U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
We zijn weer op afspraak en onder voorwaarden op woensdagochtend
van 10 tot 12 uur in het heemhuis. Maak hier je afspraak..

Kwadestaartweg 4

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Bezig met het laden van de kaart...

Het adres Kwadestaartweg 4, waar tot 1967 het huis genaamd 't Fort stond, heeft de langste bewoningsgeschiedenis aan de Kwadestaartweg.


Bij de invoering van het kadaster in 1832 was Jan van Horik eigenaar van onder meer een weiland van 8.500 m² in Het Goor, kadastraal sectie H 72. Bij een boedelscheiding op 2 juni 1852 tussen zijn weduwe en haar kinderen werden Johannis, Arnoldus en Wilhelmina van Horik de nieuwe eigenaren. Op 26 december 1855 verkochten ze het weiland voor 320 gulden aan Mathijs, Petronella en Wilhelmina Hermans, drie ongehuwd gebleven kinderen van Petrus Hermans uit Milheeze. Kort daarop verkavelden zij het perceel en bouwden er een huis dat kadastraal sectie H 996 kreeg.

Op 28 november en 12 december 1871 lieten Mathijs en Petronella Hermans hun boerderijtje met 1.41.20 hectare grond publiek veilen in de herberg van de weduwe van Wouter Janssens. Het huis met daarbij 0.23.40 hectare grond werd voor 211 gulden gekocht door Antonie van Mierlo, die mede optrad als lasthebber van zijn zwagers en schoonzussen Johannes, Andries, Petronella, Helena, Lambertus (Hubertus), Theodora Maria en Pieter van Neerven, kinderen uit de twee huwelijken van Pieter van Neerven. Bij een landmeting in 1880 werd het huis met erf kadastraal sectie H 2633.

Op 22 augustus 1885 vond een boedelscheiding plaats tussen de kinderen Van Neerven. Het huis viel daarbij in het kavel dat werd toebedeeld aan Johannes, Andries, Lambert en Pieter van Neerven, de inmiddels wees geworden minderjarige kinderen van Antonie van Mierlo en Hendrica van Neerven, en aan Elisabeth Berkers, de weduwe in tweede huwelijk van Antonie van Mierlo, met haar eenjarig kind Hein van Mierlo.

Op 13 en 17 juni 1910 werd het huis geveild door de toen nog in leven zijnde erfgenamen, namelijk Jan en Hendrik van Mierlo, Hendrik Manders, gehuwd met Johanna van Mierlo, Hein van Mierlo en de kinderen en kleinkinderen van Francis van Hoek. De veilig vond plaats in de herberg van Henricus van Gog op de Walsberg. Het huis met 0.23.55 hectare grond werd voor 260 gulden gekocht door Louis van de Mortel.

Op 3 en 10 mei 1927 lieten de erfgenamen van de overleden weduwe van Louis van de Mortel in Hotel Goossens nij het station een groot aantal roerende en onroerende goederen publiek verkopen. In de advertentie die daartoe door notaris De Leeuw op 30 april 1927 in De Zuid-Willemsvaart was geplaatst, wordt ook dit huis op 't Goor genoemd, waarbij vermeld werd dat 't huis 't Fort heette en belend werd door Bouwmans en Revers.[1] De nieuwe eigenaar werd Willem van den Broek.

Rond 1941 verkochten de weduwe en kinderen van Willem van den Broek het huis aan hun zoon/broer Toon van den Broek. Achtereenvolgens werden rond 1954 Frans Dielissen, rond 1958 Jan Huisman en later Johan van Gerwen, de tweede man van de weduwe Huisman-Strijbosch, eigenaar van het huis. Van Gerwen zag op 4 juni 1967 de oude, toen al niet meer bewoonde, boerderij in vlammen opgaan.

Het Fort[bewerken | brontekst bewerken]

De naam Het Fort was al lang voor de advertentie van 1927 bekend en werd voor de eerste keer vermeld op 27 november 1860 toen een perceel weiland aan het Fort, kadastraal sectie H 71, werd verkocht. Een vermelding van een weiland naast het Fort, kadastraal sectie H 2630 is van 7 juni 1892.

Bronnen, noten en/of referenties