U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Heuvel

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Heuvelstraat 102=?B.27a = Heuvel 2 BLO-schoolB.27b = Heuvel 4 Adrianus H. MartensB.27c = Heuvel 6 Henricus VerhoevenB.28 = Heuvel 35 Johannes A.M. de BijlB.29 = Heuvel 33 Evert G. MarkhorsB.30 = Heuvel 31 Johannes A.C. VerbakelB.31 = Heuvel 29 Leonardus WertsB.32 = Heuvel 27 Andreas L. ArtsB.33 = Heuvel 25 wed. Wilhelmina Smits-Poulisse en Franciscus A. OverzierB.34 = Heuvel 23 Johan C. van GendB.35 = Heuvel 21 Wouter KuijtenB.36 = Heuvel 19 Marinus van der LooB.37 = Heuvel 17 Antonius J. JanssenB.38 = Heuvel 15 Nicolaas van DamB.39 = Heuvel 13 Hendricus W. LeijstenB.40 = Heuvel 11 Henricus C. van HelmondB.41 = Heuvel 9 Cornelis J. van BeurdenB.42 = Heuvel 7 Hendricus BrantenB.43 = Heuvel 5 Johannes VriensB.44 = Heuvel 3 Gerardus J. WeltenB.47 = Heuvel 1 Hendrik J. Wijnen
Ga over de kaart voor de adres- en naamgegevens van rond 1953
Een deel van de 23 woningen aan de Heuvel die gebouwd zijn door het Gemeentelijk Woningbedrijf, foto circa 1925.

Heuvel was tot 1955 de naam van een buurtschap op de hoek van Helmondseweg en Heuvelstraat, en was vanaf dat jaar de straatnaam voor de woningen die gelegen waren aan het toenmalige, zuidelijk van de oude buurtschap gelegen Heuvelplein.

Buurtschap[bewerken | brontekst bewerken]

De gemeente Deurne was tot 1955 opgedeeld in buurtschappen. Over het algemeen waren alleen de doorgaande wegen / straten en pleinen voorzien van een straatnaam. De huisnummers waren eigenlijk wijknummers en veranderden regelmatig. Per 1 oktober 1930 viel dit buurtschap onder Wijk B en kregen alle panden binnen die wijk een nieuw daaraan gerelateerd huisnummer. De verbindingsstraat in dit buurtschap tussen de Helmondschestraat / Helmondschendijk en de Stationsstraat werd vanaf dat moment Heuvelstraat genoemd. Toen werd ook de straatnaam "Heuvelplein" geïntroduceerd.

Straatnaam[bewerken | brontekst bewerken]

In de periode 1950-1955 werd de per 1 oktober 1930 ingevoerde wijkindeling vervangen door de huidige manier van adresseren waarbij alle straten voorzien zijn van een straatnaam en elk pand in de straat afzonderlijk werd genummerd: links van de straat de even- en rechts de oneven huisnummers. Bij die gelegenheid werd de wijknaam "Heuvel" geïntroduceerd als straatnaam voor de woningen die aan het Heuvelplein gelegen waren. Ook de huidige Heuvelstraat werd vroeger de Heuvel en ook wel Kraaienheuvel genoemd.

Woningbouw[bewerken | brontekst bewerken]

In de zomer van 1921 werd vergunning aangevraagd voor de 23 woningen aan de Heuvel, die in opdracht van de gemeente Deurne en Liessel werden gebouwd naar een ontwerp van architect Constantius (Constant) Johan Willem Panis (Dongen 1891 - Tilburg 1972), de man die enkele jaren later ook het huis van burgemeester Van Beek op het adres Stationsstraat 53 zou ontwerpen. De daadwerkelijke oplevering heeft daarna nog een hele tijd geduurd, want in januari 1923 werd in de gemeenteraad pas de hoogte van de te betalen huur vastgesteld. Op de Heuvel werd die, op voorstel van Ouwerling, bepaald op 4 gulden per week. In de Sint-Jozefparochie moesten de gemeentewoningen f 2,50 per week opbrengen. De huur werd toen nog wekelijks door de huurophalers van het Gemeentelijk Woningbedrijf opgehaald.

Verbouwing gemeentehuis in 1939[bewerken | brontekst bewerken]

Tijdens de verbouwing van het gemeentehuis in 1939 vond een deel van de ambtenaren een tijdelijk onderkomen in gemeentewoningen aan de Heuvel. Een van de lokalen van de landbouwschool aan de Heuvelstraat fungeerde in die periode als raadzaal. Waarschijnlijk gaat het om de woningen die tijdens de Tweede Wereldoorlog ook tijdelijk als distributiekantoor gediend hebben. (De woningen B.37, B.39 en B.40, later huisnummers 17, 13 en 11, fungeerde tijdens de Tweede Wereldoorlog tijdelijk als distributiekantoor. De woning B.38 (huisnummer 15) en deels B.39 waren in die tijd in gebruik bij het districtsbureau Opbouw landbouwbedrijven voor het zuidelijk deel van Oost-Brabant).

