U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Help:Gebruik van links

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hieronder volgt een uitleg en overzicht van de diverse manieren waarop er links gemaakt (kunnen) worden op DeurneWiki-pagina's. Maar eerst moeten we het even hebben over de vraag wanneer we een link maken.

Wanneer is een link functioneel?[brontekst bewerken]

Een link is een verwijzing naar een andere plaats binnen DeurneWiki of op het internet. Hij is duidelijk herkenbaar aan een eigen kleur, die ervoor zorgt dat het woord tekstueel al wat meer nadruk krijgt. (Het is daarom eigenlijk ook nooit nodig een link ook nog eens vet te maken). Als ieder woord in een artikel waarover een artikel bestaat ook een link is, wordt het tekstbeeld erg onrustig.

De beste links zijn links die verwijzen naar onderwerpen die met het artikel te maken hebben.

Ieder jaartal in DeurneWiki kan bijvoorbeeld een link zijn. Maar moet dat ook? Nee, liever niet. Alleen als een gebeurtenis met jaartal in het artikel zo belangrijk is dat je door op die jaartallink te klikken in het overzicht van dat jaar die gebeurtenis wel zou willen terugvinden, is de link functioneel. Dat komt neer op geboorte- en sterfjaren van belangrijke personen en zeer belangrijke gebeurtenissen zoals de bevrijding van Deurne (1944).

Probeer ook een link in een artikel maar 1x te maken, bij het eerste voorkomen van de term. Misschien in een lang artikel nog eens verderop. Verder verdient het aanbeveling zowel de eerste vermelding in de tekst als de eerste vermelding in een infobox te linken, ook al omdat de volgorde waarin de twee worden gelezen kan variëren.

Links binnen DeurneWiki[brontekst bewerken]

Links binnen DeurneWiki, bijvoorbeeld naar artikelen die al zijn aangemaakt, zijn te maken door dubbele blokhaken om de naam van het artikel te zetten. [[Craijenhut]] resulteert bijvoorbeeld in Craijenhut.

Merk op dat, hoewel artikelnamen automatisch een hoofdletter hebben, dit in links niet noodzakelijk is. [[craijenhut]] resulteert nog altijd in een link naar het artikel over Craijenhut. Zie ook de richtlijnen met betrekking tot het benoemen van een pagina.

Let op dat u, wanneer u linkt naar naamruimten binnen de DeurneWiki, de betreffende naamruimte meeneemt in de link. [[Overleg:Spanje]] resulteert in Overleg:Spanje, terwijl [[Spanje]] resulteert in Spanje. Controleer ook altijd even of de links kloppen. Een link naar Suiker zal namelijk linken naar een doorverwijspagina, terwijl waarschijnlijk Sucrose wordt bedoeld. Andere vaak voorkomende doorverwijspagina's zijn plaats- en provincienamen, woorden met meerdere betekenissen en begrippen die specifiek zijn voor een land, bijvoorbeeld Staatssecretaris.


Met alternatieve tekst[brontekst bewerken]

Het is mogelijk om een andere tekst die moet verschijnen op te geven in plaats van de naam van het artikel. [[Sacharose|zoet poeder]] resulteert bijvoorbeeld in zoet poeder, een link naar het artikel over sucrose, maar met de tekst "zoet poeder". Deze functie is bijzonder handig wanneer de naam van een artikel niet goed in het zinsverband past.

Voor meervouden is een nog veel handigere manier van werken. Stel dat u wilt linken naar het artikel "Hond", maar dat u in uw tekst de meervoudsvorm gebruikt. U hoeft dan geen gebruik te maken van een | (een zogenaamde pipe). [[Hond]]en resulteert dan in Honden. Wanneer dit niet kan, omdat het enkelvoud geen deel is van het meervoud, moet u alsnog een | gebruiken, bijvoorbeeld in [[draak|draken]].

