DeurneWiki is gratis voor u als gebruiker, en dat willen we zo houden!
Steun ons daarom en stem (t/m 26 september) bij de Rabo Club Support op
heemkundekring H.N. Ouwerling Deurne

Het Innovatiehuis De Peel

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Innovatiehuis De Peel is een netwerk van overheden, ondernemers, (kennis)instellingen en inwoners om samen economische ontwikkelingen in Peel op een hoger niveau te tillen en een aantrekkelijk duurzame leefomgeving te creëren.

De oprichters van Het Innovatiehuis zijn de zes Brabantse Peelgemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren, de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) en het Waterschap Aa en Maas. De oprichtingsdatum is 1 september 2017.

De visie is dat in 2030 De Peel dé werkplaats is voor vernieuwing in Brainport.

In De Peel functioneren al tal van branche-gebonden netwerken. Het Innovatiehuis helpt deze verder te versterken en daar op door te bouwen en stimuleert daarbij combinaties van partijen die elkaar anders niet zo makkelijk treffen.

Activiteiten die het Innovatiehuis uitvoert, zijn het ondersteunen van bijvoorbeeld ondernemers bij het benoemen van hun innovatie-uitdaging (wat hebben zij nodig om te kunnen ontwikkelen in hun sector), het helpen bij toegang tot provinciale, landelijke en Europese subsidies en kennisbronnen, en het stimuleren, organiseren en monitoren van meer-partijensamenwerking, die innovatieve opgaven omvormen tot praktische oplossingen. Met deze vraaggestuurde activiteiten zorgt Het Innovatiehuis ervoor dat successen van elders sneller en beter hun weg vinden naar partijen in De Peel. Omgekeerd worden doorbraken in De Peel sneller door nieuwe partijen toegepast.

In De Peel hebben veel partijen een sterke behoefte aan samenhang, coördinatie en krachtenbundeling. Of het nu gaat om de veranderingen in de landbouw, het in contact brengen van een kleine ondernemer in de maakindustrie met een innovatieve partner elders, het opnieuw uitvinden van duurzame productieprocessen in een duurzaam landschap of het bieden van een krachtig arbeidsmarktperspectief met mooie stageplekken voor jongeren: samenwerken in de sleutel. Het Innovatiehuis helpt diverse ‘bloedgroepen’ bij elkaar te brengen, die elkaar niet ‘blindelings’ ontmoeten als het gaat om economische, ruimtelijke en sociale innovaties, zoals aanpak van wateroverlast en verandering van het klimaat. Deze ‘bloedgroepen’ kunnen leren van elkaar en bijvoorbeeld samen een nieuwe markt verkennen. De ondernemer heeft de overheid nodig en omgekeerd. De inwoners heeft beiden nodig en omgekeerd. En het lukt alleen met de inzet van kennisinstellingen en verbinders (degenen die vragen die in De Peel leven bundelen en samenbrengen tot programma’s en projecten).

Van oudsher geldt in De Peel: men doet een beroep op elkaar als dat nodig is. Deze werkwijze krijgt nu breed erkenning. Netwerken komen in De Peel vooral tot bloei in de sectoren: Slimme maakindustrie, Agro, Food, Vrijetijdseconomie, Automotive en Zorg. Op termijn worden ook nog ruimtelijke en sociale thema’s toegevoegd. Om in deze sectoren te blijven floreren, is krachtenbundeling in De Peel noodzakelijk. Samenwerken is en blijft hiervoor een vereiste. De samenwerking en het leren hebben vele vormen. Maar het maken is de rode draad die de sectoren onderling verbindt én die De Peel verbindt met ondernemerschap elders.