisweg 7 werd later het inmiddels gesloopte pand aan de Heitveldweg 7; zie aldaar voor het betreffend pand.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Gemeentearchief Deurne inv.nrs. 62/14 t/m 62/20.
  2. Archief Notaris de Leeuw Deurne, inv.nr. 162 akte 187