Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Gym- en turnvereniging KDO

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
(Doorverwezen vanaf KDO (1940))
Ga naar: navigatie, zoeken
logo K.D.O.
1e lustrum 1945: Vlnr zittend: Martinus (Marinus) Berkers, Willem van den Einden (Timmerman), Piet Bertrams en Theo Frerichs.
Staande: Dorus van Dijk (slager en winkelier), Driekske Althuizen, Wim Schiks, gymleraar Smets uit Venlo, Willem Coolen, Hannes Kroezen (monteur bij GEB) en Willem Pluijm
Zilveren jubileum in 1965. Vlnr: Elly Rakels-van Dijk, Karel Goossens, Willem Coolen, Theo Frerichs, Martinus (Marinus) Berkers, Piet van Dijk, Martien Pontman en Renier van de Sande (1891-1968)
Foto: collectie Ton Hartjens
Zilveren jubileum in 1965. Vlnr: Burgemeester Hoebens, Elly Rakels-van Dijk, Karel Goossens, Theo Frerichs, Martinus (Marinus) Berkers en Piet van Dijk
Zilveren jubileum in 1965. Demonstratie door Piet van Dijk aan de rekstok.
30 Jarig jubileum in 1970. Demonstratie door Piet van Dijk aan de turnbrug.
Foto's: collectie heemkundekring Deurne

K.D.O (Kracht Door Oefening) is een Deurnese gymnastiekvereniging, (her)opgericht in 1940.


Voorganger[bewerken]

De oprichting was in feite een heroprichting want op 19 augustus 1913 werd de gymnastiekvereniging onder de naam Kracht Door Oefening (K.D.O.) voor de eerste keer opgericht. Voor meer details zie: KDO (1913).

Oprichting[bewerken]

Piet van Dijk, een zoon van Doruske van Dijk, was een van de medeoprichters van de huidige K.D.O. Als kleine jongen was hij al aan gymnastiek en turnen verknocht. Repetities werden gegeven in een lokaal van de Uloschool aan de Schoolstraat, waar nu het Cultuurcentrum Martien van Doorne is, in een gymzaal in de Sint-Jozefparochie of in een ruimte van Graan- en meelhandel Schiks, de vroegere Haspelarij van Carp, aan de Groeneweg nabij het zwembad. Turntoestellen waren maar schaars voorhanden.

In 1940 vroeg kapelaan Spanjers aan Piet van Dijk om de jongens van het patronaat Rust Roest op turngebied wat les te willen geven. Na de zondagse hoogmis kwam men onder het podium van het patronaat bij elkaar. Er werd een nieuw voorlopig bestuur gevormd, bestaande uit Leo van de Eijnden, Antonie van Dijk en Jac van Dijk (broers van Piet). Piet van Dijk werd technisch leider.
In korte tijd had de vereniging 40 leden en op 12 januari 1941 werd in het patronaat Rust Roest aan de Kruisstraat een grote uitvoering gegeven. Na nog enige optredens stroomden nieuwe leden toe.

Op 16 januari 1941 werd het definitieve eerste bestuur als volgt samengesteld: Antonie van Dijk voorzitter, Frans Obers ondervoorzitter, Harry Kartner secretaris, Leo van den Eijnden penningmeester en Jan van Hout commissaris.

Eerste wedstrijden[bewerken]

Op 20 juli 1941 nam KDO deel aan de kringwedstrijden van de kring Eindhoven, georganiseerd door de Helmondse R.K. Turnvereniging "Utile Dulci". Met de aspiranten M. Jansen, J. Tielens, E. Berkers, E. Goossens, J. Seuren, J. Bekkers en H. Martens behaalden ze het hoogste aantal punten. De aspiranten van 14-17 jaar behaalden de 3e prijs. Later bleek ook nog dat ze de wisselbeker voor orde en tucht hadden behaald.

