U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Jeugdnatuurwacht

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Jeugdnatuurwacht in Deurne, onderafdeling van de landelijke stichting Natuur en Jeugd, werd in 1962 opgericht met als doel om de Deurnese jeugd liefde voor en kennis van de natuur bij te brengen.


Het voorstel tot de oprichting van de Jeugdnatuurwacht kwam van Jan Boeijen, een leerling van het Willibrord Gymnasium. De Jeugdnatuurwacht werd aanvankelijk geleid door een plaatselijke commissie, bestaande uit twaalf leden, waaronder voorzitter Leo van Ooij, secretaris W.A.M. van Heugten, penningmeester Piet de Gouw en politieagent Theo van Boven. Ook veel mensen uit het onderwijs voelden zich nauw betrokken bij deze vereniging en speelden daarin een actieve rol, zoals Herman Wildschut, frater Bartolomeus en Piet van Nunen. Laatstgenoemde was vele jaren voorzitter van Jeugdnatuurwacht.

Al in haar eerste levensjaar telde de Jeugdnatuurwacht 150 leden, die door burgemeester Hoebens in het Hofke van Marijke werden geïnstalleerd. Vlierden, Deurne en Zeilberg waren de eerste dorpen die zich aansloten bij de Jeugdnatuurwacht. In maart 1965 werden ook kinderen uit Liessel, Neerkant en Helenaveen lid van de wacht.

De Jeugdnatuurwachters verplichtten zich om liefde en eerbied te hebben voor alles wat groeit en bloeit en vooral niets te vernielen.[1] Het lidmaatschap was gratis en de leden ontvingen het maandblad De Jeugdnatuurwachter. Er werden onder meer excursies, filmmiddagen en tentoonstellingen georganiseerd. De natuurwachters toonden zich ook bij de 9-D expositie. Ook zorgden zij voor de plaatsing van papierbakken en het ophangen van nestkastjes. Vanaf 1963 organiseerde de Jeugdnatuurwacht op verzoek van het gemeentebestuur bijna jaarlijks de nationale boomfeestdag in Deurne. Het eerste plantobject was de Kanaalstraat tussen Liessel en Helenaveen. Zo werden ook in 1978 op initiatief van en door leerlingen van de hoogste klassen van de lagere scholen van Sint-Jozefparochie en Zeilberg bomen geplant aan de Energiestraat.

Met de komt van het IVN en natuur- en milieucentrum De Ossenbeemd, die een zelfde doelstelling hadden, doofden de activiteiten van de Jeugdnatuurwacht uit. In juni 1988 werd de papieren nalatenschap van deze vereniging, bestaande uit notulen van bestuursvergaderingen en besprekingen, correspondentie en knipsels over de activiteiten overgedragen aan de gemeente Deurne en door streekarchivaris René Jansen in ontvangst genomen, waarbij hij onder meer opmerkte dergelijke bescheiden van niet meer bestaande instellingen horen hier, in het archief, thuis.[2]

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Weekblad voor Deurne van 14 december 1962.
  2. Artikel Jeugdnatuurwacht draagt nalatenchap over in het Weekblad voor Deurne van 9 juni 1988.