U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Tot nader bericht geen woensdagochtendbijeenkomsten in het heemhuis.

DeurneWiki:Info

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Versie door Theo V (overleg | bijdragen) op 16 feb 2014 om 13:03
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

DeurneWiki is een project van de heemkundekring H.N. Ouwerling, een in Deurne, Nederland gevestigde vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk.

Enkele belangrijke doelstellingen die wij met DeurneWiki, in willekeurige volgorde, hopen te bereiken:

Deurnewiki banner LB.gif


  • verhogen van het historisch besef
  • beschikbaarstelling en uitwisseling van de informatie die er binnen de (werkgroepen van de) heemkundekring is maar tot nu toe nauwelijks toegankelijk was
  • behoud van de informatie die door individuele onderzoekers vergaard is
  • verbetering van de toegankelijkheid en kwaliteit van de beschikbare informatie
  • uitnodiging aan iedereen (voornamelijk senioren) om hun kennis van het verleden met anderen te delen
  • uitnodiging aan iedereen (ook de jeugd) om op snelle en betrouwbare wijze kennis te maken met deelaspecten van Deurnes verleden
  • voor het brede publiek de Deurnese geschiedenis snel en modern inzichtelijk maken


Onder de paraplu van heemkundekring H.N. Ouwerling worden diverse heemkundige projecten uitgevoerd waarvan DeurneWiki er een is. De naam DeurneWiki is een samentrekking van de naam van de gemeente “Deurne” en van het uit het Hawaïaans afkomstige "wiki".
De artikelen in deze, op het internet vormgegeven, encyclopedie worden geacht een neutraal standpunt in te nemen. DeurneWiki is in principe te bewerken door iedereen die te goeder trouw is. Dat is ook een van de redenen dat DeurneWiki geen garantie kan geven wat betreft de juistheid en evenwichtige kwaliteit van de geboden informatie. Daarnaast is vanwege het open karakter van het project vandalisme in meer of mindere mate een probleem.

DeurneWiki is alleen beschikbaar in de Nederlandse taal en is te vinden op www.deurnewiki.nl

Geschiedenis van DeurneWiki

Door bij de sessies van de werkgroep beeldarchief aanwezig te zijn ervoer Theo Vosmeer, lid van de heemkundekring, dat de hoeveelheid historisch beeldmateriaal van de heemkundekring H.N. Ouwerling gigantisch groot is. Naast de beeldarchiefgroep zijn er nog diverse andere werkgroepen die ieder op hun eigen terrein onderzoek doen, feitenmateriaal verzamelen en conserveren en/of digitaliseren. Onderlinge kruisbestuiving van de werkgroepen was echter moeilijk en beperkt. Theo Vosmeer herkende dit “kennismanagementprobleem” en stelde op 22 september 2009 in een e-mail aan Rob Berkvens, voorzitter van de heemkundekring H.N. Ouwerling, voor om een DeurneWiki op te zetten. Na consultatie door Rob Berkvens toonde Pieter Koolen, eveneens lid van de heemkundekring en initiatiefnemer van Docu-Data-Deurne, zich een groot voorstander en promotor van het idee. Rob Berkvens vroeg Theo Vosmeer om een projectplan te schrijven, dat hij op 26 oktober 2009 bij het bestuur inleverde. Op 16 november 2009 werd het plan door het bestuur goedgekeurd en op maandag 30 november 2009 tijdens de jaarvergadering aan alle werkgroepen van de heemkundekring gepresenteerd en met groot enthousiasme ontvangen.

Primeur

Heemkundekring H.N. Ouwerling had op het moment van lancering de primeur want het was de eerste heemkundekring in Nederland die het Wikiprincipe gebruikte om haar historische kennis en dataverzameling via het internet te ontsluiten. Op 24 maart werd DeurneWiki op uitnodiging van het Brabants Heem in het RHCe te Eindhoven gepresenteerd en met veel lof bekroond.
Op uitnodiging van Brabants Heem en Erfgoed Brabant werd DeurneWiki op 7 juni 2010 in Oirschot gepresenteerd aan vertegenwoordigers van alle 119 heemkundekringen in Brabant, die toen aangesloten waren bij voornoemde Heem-organisaties. Ook hier kreeg DeurneWiki de handen op elkaar.

Als een duveltje uit een doosje was daar plots www.erfgoedgeowiki.nl Op 24 juni 2010 lanceerde de provincie Brabant, in samenwerking met de gemeente Gemert, een erfgoedWiki, die gebruik maakte van het gelijksoortig Wiki principe. In 2011 volgde Oisterwijk Wiki, Venray met een RooyNet Wiki, en Horst met TerHorstNet Wiki. Er waren gesprekken met delegaties van heemkundekringen in Asten en Laarbeek. Kortom, er zullen ongetwijfeld nog meerdere volgen.