Renoveren[bewerken | brontekst bewerken]

In januari 1975 maakte de gemeente en woningbouwvereniging Bergopwaarts bekend dat de drieëntwintig woningen aan de Heuvel en Heuvelstraat nog zeker vijfentwintig jaar behouden zouden blijven mits het ministerie van Volkshuisvesting de geplande renovatie goedkeurde.De bewonerscommissie vreesde dat de geplande renovatie een enorme huurverhoging met zich mee zou brengen. Deze was zo'n f 75,- per maand maar na renovatie was de voorspelling dat men rond de f 250,- moest gaan betalen.

Al in april van 1974 kwamen de bewoners van de oude arbeiderswoningen en bijeen om samen met een afvaardiging te praten over de toekomst van de woningen. Er waren twee alternatieven: sloop of renovatie. Dat laatste zou onder meer inhouden een aanpassing van de huizen aan de hedendaagse woonnormen. De oorspronkelijke huizen kenden bijvoorbeeld geen doucheruimte, geen wc. Het elektrisch bedradingssysteem was niet berekend op moderne apparatuur. De huizen waren al negen jaar afgeschreven en hadden een negatieve onderhoudspost. Dat betekende dat het voor het betreffende complex bestemde onderhoudsfonds al lang uitgeput was.

De heer De Graad van Bergopwaarts deelde desgevraagd mee wel enige hoop te hebben op doorgang van de renovatieplannen indien de renovatie niet duurder mocht zijn dan f 55.000,- per woning.


Toponiem[bewerken | brontekst bewerken]

Het toponiem Heuvel komt in Deurne, naast hier in het centrum, ook voor bij de Molenhof. Omdat het een tamelijk algemeen voorkomend toponiem is, is moeilijk te achterhalen op welke plek de oude vermeldingen van "Heuvel" en "Van den Heuvel" betrekking hebben. Zo moest er bijvoorbeeld in 1431 een rente betaald worden

ut ende van enen goede geheiten ten Eechovel inder prochie van Doerne.

De Heuvel in het centrum van Deurne vormde vroeger onderdeel van de landerijen die tot de Hoeve Ten Velde hoorden.


Foto's[bewerken | brontekst bewerken]

De huizen op de Heuvel van bijgaande foto-impressie zijn begin jaren '80 afgebroken. Door dubbelklik op de foto kunt u deze in groot formaat bekijken. Diverse foto's zijn beschikbaar gesteld door Tij Kools.

Huisnummering 1950-1955[bewerken | brontekst bewerken]

In de periode 1950-1955 werd in de gemeente Deurne de oude wijkindeling vervangen door de huidige adressering met straatnaam waarbij de even huisnummers aan de ene kant van de straat en oneven nummers aan de andere kant gesitueerd waren. Onderstaand ziet u de toen omgenummerde huizen met hun hoofdbewoner. Als u op de zandloper klikt kunt u de betreffende kolom sorteren.

Hoofdbewoner Oude nr Nieuw adres
B.L.O.School B.27a Heuvel 2
Martens Adrianus H. B.27b Heuvel 4
Verhoeven Henricus B.27c Heuvel 6
de Bijl Johannes A.M. B.28 Heuvel 35
Markhorst Evert G. B.29 Heuvel 33
Verbakel Johannes A.C. B.30 Heuvel 31
Werts Leonardus B.31 Heuvel 29
Arts Andreas L. B.32 Heuvel 27
wed.Smits Poulisse Wilhelmina B.33 Heuvel 25
Overzier Franciscus A. B.33 Heuvel 25
Van Gend Johan C. B.34 Heuvel 23
Kuijten Wouter B.35 Heuvel 21
van der Loo Marinus J. B.36 Heuvel 19
Janssen Antonius H. B.37 Heuvel 17
van Dam Nicolaas B.38 Heuvel 15
Leijsten Hendricus W. B.39 Heuvel 13
van Helmond Henricus C. B.40 Heuvel 11
van Beurden Cornelis J. B.41 Heuvel 9
Branten Hendricus B.42 Heuvel 7
Vriens Johannes B.43 Heuvel 5
Welten Gerardus J. B.44 Heuvel 3
Wijnen Hendrik J. B.45 Heuvel 1