U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Café Van Moorsel

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Versie door E. Koolen (overleg | bijdragen) op 16 apr 2023 om 17:10
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Een advertentie uit 1965.
Het pand aan de Molenstraat

Café en later café-zaal Van Moorsel werd door de timmerman Antonius van Moorsel en zijn vrouw Dien Koppens al vóór 1904 gestart aan de Merlenberg, soms ook wel aangeduid als aan de Kulert.


Wanneer het café aan de Merlenberg precies begon, is moeilijk te achterhalen. Zeker is dat Van Moorsel daar al in 1904 tapnering had en wel in de gelagkamer en de keuken, met een oppervlakte van respectievelijk 22,10 m² en 13,31 m². Op 26 oktober 1905 werd hem de tapvergunning verleend voor de lokalen waarin hij al op 1 januari 1904 zijn biertjes tapte.

Nadat Van Moorsel van schoolmeester Jan van Baars in november 1910 voor honderdvijftig gulden een akker van 1.642 m², kadastraal sectie D nummer 1786, had gekocht, bouwde hij daarop een nieuw huis.[1] In augustus 1911 werd het nieuwe pand aan de Zeilbergscheweg, de latere Molenstraat, door Van Moorsel en zijn vrouw als herberg in gebruik genomen.

Talloze keren verwisselden tijdens openbare verkopen in café Van Moorsel roerende en onroerende goederen van eigenaar.[2]

Waarschijnlijk had café Van Moorsel in 1922 de primeur van de eerste jukebox van Deurne. In juli van dat jaar vroeg Antonius van Moorsel bij de Deurnese gemeenteraad om toestemming tot het plaatsen van een automatisch muziekinstument. In de raadsnotulen is hierover het volgende terug te vinden.

De voorzitter zegt dit verzoek in den raad gebracht te hebben omdat het aan den raad gericht is, hoewel het bij den burgemeester thuis behoort. Immers artikel 6 der verordening geeft de bevoegdheid aan den burgemeester om toestemming te geven tot het maken van muziek. Misschien is het de bedoeling van adressant om den raad te vragen dit artikel te wijzigen en deze macht den burgemeester uit handen te nemen. In dit geval zouden B en W voorstellen hierop niet in te gaan. Het lid Van de Burgt zegt, als men dit zou toegeven, komt de een na de ander, en men weet het einde niet; het zou ook niet de wensch der geestelijkheid zijn. De raad besluit deze bevoegdheid in handen van den burgemeester te laten.[3]

Café Van Moorsel was ook het clubhuis van voetbalvereniging Deurania. Aan de overzijde van de straat kon naar hartelust gevoetbald worden. Geen wonder dat het café dan ook tenminste vanaf 1932 café De Sport heette. Met Deurne-kermis kon men daar van jazzmuziek genieten.[4]

1932 was ook om een andere reden een gedenkwaardig jaar in de geschiedenis van café Van Moorsel/De Sport. Vanaf dat jaar mocht in het café naast bier ook sterke drank geschonken worden. Van Moorsel kreeg toen een zo geheten volledige vergunning.

Café De Sport wilde ook graag acte de présence geven bij opening van het wielerbaantje van de Deurnesche Sportbroeders, schuin tegenover zijn café aan de Zeilbergscheweg. Op 18 april 1933 schreef Van Moorsel het volgende aan de burgemeester:

Edelachtb. heer, Hierbij neem ik beleefd de vrijheid het volgende verzoek tot u te richten. Daar mij toestemming is verleend voor een staanplaats voor de verkoop van dranken op de Wielerbaan Zeilbergscheweg, en deze 23 dezer wordt geopend, ben ik zoo vrij u te vragen vergunning te verleenen voor den verkoop van fleschjes bier en limonade op genoemde wielerbaan d.d. 23 dezer. Hopende u goedgunstig over mijn verzoek wilt beschikken, teeken ik met de meeste hoogachtend, UEdelAchtb. d(iens)w(illige) d(ie)n(aar). A. v. Moorsel.

Twee dagen later antwoordde de burgemeester dat Van Moorsel met zo'n verzoek niet bij hem moest zijn maar zich rechtstreeks moest wenden tot de commissaris der koningin.

Na het overlijden van grondlegger Toon van Moorsel ging het café over in handen van zijn oudste zoon Jan, die evenals zijn vader naast kastelein ook timmerman was.

De muziek van de regionale bandjes, die tijdens de weekends in de aan het café gebouwde zaal werd gemaakt, trok veel danslustigen aan. Naast orkesten als De Golfbrekers, The Rockpypers en The Robots traden ook landelijk bekende bands als Peter (Koelewijn) and his rockets, Kom van dat dak af, op in zaal Van Moorsel.

Zaal Van Moorsel werd ook vele keren gebruikt bij het afnemen van de schriftelijke mulo-examens.

Dansschool Gerard Need leerde in zaal J. van Moorsel de Deurnese jongelui, zowel beginners als gevorderden, in tien cursussen goed en beschaafd dansen.

In februari 1974 kreeg café-zaal Van Moorsel, inmiddels in handen van de kleinzoon en naamgenoot van de grondlegger, er een klein zaaltje bij.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. RHCe E.J.J.M. de Leeuw, notaris Deurne, 1908-1935 toegang 15189 inv.nr. 148 akte 208
  2. Zie bijvoorbeeld op Delpher de advertenties in De Zuid-Willemsvaart van 21 november 1914 en 5 oktober 1929].
  3. RHCe Gemeentebestuur Deurne en Liessel 1813-1950 toegang 13180 inv.nr. 4/8 Raadsnotulen blz. 114
  4. De Zuid-Willemsvaart van [27 mei 1932http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMRHCE01:000057525:mpeg21:a0017 27 mei 1932]