U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Tot nader bericht geen woensdagochtendbijeenkomsten in het heemhuis.

Deurne's Belang

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deurnesch Belang, ook wel: Deurne's Belang

De vereniging Deurne's Belang bestond vanaf eind 1946 en had als hoofddoel de behartiging van het culturele, sportieve en charitatieve belangen van Deurne en de Deurnese verenigingen en Deurne door samenwerking economisch en cultureel te verheffen.


Op dinsdag 10 december 1946 vond in De Peelpoort een vergadering plaats waarbij werd besloten tot oprichting van de vereniging Deurne's Belang. Op de vergadering waren vertegenwoordigers aanwezig van vele verenigingen uit meerdere kerkdorpen en parochies. De inleidende vergaderingen stonden onder leiding van Hendricus Johannes van Wees (1899-1968). Als secretaris van de vereniging werd de Helmondse advocaat mr. Kager aangetrokken.

Als contactpersonen werden benoemd de heren Harrie Teurlings en P. Coopmans voor het charitatieve; de heren Wim Schiks en Martinus (Marinus) Berkers voor de sport; de heren Hub. Althuizen en A. Fransen uit Vlierden voor het culturele, de heren H. van Wees en C. Dekker voor de arbeiders, de heren Karel van Kemenade (1891-1954) en Geraer Hartjens voor de middenstands- en de heren H. Geelen en M. Poels voor de boerenorganisatie. Later werden ook nog contactpersonen aangezocht vanuit de industriële organisatie.

De vereniging werd ondermeer betrokken bij de organisatie van het verblijf en de optredens van abbé Jo Terruwe met zijn Franse kinderkoor.

Tot de vereniging en organisatie die zich aansloten bij "Deurne's Belang" hoorden ondermeer het Wit-Gele Kruis, rijvereniging Rust Roest, de Harmonie Deurne, gymnastiekvereniging K.D.O., het Deurnes Gemengd Koor, de Oranjevereniging, voetbalvereniging Deurne en toneelvereniging Sint-Willibrordspelers.

In 1948 kende de vereniging een economisch werkcomité onder voorzitterschap van Hub van Doorne en een cultureeel werkcomité waarvan H. Teurlings de voorzitter was. Het algemeen secretariaat was toen in handen van Jan van Loon.

Er is maar weinig bekend over de praktische activiteiten van Deurne's Belang. In de zomer van 1947 informeerde de sectie economie bij de gemeente hoeveel hectaren grond zij binnen het uitbreidingsplan beschikbaar wilde stellen voor industrialisatie. Deze zaak werd door het gemeentebestuur verder mondeling afgehandeld met de vereniging.

Over het verdere verloop van de geschiedenis van deze vereniging is weinig bekend.

Zie ook: Kiesvereniging Deurne's Belang