Damesvereniging[bewerken]

In oktober 1942 werd de vereniging uitgebreid met een damesvereniging o.l.v. Zus Martens, Riek van Baars, Miep van de Eijnden, Jo Martens en Wil van Wees.

Subsidies[bewerken]

Op 18 maart 1943 stelde de gemeente een subsidie van een gulden per jaar per lid beschikbaar. Bovendien kreeg de vereniging twee turnbruggen, een turnpaard, een turnbok en twee springstandaards.
Baron de Smeth schonk op 4 augustus 1943 100 gulden aan K.D.O., waarmee een rekstok en ringenstel werden aangeschaft.

Trainingen[bewerken]

In de oorlogsjaren en ook nog nadien waren de gymnastieklessen in een gymzaaltje van de r.-k. meisjesschool "Sancta Maria" aan de Visser.

Bijzondere optredens[bewerken]

 • Tijdens de vrijheidsfeesten op de Markt op 12 mei 1945, trok de hele vereniging in optocht door de straten van Deurne. 's Avonds waren er op de Markt een klompendans, ritmische oefeningen, een vlagoefening en twee piramidale standen (torenbouw).
 • In 1957 was de organisatie en uitvoering van de bondsdag te Deurne. Op zondag 16 juni 1957 waren duizenden toeschouwers op de been om de circa 4000 turners/sters van 23 verenigingen, groot en klein, gestoken in uniform, in een parade van 4 kilometer door de straten van Deurne te zien trekken. Onder vlagvertoon trok het defilé voorbij de eretribune op de Markt, waar prominente autoriteiten, waar onder meer bisschop Bekkers en Hub van Doorne stonden.
 • Er werd jaarlijks een avond verzorgd in zaal Rust Roest, waarbij de decors werden geschilderd door het turnlid Willy Coolen.
 • Bij gelegenheid van het zilveren jubileum van de gymnastiekvereniging gaf de KDO op zondag 13 juni 1965 op de speelplaats van de lagere jongensschool aan de Zandbosweg met veel vlagvertoon en tromgeroffel een bewijs van vaardigheid.


Foto's collectie Ton Hartjens

De KDO was vaak vertegenwoordigd tijdens de Avondvierdaagse Deurne

 • Tussen l3 juni en 3 juli 1965 was er een feestprogramma met onder aanderen een grote gymnastiekdemonstratie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de vereniging. Aan deze demonstratie ging een mars, begeleid door tamboers, door het centrum van Deurne vooraf. Voor de jongeren van K.D.O. waren er kinderspelen in een grote tent aan het Postpaadje.
 • In 1966 ontving Piet van Dijk de eremedaille in zilver in de Orde van Oranje-Nassau en was er een demonstratiemiddag. Een show van de leden, begeleid door De Wilberttamboers, kwam in juni 1967 mede tot stand dankzij de activiteiten van Elly van Dijk. Willem Coolen en Frerichs werden gehuldigd vanwege de lange staat van verdiensten in het bestuur.
 • Bij de installatie van pastoor Gerris was een grote circustent opgezet, waarin onder anderen K.D.O. optrad.
 • In oktober 1969 werd de Peellandhal geopend en honderden in uniform gestoken leden van K.D.O. waren aanwezig.
 • De viering van het 30-jarige bestaan op 23 en 24 mei l970 had een sober karakter. Er was een clowneske turndemonstratie, een filmvoorstelling en een eenvoudig gehouden receptie. In de jaren daarna werd de vereniging geconfronteerd met slechte accommodaties en hoge zaalhuren en raakte ze in financiële problemen door het teruglopend ledenbestand. Om gezondheidsredenen nam hoofdtrainer Piet van Dijk afscheid. Eind van de jaren 1970 werd er een jong, ambitieus bestuur gevormd, dat bereid was samen met de technische leiders nieuwe plannen te ontwikkelen.
  Organisatie en financiën kregen een andere structuur. Het dramatisch geslonken ledenaantal steeg weer, ondanks concurrentie van veel andere sporten in Deurne.
 • Bij de feestelijke opening van de Frans Hoebenshal was een spectaculair optreden van K.D.O. Er zat groei in de vereniging en nieuw turnmateriaal werd door K.D.O. aangeschaft.
 • In juni 1980 was het 40-jarig jubileum, waarbij 250 leden in de Frans Hoebenshal een show met competitie-element gaven.
  De groei van het aantal leden zette zich voort in 1981. Na jaren van afwezigheid liet K.D.O. zich weer inschrijven voor de regionale competities.
 • Talentvolle leden van K.D.O. hielden de vaandels hoog. De meisjes, onder leiding van Toon Daelmans, konden zich meten met andere turnverenigingen. Er werden grote prestaties geleverd. Voor het eerst werd er een trimgroep voor oudere leden gevormd. De vereniging was financieel gezond en er kwam toeloop van nieuwe leden.
 • In de jaren 1970-1980 zetten zich achtereenvolgens Piet van Dijk, Joop Nieuwenhuizen (uit Maasbree), Wim Kivits, Twan van Doorne, Guus Willems en Jan Heesakkers in als trainers van de jongensgroepen.
 • Bart van Empel was een stuwende kracht in de motoriek van de jongensgroepen. Door het aldoor stellen van hogere eisen was de vereniging genoodzaakt nieuw turnmateriaal aan te kopen. Sporthappenings mochten zich in een grote belangstelling verheugen. Ook kwam er een afdeling huisvrouwen–gymnastiek bij K.D.O.