Bij doorverwijspagina's komt het vaak voor dat een tekst "xxx" gelinkt moet worden naar de pagina "xxx (yyy)". Hiervoor bestaat de zogenaamde pipe-truc: wanneer u [[Java (eiland)|]] (dus met pipe, maar zonder tekst na de pipe) invoert, wordt dat tijdens het opslaan van de pagina automatisch aangepast in [[Java (eiland)|Java]] en verschijnt de tekst alsof u dat laatste had geschreven. Ditzelfde procedé werkt ook voor pagina's met spaties in de naam ([[Rio de Janeiro (staat)|]] resulteert in [[Rio de Janeiro (staat)|Rio de Janeiro]]) en voor naamruimtes ([[Wikipedia:Links|]] resulteert in [[Wikipedia:Links|Links]]).

Naar nog niet bestaande artikelen[brontekst bewerken]

Voor links naar nog niet bestaande artikelen of andere pagina's wordt dezelfde code gebruikt als voor links naar bestaande onderdelen op Wikipedia. [[Link naar nog niet bestaande pagina]] resulteert in Link naar nog niet bestaande pagina. Hoewel een link naar een niet-bestaand artikel er anders uitziet dan een link naar wel bestaand artikel, gaat het maken van de link op dezelfde manier. Het grote voordeel van deze methode is dat de links al goed staan op het moment dat iemand het beoogde artikel aanmaakt.

Let op met enkelvoud en meervoud. Vaak wordt een link aangemaakt in het meervoud, terwijl de titel van het artikel in het enkelvoud is. De link zal dan ook rood worden en het is net alsof er nog geen artikel over het onderwerp bestaat. Een voorbeeld: volwassen stamcellen en volwassen stamcel. In zo'n geval kunt u de boven reeds genoemde truc voor meervouden toepassen: volwassen stamcellen.

Let op dat u in uw link een schrijfwijze gebruikt conform de richtlijnen in het benoemen van een pagina. U zorgt hiermee dat mensen die via uw link een pagina aanmaken de pagina ook meteen de juiste naam geven. Gebruik dus geen [[fOuTePag!n4TiTe1]], maar een [[Goede paginatitel]].

Categorielinks[brontekst bewerken]

Het linken naar categorieën is niet gebruikelijk maar kan in bepaalde situaties gewenst zijn. Door het toevoegen van een ":" (dubbele punt) wordt voorkomen dat het artikel zelf wordt gecategoriseerd. Dus [[:categorie:Cultuur]] is een manier om een link te maken naar de categorie "Cultuur".

Wanneer u echter [[Categorie:Cultuur]] schrijft komt het betreffende artikel zelf in deze categorie terecht. DeurneWiki maakt intensief gebruik van een klassificering van artikelen in categorieën. Er is een handleiding voor het gebruik van categorieën. Deze links komt u onderaan veel artikelen tegen.

Redirect-links[brontekst bewerken]

Door een redirect-link te maken is het mogelijk om vanuit een bepaalde bladzijde automatisch naar een bepaalde pagina door te schakelen. Thans is bijvoorbeeld Kraaijenhut een redirect-pagina. Er staat de volgende tekst op: #REDIRECT[[Craijenhut]]. Zo wordt de gebruiker vanaf deze pagina doorgeschakeld naar Craijenhut. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld artikelen met veel verschillende namen naar één centraal artikel doen verwijzen. Zie verder Help:Redirect voor meer uitleg.

Let op: als u de juiste code invoert en u vervolgens Toon bewerking ter controle gebruikt, wijkt de weergave helaas af. Er zal staan: 1.REDIRECTCraijenhut. Wanneer u de pagina daadwerkelijk opslaat, zal de code echter wel naar verwachting functioneren.

Linken naar afbeeldingen, bestanden en andere media[brontekst bewerken]

Indien u alleen een link naar een bestand, een geluidsfragment of film wilt plaatsen, gebruik dan de Media-naamruimte. [[Media:Aardhommel_kleine.jpg]] (dus "Media" in plaats van "Bestand") resulteert in Media:Aardhommel_kleine.jpg. Ook hierbij kunt u een alternatieve tekst opgeven d.m.v. een "|" (pipe): Kleine aardhommel op bloem.

Naar de beschrijvingpagina van een bestand linken[brontekst bewerken]

Wanneer u op een overlegpagina een bestand wilt bespreken, kan het nodig zijn om naar de beschrijvingspagina van het bestand te linken. Dit gaat heel eenvoudig: [[:Bestand:Aardhommel_kleine.jpg]] resulteert in Bestand:Aardhommel_kleine.jpg.