Opzet

Van links naar rechts ervaringsdeskundigen Danny Havenith, Nico Meijerman, initiatiefnemer Theo Vosmeer en softwaredeskundige en bouwer van DeurneWiki Joost de Haan

DeurneWiki is opgezet in de vorm van een Wiki. Voor de realisatie van DeurneWiki deed Theo Vosmeer een beroep op enkele oudcollega’s van Philips Healthcare in Best. Op 22 oktober 2009 vond er in Best een gesprek plaats waarbij Nico Meijerman en Danny Havenith (ervaringsdeskundigen met MRWiki), Joost de Haan (softwaredeskundige en woonachtig in Deurne) en Theo Vosmeer (initiatiefnemer en projectcoördinator) aanwezig waren. Alle personen waren enthousiast over het project en Joost de Haan startte, op de achtergrond gesteund door voornoemde collega’s, met de technische en grafische realisatie van DeurneWiki. Joost de Haan zorgt ook voor het technisch onderhoud van de online-Deurne encyclopedie. Pieter Koolen, begeleider van Docu-Data-Deurne en vanaf het begin enthousiast over het project, is goed bekend met de aanwezige kennis binnen de heemkundekring en nam als lid van de stuurgroep vooral de organisatorische kant van DeurneWiki (structuur, werving moderatoren, de inpassing in de organisatie etc. ) voor zijn rekening. Bij de opzet van DeurneWiki maakte Joost de Haan gebruik van de (gratis) wiki-software MediaWiki, die ook door Wikipedia gebruikt wordt.

Vanaf de jaarwisseling 2009/2010 plaatsten enkele experts, intern én extern aan heemkundekring H.N. Ouwerling verbonden, ieder op hun eigen kennisgebied historische materiaal op DeurneWiki om een substantieel aantal pagina's in de encyclopedie beschikbaar te hebben op het moment van de lancering. Op 19 januari 2010 was de plaatsing van het 500e artikel een feit en exact een maand later werd de 1000-grens gepasseerd. Op 11 april 2010 om 14:30 uur werd DeurneWiki in het Heemhuis met enige ceremonie gelanceerd en ging men live met in totaal 1375 historische artikelen. Burgemeester Daandels verrichtte de officiële openingshandeling.
Iedereen kan wijzigingen in DeurneWiki aanbrengen maar er is altijd na te gaan wie welke wijziging doorvoerde. Door de heemkundekring erkende moderatoren hebben de bevoegdheid wijzigingen ongedaan te maken. Overigens is de filosofie achter DeurneWiki de gebruiker het vertrouwen te geven waardoor gebruikers sneller geneigd zijn inhoud (content) toe te voegen. Indien er echter in een te grote mate vandalisme wordt gepleegd zal de toegankelijkheid worden ingeperkt.
De meeste opslagcapaciteit voor DeurneWiki is nodig voor de afbeeldingen (foto’s, oude kaarten, bidprentjes en andere illustraties) die op DeurneWiki gebruikt worden. Op 1 maart 2010 was de benodigde opslagcapaciteit al gegroeid tot boven 400Mb

Kenmerken van het project

DeurneWiki is een echte Wiki, hetgeen betekent dat elke inhoudelijke pagina door iedere willekeurige bezoeker bewerkt kan worden. DeurneWiki is de eerste serieuze, gemeentewijde Deurne, digitale encyclopedie in Nederland waarbij met dit concept gewerkt wordt. In vergelijking met andere concepten om informatie te verzamelen heeft dit tot gevolg dat DeurneWiki, daar waar het actuele informatie betreft, in het algemeen zeer snel bijgewerkt is. Daar is het concept ook naar genoemd: 'wikiwiki' betekent in het Hawaïaans 'snel'.
DeurneWiki presenteert zich daarbij uitdrukkelijk als een encyclopedie en niet als een woordenboek, discussieforum of webportaal.
DeurneWiki is niet plaatsgebonden. Deurnenaren die naar elders binnen Nederland verhuisd zijn of zelfs geëmigreerd zijn naar een ver buitenland kunnen nog altijd hun bijdrage op DeurneWiki achterlaten cq DeurneWiki raadplegen.

Richtlijnen en basisregels

DeurneWiki is arm aan regels, maar hanteert toch enkele basisprincipes, waarvan een zeer belangrijke is dat het geen teksten aanvaardt die auteursrechten schenden. Daarnaast streven de gebruikers (zogenaamde DeurneWikinen) naar een zo groot mogelijke objectiviteit. Alle artikelen hebben daarbij zogenaamde 'overlegpagina's' om onduidelijkheden of twistpunten te bespreken. Voor DeurneWiki geldt daarnaast uiteraard dat de bijdragen in de respectievelijke taal van de wiki geschreven moeten zijn (uitzonderingen als citaten daargelaten).