Nadat Bart van Empel nog een aantal jaren les gaf, werden achtereenvolgens Pascal Zwanen en daarna Milan van Bree de trainer.

 • In de jaren 1970, 1980 en 1990 werden bij de dames door diverse trainsters les gegeven. Enkele namen: Maria van Lieshout en Helena van Bree. Haar man Piet van Bree (penningmeester) zat evenals Guus Willems in de jaren 1970 en 1980 in het bestuur van K.D.O.
 • De meisjes–selectiegroep van K.D.O. werd in 1987 algeheel kampioen van Oost-Brabant.
 • In de beginjaren van het nieuwe millennium werd er een groep opgericht door Linda Berkers, deze groep groeide in 2010 uit tot de grootste binnen K.D.O. met nationale successen op diverse niveaus.

Het ledenaantal van de K.D.O. Deurne schommelt al diverse jaren rond 450, waarmee de vereniging de op twee na grootste van de gemeente is (op nummer een: De Watervrienden).

75-jarig jubileum[bewerken]

In 2015 vierde KDO haar 75-jarig bestaan na de heroprichting. In dit jubileumjaar werden diverse activiteiten georganiseerd:

 • Grote demo Acro show, onder leiding van Milou van Nunen op 10 en 11 januari 2015 in het cultuurcentrum Martien van Doorne.
 • Landelijke voorwedstrijd Turnen Heren, onder leiding van Milan van Bree op 24 januari in de Peelhorst.
 • Carnavalsoptocht, waarbij KDO zich groots liet zien onder leiding van Renee Jacobs en Milan van Bree.
 • Landelijke voorwedstrijd ACRO in de Peelhorst onder leiding van Linda Berkers.
 • Music Night (Koningsnacht): Acro show, onder leiding van Milou van Nunen en Daisy Berkers
 • Koningsdag, Acro shows onder leiding van Milou van Nunen en Daisy Berkers.
 • Grote Demonstratieshow KDO pakt uit: Celebrations in de Peelhorst, onder leiding van Kim Verberne en Milan van Bree.
 • uitreiking van een koninklijke onderscheiding aan Wim Kivits door burgemeester Mak tijdens de afsluiting van het feestjaar.
KDO in de tuin van de fraters in 1955.
Foto: collectie J. Heesakkers

Literatuur[bewerken]

 • K.D.O. 50 Jaar jubileumboekje ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van K.D.O.

Externe link[bewerken]