Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Grafkelder in Sint-Willibrorduskerk van Deurne

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken
Bij de opening van de grafkelder in 1963 bleken de botresten op een hoop te zijn geveegd.
Interieur grafkelder oktober 1964
Bij de heropening van de grafkelder in 2004.
Vlnr: Burgemeeester Gerard Daandels, Bart van Driel en Harry Keijsers met de koker.
Foto: collectie weekblad voor Deurne
.


De grafkelder in de Sint-Willibrorduskerk van Deurne werd bij de restauratie van de kerk op 12 oktober 1963 herontdekt en bij de restauratie in 2004 heropend en voor het publiek opengesteld.


Bij een inventarisatie in 1871 van de begraafplaatsen werd door Deurne opgegeven dat daar een algemene begraafplaats was, die beheerd werd door het gemeentebestuur, en dat er geen toe- of ingang van een graf of grafkelder in een kerk of ander gesloten gebouw was. Waarschijnlijk was bij de opknapbeurt na de teruggave van de kerk aan de katholieken de grafkelder dichtgemetseld, een toestand die mogelijk zo bleef tot aan de restauratie in 1881.

De toegang tot deze grafkelder was waarschijnlijk vroeger afgedekt door de zerk die nu nog in de doopkapel aan de noordvleugel achter in de kerk te zien is. Vroeger lag deze steen in de noorderzijvleugel bij het Maria-altaar. Waarschijnlijk werd deze daar bij de restauratie van de kerk in 1881 weggehaald en gedeeltelijk vernield. Deze inmiddels deels verloren gegane steen geeft informatie over de familie die daar oorspronkelijk werd bijgezet: de adellijke familie Van Doerne.
De oorspronkelijke tekst van de steen luidde:

Hier leedt begraven Henrick van Doerne bij sijnen vader Everden van Doerne, oemen, brueder, kijnder, suster, neve. Her sterf 1508 op S. Andriesavont. En Joffr. Cristina van Hemert sterf anno 1499 op S. Anne dach. Bidt voor dese sielen.

Bij de heropening van de grafkelder in 2004 werd de in december 1964 geplaatste koker teruggevonden. In deze koker bevond zich een perkament met de volgende tekst:

In Nomine Domini nostri Jesu Christi Benedicti Amen
Bij de herstelwerkzaamheden aan deze kerk verricht in de jaren 1963-1964, werd deze grafkelder gevonden. Hierbij bleek, dat hij ook tussen ± 1500 en nu minstens eenmaal geopend is geweest, omdat de beenderen in één vak verenigd lagen. De schedels daarentegen lagen over meerdere vakken verspreid. Na piëteitvolle behandeling is hij weer gesloten in december 1964, onder architectuur van Jos Deltrap.
Het kerkbestuur van de H.Willibrordusparochie, J.P. van Dinter voorz. R. van de Sande secr. Leden: Alb. van Asten, Corn. van den Broek, Harry van Deursen, Peer Goossens, Jan Kemps}.
Deurne, december 1964

Onder leiding van de Eindhovense archeoloog Nico Arts werd na de heropening van 2004 een archeologisch en fysisch-antropologisch onderzoek verricht, waarbij ook de DNA-resten werden onderzocht van het toen nog aanwezige gebeente. In totaal was sprake van 376 botresten, afkomstig van tenminste twintig verschillende personen.

De grafkelder is 5.08 bij 4.60 meter en met een gebogen plafond. Aan de beide zijden staan vijf muurtjes waarop de lijkkisten stonden. Er was in de kelder slechts plaats voor tien kisten maar er werden 19 schedels gevonden. De laatste die in de grafkelder begraven is was Louis Caesteker.