U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Tot nader bericht geen woensdagochtendbijeenkomsten in het heemhuis.

Deurne in zijn ontwikkeling van agrarische naar verstedelijkte plattelands-gemeente

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deurne in zijn ontwikkeling van agrarische naar verstedelijkte plattelands-gemeente
Titel Deurne in zijn ontwikkeling van agrarische naar verstedelijkte plattelands-gemeente
Publicatiedatum 1960
Soort boek
Locatie 07.C.17

Deurne in zijn ontwikkeling van agrarische naar verstedelijkte plattelands-gemeente is een 176 bladzijden tellend rapport dat in 1960 verscheen en werd damengesteld door het Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant (ETIN).


Het rapport bevat de volgende hoofdstukken:

 1. De demografische ontwikkeling
  1. De ontwikkeling van de gemeentelijke bevolking van 1880 tot 1959
  2. De ontwikkeling van de natuurlijke groeifactoren
  3. De migratoire ontwikkeling
  4. De groei van de verschillende parochies en kernen
  5. De toekomstige ontwikkeling van de bevolking
 2. De samenstelling der beroepsbevolking
  1. De mannelijke beroepsbevolking
  2. De vrouwelijke beroepsbevolking
 3. De werkgelegenheidssituatie
 4. De land- en tuinbouw in de gemeente Deurne
  1. De agrarische productie
   1. De productieomstandigheden
   2. Het productieplan
  2. Het productieniveau per ha en per man
   1. Het productieniveau per ha en per bedrijf
   2. Het productieniveau per arbeidskracht
   3. Het arbeidsoverschot op de landbouwbedrijven
   4. De verhoging van de productie per arbeidskracht
  3. De ontwikkeling van de bedrijfsgroottestructuur
   1. Het verdwijnen en het ontstaan van de bedrijven
   2. Veranderingen inde bedrijfsgrootte van in 1953 en in 1958 bestaande bedrijven
  4. De beroepskeuze van de boeren- en tuinderszonen
   1. De beroepskeuze van de agrarische jongeren
  5. De toekomstige werkgelegenheid in de agrarische sector
   1. De toekomstige werkgelegenheid in de agrarische sector
   2. De toekomstige werkgelegenheid in de landbouw
   3. De toekomstige werkgelegenheid in de tuinbouw
   4. De opvattingen met betrekking tot de beroepskeuze van de boeren- en tuinderszoons
   5. De toekomstige omvang van de mannelijke agrarische beroepsbevolking
  6. De structuurveranderingen ten plattelande en hun consequenties voor de landbouw en de boerenbevolking
   1. De veranderingen in de economische en sociale structuur op het platteland in de gemeente Deurne
   2. De structuurveranderingen en de agrarische bevolking
   3. De veranderingen op het platteland en het landbouwbedrijf
   4. Enkele middelen om de nadelige gevolgen van de veranderingen op het platteland tegen te gaan
  7. De toekomstige ontwikkeling van het plattelandsgebied in de gemeente Deurne
   1. De ontwikkeling in het verleden
   2. De leefbaarheid van het platteland
   3. De ontwikkeling van het plattelandsgebied in de gemeente Deurne
 5. De industriële bedrijvigheid in de gemeente
  1. De werkgelegenheid in de totale nijverheid
  2. De industriële structuur
  3. Nadere differentiatie met betrekking tot de plaatselijke werkgelegenheidsontwikkeling
 6. Het uitgaande pendelverkeer
  1. Het pendelverkeer der mannelijke beroepsbevolking
 7. De toekomstige ontwikkeling der beroepsbevolking
  1. De raming van de toekomstige mannelijke beroepsbevolking
  2. De raming van deo toekomstige vrouwelijke beroepsbevolking
 8. De industriële vestigingsvoorwaarden
  1. De secundaire vestigingsfactoren
  2. De primaire vestigingsfactoren
 9. De belangstelling voor het voortgezet onderwijs
  1. De deelneming der mannelijke jeugd
  2. De deelneming der vrouwelijke jeugd
 10. Het detailhandelsapparaat
Slotbeschouwing.