Links naar andere Wikimedia-projecten[brontekst bewerken]

Zie ook: Help:Gebruik van interwiki-links.


Let op:[brontekst bewerken]

  • Op overlegpagina's werkt dit een beetje anders. Ook daar linkt [[en:Dog]] naar de pagina "Dog" op de Engelstalige Wikipedia, maar de link wordt niet aan de linkerkant van de pagina geplaatst, maar gewoon in de tekst, op de plaats waar u de link heeft ingevoerd.
  • Sommige artikelen die op de Nederlandstalige Wikipedia afzonderlijk worden behandeld, zijn op andere Wikipedia's samengevoegd tot een groter artikel. Link in dat geval in de pagina zelf, onder "Zie ook", naar de relevante paragraaf (bijv. [[:en:Dog#Smell]] verwijst naar de paragraaf Smell van het artikel Dog op en:wikipedia), anders halen interwikibots de paragraaf uit de link.

"Gewone" links naar andere Wikipedia's[brontekst bewerken]

Nu is het mogelijk dat u geen taallink wilt maken, maar een gewone link in uw artikel. Dit kunt u bereiken met [[w:xx:blabla]]. [[w:en:Encyclopedia|Encyclopedia]] resulteert bijvoorbeeld in Encyclopedia. Het is echter niet de bedoeling om dit in de "lopende" artikeltekst te doen! Het mag wel bij bijvoorbeeld bronvermeldingen onderaan de pagina, en uiteraard op overlegpagina's. Bovendien is het gewenst aan te geven dat de link verwijst naar een pagina buiten de Nederlandstalige Wikipedia en in een andere taal, mocht dat zo zijn. bijvoorbeeld door als volgt te linken: [[w:en:Encyclopedia|Encyclopedia (Artikel in Engelstalige Wikipedia)]], wat dan Encyclopedia (Artikel in Engelstalige Wikipedia) geeft.

Naar Wikibooks[brontekst bewerken]

Eenzelfde principe wordt aangehouden voor links naar Wikibooks: [[b:xx:blabla]]. [[b:en:Dutch|Dutch]] resulteert bijvoorbeeld in Dutch.

Externe links (Externe verwijzingen)[brontekst bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie ook: Wanneer extern linken

Onder externe links worden links naar locaties buiten de Nederlandstalige Wikipedia verstaan. Om een externe link te maken, plaatst u de URL, te beginnen met http://. Zo resulteert http://externelink.com/ in http://externelink.com/.

Let op: de software waarvan Wikipedia gebruik maakt, herkent externe links aan http:// en niet alleen aan de tekst "www." gevolgd door ".nl", ".be", ".com", enzovoorts. Alle daarop volgende tekst, tot aan de volgende komma, punt of spatie, wordt gezien als een onderdeel van de URL.

Met alternatieve tekst[brontekst bewerken]

Het plaatsen van enkele blokhaken om de URL en de tekst die de link moet aangeven geeft u de mogelijkheid een externe link op te geven, terwijl niet de URL, maar een alternatieve tekst wordt weergegeven. [http://externelink.com/ Geweldige site met meer informatie] resulteert in Geweldige site met meer informatie. Let op de spatie tussen de URL en de weer te geven tekst.

[http://externelink.com/] resulteert in [1], dus als een voetnoot.

Spaties en blokhaken in URLs[brontekst bewerken]

Vanwege de bijzondere betekenis van spaties en blokhaken kunnen deze niet direct worden gebruikt in een URL bij het extern linken op Wikipedia. In plaats hiervan kan een spatie in een adres worden vervangen door %20 (20 is de ASCII-code voor een spatie in hexadecimale notatie), een blokhaak openen door %5B en een blokhaak sluiten door %5D.

Voor de fictieve URL http://externelink.com/foo.html?zut[AA]=bar wordt dat bijvoorbeeld

  • [http://externelink.com/foo.html?zut%5BAA%5D=bar Foo op externelink.com].

