U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Tot nader bericht geen woensdagochtendbijeenkomsten in het heemhuis.

Geopark Peelhorst en Maasvallei

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Geopark Peelhorst en Maasvallei heeft als doel het unieke landschap, bestaande uit een systeem van breuken, horsten en slenken zichtbaar en beleefbaar te maken voor een groot publiek en wil daarbij de identiteit van de streek in zijn totaliteit ontwikkelen en (economische) spin-off realiseren.


In mei 2016 werd door de gemeenten Bernheze, Landerd, Deurne, Gemert-Bakel, Uden en Boekel samen met Waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant het initiatief genomen om te komen tot een Geopark de Peelhorst. In dat kader ontstond ook het streven om als Geopark een UNESCO-status te verwerven.

Op 22 mei 2019 werden de afspraken om gezamenlijk te werken aan het Geopark i.o. geformaliseerd door ondertekening door genoemde partijen van een samenwerkingsconvenant. Tegelijkertijd werd er een intentieverklaring ondertekend door de gemeenten Oss en Mill, Sint Hubert, Leudal en Peel aan de Maas, en Waterschap Limburg en Provincie Limburg. Ook werd toen besloten om het Geopark de naam te geven van Peelhorst en Maasvallei. Daarmee kwam de focus naast de Peelvenen en de wijstgronden ook te liggen op de kwelgeulen in de Maasvallei als bijzondere landschapselementen.

Het Geopark wil inwoners, maatschappelijke organisaties en (recreatieve) ondernemers enthousiast maken en aanzetten tot het ontwikkelen van initiatieven, zoals het versterken van de recreatieve beleving van de streek en de ondergrond waardoor meer mensen kunnen kennis maken van de breuken, wijst et cetera. Dit wordt gedaan aan de hand van aansprekende thema’s als religie/kerken, kastelen, oorlog, watermolens, wijst, breuken, ijzerindustrie en ontginning. Door bekendheid te geven aan het verschijnsel wijst bij inwoners, ondernemers en organisaties wil men wijstherstel stimuleren. Ook wil het Geopark kennis verzamelen en uitdragen over de samenhang tussen de geologie en geomorfologie aan de ene kant en de cultuurhistorie en ecologie aan de andere kant.