U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Herberg De Verkeerde Wereld

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Herberg De Verkeerde Wereld stond aan 't Haageind op het tegenwoordige adres Haageind 3 en werd in 1690 opgevolgd door herberg De Prins.


Tot 1649 stond op die plek een oud huis, waarin herberg werd gehouden en dat afkomstig was van Marcel van IJseren.
De Deurnese schout Otto de Visschere had het huis van de erfgenamen van Van IJseren gekocht en liet het in 1649 afbreken. Met het hout en de stenen van de afbraak liet hij de nieuwe kapel op de Grotenberg net over de (lands)grens met Venray bouwen. Op de plek van de oude herberg aan het Haageind liet hij een groot nieuw huis bouwen voor geestelijcke ende wereldlijcke heeren ende personen ofte passanten naar de nieuwe Capelle, voor welcke herberge hij De Visschere dede stellen eene aensienlijcke afbeeldinghe van eene verkeerde wereldt t.w. eenen ronden bol met donckere wolcken om den bol boven 't cruijs, staende daer onder: DIE WEERELDT IS VERKEERDT MAER GODT MOET SYN GEEERDT. Ende te langs op den nieuwen gevel onder den selven bol ende cruijs met gans groote swarte letteren op witte afbeeldinghen langs den gheheelen gevel: FIDE, SED CVI VIDE, DIE WEERELDT IS VERKEERDT MAER GODT MOET SYN GEEERDT. Ao 1651.
De Visschere vestigde er zich in 1652.
De Verkeerde Wereld was een voorname herberg die zowel door gereformeerden als katholieken bezocht werd. De Visschere woonde na zijn aftreden als schou van Deurne nog meerdere jaren in dit huis in Deurne. Rond 1662 werd hij schout van Gemert en liet hij zijn zaak hier over aan zijn schoonzoon Hendrik Gijsbert Verpoorten uit Gemert, gehuwd met zijn dochter Elisabeth.
In 1690 verkochten de erfgenamen van Otto de Visschere de herberg aan de protestantse Deurnese president-schepen Jacob Michiel Goloffs. Hij was brouwer en zette de zaak van De Visschere met succes voort. Het uithangbord De Verkeerde Wereld verving hij door De Prins van Oragnien. Dit laatste uithangbord heeft nog bestaan tot 1904, toen herberg De Prins afbrandde.

Voor de geschiedenis van dit pand en deze locatie zie ook onder Haageind 3.