Dit geeft

terwijl direct gebruik van blokhaken rommel geeft en naar de verkeerde URL wijst:

  • [AA=bar Foo op externelink.com].

Interne links[brontekst bewerken]

Onder interne links verstaan we links binnen een pagina. Denk bijvoorbeeld aan een link naar een bepaalde kop in een artikel. [[#Identificatie|Ga naar de identificatie-sectie]] resulteert in een link naar de kop "Identificatie", met "Ga naar de identificatie-sectie" als de weer te geven tekst. Wilt u vanaf een artikel linken naar een onderdeel van een ander artikel, doe dat dan door middel van [[Zomaar een pagina#Identificatie]].

"Verankeringen" maken[brontekst bewerken]

Merk op dat bovenstaande methode alleen werkt bij koppen. Stel voor dat u naar iets anders wilt linken dan een kop en de bijbehorende tekst, bijvoorbeeld een tabel. Hiervoor moet u een id-atribuut toevoegen aan de HTML-tag om straks aan te kunnen geven waarnaar gelinkt wordt. Vaak komt dit neer op het plaatsen van een div-tag. Plaats voor de sectie waarnaar gelinkt gaat worden <div id="Identificatie"> (of <span id="Identificatie">) waarbij "Identificatie" een uniek sleutelwoord is, dat later wordt gebruikt in de interne link. Sluit de sectie af met </div> (resp. </span>).

De bijbehorende interne link valt op de eerder genoemde manier te maken, dus [[#Identificatie]] of [[Artikelnaam#Identificatie]].

Merk op dat deze manier van interne links maken zeer handig is om voetnoten te maken. Gebruik dan id's als "1" of "voetnoot1" en om de verwijzingen te laten 'zweven' boven de tekst, zoals gewoon bij verwijzingen naar voetnoten, kunt u <span style="vertical-align: super"> en </span> om de verwijzing plaatsen.

Overzicht[brontekst bewerken]

In te typen Weergegeven tekst Linkt naar Alternatieve tekst toe te voegen achter een pipe?
[[Spanje]] Spanje Het artikel "Spanje" Ja
[[hond]]en honden Het artikel "Hond" Nee
[[Java (eiland)|]] Java Het artikel "Java (eiland)" Nee
[[Gebruiker:Jan|]] Jan De gebruikerspagina "Gebruiker:Jan" Nee
[[en:Something]] Taallink "English" Het artikel "Something" op de Engelse Wikipedia Nee
[[en:Something#This]] Taallink "English" De sectie/deelpagina "This" van het artikel "Something" op de Engelse Wikipedia Nee
[[Media:Aardhommel_kleine.jpg]] Media:Aardhommel_kleine.jpg Het bestand "Aardhommel_kleine.jpg" Ja
[[:Bestand:Aardhommel_kleine.jpg]] Bestand:Aardhommel_kleine.jpg De omschrijvingspagina "Bestand:Aardhommel_kleine.jpg" Ja
[[s:Nederlandse grondwet]] s:Nederlandse grondwet brontekst van de Nederlandse grondwet op nl.wikisource Ja
[[b:HTML]] b:HTML Module HTML op nl.wikibooks Ja
[[w:en:Something]] w:en:Something Het artikel "Something" op de Engelse Wikipedia Ja
http://kruid.org/ http://kruid.org/ De website "http://kruid.org" Nee
[http://kruid.org/] [1] De website "http://kruid.org/" Nee
[http://kruid.org/ Kruiden] Kruiden De website "http://kruid.org/" Nee
#REDIRECT[[Technische Universiteit Delft]] (Doorschakeling naar het artikel "Technische Universiteit Delft") Het artikel "Technische Universiteit Delft" Nee
[[:Categorie:Spanje]] Categorie:Spanje De categoriepagina "Categorie:Spanje" Ja
[[#Identificatie]] #Identificatie De sectie gemarkeerd met het id-atribuut "Identificatie" op de huidige pagina Ja
[[Blaat#Identificatie]] Blaat#Identificatie De sectie gemarkeerd met het id-atribuut "Identificatie" op de pagina "Blaat" Ja

(Een pipe is een verticale streep: | )