Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Help:Persoonsnamen

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken

Welke personen op DeurneWiki?[bewerken]

Alle personen die een rechtstreekse relatie hebben met Deurne, dat wil zeggen die hier geboren zijn, gewoond hebben of overleden zijn, hebben recht op vermelding in DeurneWiki. Gaat het om personen die zelf geen of nauwelijks enige betekenis hebben voor het openbare leven van Deurne en/of van wie, behalve de geboorte- huwelijks- en overlijdensgegevens, weinig of niets bekend is, dan verdient het de voorkeur dat deze personen geen eigen pagina hebben maar uitsluitend genoemd worden in de pagina van het gezinshoofd, vader of echtgenoot.

Artikelnaam van een persoon[bewerken]

Als standaard wordt in DeurneWiki aangehouden dat artikelnaam van een persoon begint met de voor- en achternaam zoals die in de geboorteakte en voor 1811 de doopakte van de betreffende persoon zijn vermeld, gevolgd door tussen haakjes het geboorte- en overlijdensjaar. Voor nog levende personen wordt, voor zover bekend, alleen het geboortejaar tussen haakjes vermeld. Mocht de formele voor- of achternaam later zijn gewijzigd, bijvoorbeeld door wettige erkenning, dan wordt die latere naam aangehouden.

Naamswijziging[bewerken]

Als van een persoon de voor- of achternaam na de geboorteaangifte of doop formeel is gewijzigd dan wordt een koppeling gemaakt van de eerdere naam naar de gewijzigde.

Personen geboren voor invoering burgerlijke stand[bewerken]

Voor personen die zijn geboren vóór de invoering van de burgerlijke stand wordt als formele voor- en achternaam de doopna(a)m(e)n van die persoon en de achternaam van zijn of haar vader gebruikt. Bij kinderen die buitenechtelijk geboren worden, wordt de achternaam van de moeder aangehouden.

Bij personen die vóór de invoering van de burgerlijke stand zijn geboren wordt als geboortedatum aangehouden de dag waarop die persoon gedoopt is, tenzij de geboortedatum in het doopregister of een andere betrouwbare bron vermeld is.

Vrouwen[bewerken]

Ook voor vrouwen gelden de hiervoor beschreven regels. Zij worden dus beschreven onder hun meisjesnaam. Wel kan er een koppeling gemaakt worden van de voornaam met dubbele achternaam naar de paginanaam.

Persoonsnamen met y of ij[bewerken]

Persoonsnamen waarin de y of ij voorkomt worden als regel geschreven met ij, bijvoorbeeld niet Nooyen, Eysbouts, van den Eynden, Verleysdonk en Heyligers maar Nooijen, Eijsbouts, van den Eijnden, Verleijsdonk, Heijligers enz. Waar evident sprake is van y in de voor of achternaam, bijvoorbeeld bij Remery, Rochowansky, Scheby enz. wordt de y gehandhaafd.

Roepnaam[bewerken]

Als van een beschreven persoon de roepnaam bekend is dan wordt er een koppeling gemaakt van de roepnaam met achternaam, maar zonder toevoeging van geboorte- en overlijdensjaar, naar de formele voor- en achternaam met tussen haakjes het geboorte- en overlijdensjaar.

Als meerdere personen dezelfde voor- en achternaam hebben dan wordt een doorverwijspagina gemaakt waarbij keuze gemaakt kan worden uit de verschillende namen.

Personalia in kader[bewerken]

De personalia (geboorte- en overlijdensdata en -plaatsen) van de te beschrijven persoon worden bij voorkeur uitsluitend in het kader rechts opgenomen.

Personalia van aangehuwde kinderen[bewerken]

Bij de vermeldingen van aangehuwde kinderen worden de officiële voor- en achternaam, met eventueel tussen haken de roepnaam, vermeld, gevolgd door tussen haken het geboorte- en overlijdensjaar, bijvoorbeeld: gehuwd met Petrus (Piet) Janssen (1873-1935).