U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Johannes Henricus Roosen (1786)

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Johannes Henricus Roosen (1786) was van 1814 tot 1820 secretaris van Vlierden.


Hij was op 28 januari 1786 in Niederkrüchten[1] geboren als zoon van Hendrik Roosen, de burgemeester of maire van die plaats, en Maria Elisabeth Freinmersdorff. Voor zover bekend bleef Roosen ongehuwd.

Als burgemeesterszoon had hij enige kennis van de gemeenteadministratie en bovendien was hij de Franse taal machtig. Dat zorgde ervoor dat hij in de Franse Tijd hulp bood in kleine gemeentes waar de ambtenaren geen frans kenden, zoals in Vlierden, Someren en Lierop.

Toen hij in 1814 benoemd werd, was zijn jaarsalaris als secretaris van Vlierden 125 gulden.[2] Hij was toen tevens secretaris in Someren. Daarnaast werkte hij ook op het kantoor van de ontvanger der directe belastingen te Asten, waar ook hij in 1822 inwoonde. Tot 1821 woonde hij in Vlierden.[3]

In 1820 werd hij als volgt omschreven:

lang 5 voet 4 duim[4], hair bruin, voorhoofd rond, wenkbrouwen bruin, oogen lichtblauw, neus groot, mond middelmatig, baard bruin, aangezicht ovale.

Bij de loting voor de Nationale Militie van 1814 woonde hij in het kanton Asten en trok nummer 97, waardoor hij niet in dienst hoefde.

Erg breed had Roosen het niet want toen hij in 1821 zijn Nederlanderschap kreeg was hij niet in staat om het daartoe verschuldigde recht van 1200 franken te betalen en de districtscommissaris ondersteunde hem in zijn verzoek om kwijtschelding van dit bedrag door het Ministerie van Justitie.

Bij besluit van Provinciale Staten van 15 juli 1820 werd zijn opvolger Jan George Frencken (1781-1871), vrederechter in het kanton Asten, benoemd als secretaris van Vlierden. Waarschijnlijk heeft Roosen toen onze omgeving verlaten, maar het is niet bekend waarheen hij vertrokken is.


Referenties
  1. In het boek Vlierdens Verleden 721-1926 van Henk Beijers en Pieter Koolen wordt abusievelijk Nederwetten als zijn geboorteplaats genoemd.
  2. Ofschoon de districtscommissaris in 1820 schreef dat Roosen graag in een of andere plaats gemeentesecretaris wilde worden, maar dat het feit, dat hij tot dan het Nederlanderschap niet bezat, dit verhinderde, werd hij in de Vlierdense administratie vanaf 1814 toch regelmatig als secretaris opgevoerd. In 1821 werd hij genaturaliseerd.
  3. In Vlierdens Verleden 721-1926 wordt op blz. 31 ten onrechte gesuggereerd dat Roosen zijn werkzaamheden als secretaris in Vlierden door een ander liet waarnemen. Mogelijk werden de stukken niet door hem, maar door de maire of burgemeester ondertekend omdat hij vanwege zijn buitenlanderschap geen formele aanstelling had.
  4. Dit is 1,54 meter.