Medewerkers

Bij elkaar wordt DeurneWiki opgebouwd door vele honderden (ex)Deurnenaren die woonachtig zijn over de hele wereld: hobbyisten, studenten, experts/wetenschappers en mensen met enige algemene ontwikkeling. Iedereen kan aan DeurneWiki bijdragen, ook anoniem. Er is geen limiet aan het aantal of de grootte van de bijdragen, sommigen doen dit incidenteel, anderen dagelijks. Alle tekst kan door iedereen bewerkt worden, dus als iemand aan een kort artikel begint, kan een aantal anderen eraan verder werken tot het een volwaardig encyclopedisch artikel is.

Leiding

DeurneWiki heeft geen echte leiding, maar wordt door de gemeenschap beheerd. Wel is er een "Werkgroep DeurneWiki" die zaken coördineert en een contactpersoon die namens de heemkundekring H.N. Ouwerling de communicatie met de buitenwereld onderhoudt.

Knelpunten

Het hele project wordt door vrijwilligers gedragen, de hosting van DeurneWiki is echter NIET gratis, terwijl dit een uitermate belangrijk aspect van het geheel is. De provider moet 100% garantie kunnen geven voor de houdbaarheid van de content (zorgen voor back-ups etc.). De kosten voor hosting worden afgerekend over de schijfruimte die de content op de server in beslag neemt. Met andere woorden, wordt DeurneWiki een groot succes met veel bijdrages/content dan gaan de kosten omhoog. Daarom is heemkundekring H.N. Ouwerling op zoek naar sponsors & donateurs die ons willen steunen.
Historie zit vaak in de hoofden van oudere mensen terwijl nieuwe media zoals DeurneWiki meer het terrein is van de jongere generatie. De heemkundekring H.N. Ouwerling hoopt dat er een kruisbestuiving zal gaan plaatsvinden waarbij de grootvaders en grootmoeders de oude foto’s uit de kast halen en hun historische verhalen willen doorvertellen aan hun (klein)kinderen zodat die DeurneWiki met teksten, foto’s etc. kunnen vullen.

Censuur

Om neutraal te blijven, probeert DeurneWiki elke vorm van censuur te vermijden. Uitsluitend onwetenschappelijke teksten en teksten die onnodig kwetsend zijn worden verwijderd.

DeurneWiki TR plekke

Henk Beishuizen, beleidsontwikkelaar bij de gemeente Deurne en Theo Vosmeer van heemkundekring H.N. Ouwerling hadden eind 2009 begin 2010, nog voor de lancering van DeurneWiki dus, in het kader van de Fietsvierdaagse De Peel regelmatig contact. Theo in de hoedanigheid van bestuurslid van de Fiets4daagse De Peel.

Natuurlijk werd er ook over andere zaken gepraat en kwam DeurneWiki regelmatig ter sprake. “Augmented Reality” (AR) en “QR-code” waren in die tijd in de toeristenindustrie al een “hot” onderwerp. Henk Beishuizen besefte dat DeurneWiki, eenmaal in de lucht, een krachtige bron kon zijn en ideaal om voor de toeristenindustrie in de gemeente Deurne in te zetten.

Henk inventariseerde de (on)mogelijkheden, sleepte Theo mee naar “Thuis in Brabant” in Tilburg, organiseerde gesprekken met de SRE en creëerde draagvlak in het gemeentehuis en bij het VVV. Theo tastte binnen de heemkundekring af, en met name binnen de werkgroep DeurneWiki, of er interesse was om aan een dergelijk project mee te werken.

Joost de Haan zag er voldoende technische uitdaging in om ook de technische realisatie van DeurneWiki TR Plekke op zich te nemen.

Laura van de Kreeke, Beleidsadviseur Toerisme en Recreatie bij het SRE zorgde er uiteindelijk voor dat het project gefinancierd kon worden uit het budget van “Grenzeloos wandelen”.

Tijdens de bestuursvergadering van heemkundekring H.N. Ouwerling op maandag 7 februari 2011 ging de “projectgroep DeurneWiki TR Plekke”, bestaande uit: Joost de Haan (vrijwilliger), Henk Beishuizen (gemeente Deurne), Conny Heldens (VVV), Pieter Koolen en Theo Vosmeer (heemkundekring H.N. Ouwerling), van start. DeurneWiki TR Plekke werd op 18 april 2012 in het leescafe van de openbare bibliotheek, op de plek waar 12 juli 1729 domineeszoon Jan Floris Martinet werd geboren, formeel door wethouder Nicole Lemlijn gelanceerd.

QR-code

De eerste koppelingen met DeurneWiki-pagina’s via een QR-code zijn tweede helft van 2011 eveneens door de projectgroep DeurneWiki TR Plekke voorbereid en op 21 december 2011 via een “persmoment” in het Toon Kortooms museum eveneens door wethouder Nicole Lemlijn formeel vrijgegeven.

Externe links