U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Tot nader bericht geen woensdagochtendbijeenkomsten in het heemhuis.

Henricus Jacobus Hubertus Houben (1888-1920)

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Henricus Jacobus Hubertus Houben
Persoonsinformatie
Volledige naam Henricus Jacobus Hubertus Houben
Geboorteplaats Weert
Geboortedatum 8 februari 1888
Overl.plaats Liessel
Overl.datum 28 mei 1920
Partner(s) Maria Bakker (1886-1966)
Beroep(en) onderwijzer

Henricus Jacobus Hubertus Houben (1888-1920) was onderwijzer aan de openbare lagere school in Helenaveen.


Henricus was een zoon van Franciscus Hubertus Houben (Weert 1855-1931 Venlo) en Joanna Catharina Bols (Weert 1862-1939 Venlo).

Hij huwde op 28 september 1912 in Deurne met Maria Bakker, (Deurne 30 juni 1886 - 5 oktober 1966), dochter van Johannes Bakker (1841-1928) en Lucia Oomen (Ter Aar 1842-1921 Asten). De vader van Maria verhuisde op 5 november 1883 van Alkemade naar Helenaveen.


De volgende kinderen werden uit dit huwelijk geboren:

  1. Franciscus Johannes Antonius (Frans), (Helenaveen 11 december 1913 - 24 juni 1996). Hij huwde met Maria (Mitzi) Jussen (1914-2000).
  2. Lucia Johanna Catharina, (Helenaveen 4 juli 1916).

Henricus verhuisde op 29 augustus 1908 van Heel en Panheel naar Helenaveen.

Hij woonde na zijn huwelijk op het adres Helenaveen D.13.

Er moest voor zijn benoeming een speciale raadsvergadering worden belegd omdat een andere benoemde sollicitant zich had teruggetrokken. In De Zuid-Willemsvaart verscheen het volgende verslag van het deel van de vergadering dat betrekking had op de benoeming.

Te Deurne in den Raad (Dinsdag 16 Mei 1908.)
Tegenwoordig alle leden. Even over vijven opent de voorzitter de vergadering en deelt mede, dat er nog geen notulen van de vorige vergadering zijn, omdat het nog zoo kort geleden is, dat deze werd gehouden. Deze vergadering is een spoedeischende en er is maar een punt op de agenda: benoeming van een onderwijzer te Helenaveen. Herbrechts, die benoemd is, heeft geschreven, dat hij zijn benoeming niet aanneemt, ('t Stuk wordt voorgelezen.)
v. d. Eijnden. Ea hij geeft nog niet eens reden op. Nu wordt een schrijven voorgelezen van den heer Bronnenberg uit Jabeek, een brief vol dankbetuigingen aan den raad voor zijn benoeming; tegen 1 Juni en uiterlijk tegen 6 Juni zal hij in functie kunnen treden.
Voorz. Nu zullen we overgaan tot de benoeming van een onderwijzer. No. 3 op de voordracht was een onderwijzeres. Te Helenaveen zijn geen meisjes op school, een mannelijke leerkracht zal daar beter uitkomen. Als no. 4 staat op de voordracht H. H. J. Houben, onderw. te Wessem. Hij heeft geen militaire plichten te vervullen en wij zijn zoo vrij geweest hem te schrijven of hij een eventueele benoeming zou aanvaarden en wij hebben antwoord van hem teruggehad. De ontslagaanvrage te Wessem moet een maand van te voren geschieden, maar zijn hoofd heeft hem gezegd, dat er nu kans is dit vroeger te krijgen, omdat er nu beter kans is om aan onderwijzers te komen, met het oog op de jongste examens. Iedereen staat natuurlijk vrij een ander te stemmen, B. on W. hebben gemeend no. 4 voor te dragen.
Na stemming blijkt, dat uitgebracht zijn op Houben 10 en op S.M. de Korte 3 stemmen: zoodat als onderwijzer te Helenaveen benoemd is de heer Houben. De benoemde zal hiermede in kennis worden gesteld.[1]
Bronnen, noten en/of referenties