Welkom op DeurneWiki - de Deurnese encyclopedie

Steun ons door lid of vriend van heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Voor DeurneWiki: elke woensdagochtend van 10 tot 12 uur in het heemhuis.

Maria Gorettischool in Liessel

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
VGLO leerlingen van de Maria Goretti school in Liessel ± 1958

Het onderwijs in Liessel:

Het onderwijs aan jongens is in Liessel is waarschijnlijk in 1669 gestart. Abraham van Hoeck werd toen 20 jaar oud werd als eerste schoolmeester in Liessel aangesteld.

In de school/kapel werd protestants onderwijs gegeven.

Van1798 tot 1928 was het onderwijs openbaar.

Voor 1700 is de Liesselse jeugd lange tijd van onderwijs verstoken gebleven omdat er geen leerkracht was.

Het R. K. onderwijs aan de jongensschool is in 1928 van start gegaan. Met als schoolhoofd A. van Rijswijk die dat bleef tot aan zijn pensioen1963. Het eerste schoolgebouw voor jongens is in 1775 gebouwd aan de huidige Monseigneur Berkvensstraat naast het huidige gemeenschapshuis.

Het R.K. meisjesonderwijs is in Liessel gestart in 1893 gegaan, toen vier religieuzen van de Zusters van de Choorstraat uit Den Bosch de Roomsch Katholieke meisjesschool starten.

Bij de start was het aantal leerlingen 83 en bedroeg het schoolgeld bedroeg f.0,25 per maand per leerling.

Als hoofd van de meisjesschool werd Zuster Ignasia benoemd.

Het kleuteronderwijs “De Bewaarschool” is in 1894 gestart met 38 leerlingen.

In 1910/11 werd de eerste uitbreiding verwezenlijkt werd en de speelplaats verlengd en omheind verder werd, verder werd een tussenwand aangebracht werd waardoor het houden van vergaderingen in die leslokalen mogelijk.

In 1936 was het aantal leerkrachte vijf.

In 1939 is Zuster Maria Antonia als hoofd benoemd.

Door oorlogsgeweldin 1944 is het schoolgebouw zwaar beschadigd en in 1945 is tijdelijk van het Boerenbondgebouw en het R.K. Parochiehuis gebruik gemaakt.

en in 1947 is ze vervangen door Zuster Marie Elise die van 1960 tot 1966 hoofd van de VGLO werd en daarna weer terugkeerde als hoofd. Gedurende de tussen periode was Zuster Casimira hoofd

In 1950 werd de school met twee leslokalenuitgebreid.

Tijdens de Tweede Wereld Oorlog is het schoolgebouw zwaar beschadigd geraakt. Daarna is tijdelijk gebruik gemaakt van noodlokalen: in café Veltmans en het R.K. Parochiehuis. In september 1946 kon de gerestaureerde schoolweer in gebruik worden genomen.

Na een verbouwing in 1952 ging de meisjesschool Maria Gorettischool heten terwijl er basisonderwijs werd gegeven.

In 1953 werd achter de meisjesschool de V.G.L.O. school gebouwd een school voor praktisch huishoudelijk onderwijs. Deze school werd in 1960 losgekoppeld van de meisjesschool en Zuster Maria Elise werd benoemd als hoofd van de school. In1966 werd de V.G.L.O-school alweer opgeheven.

In 1960 werd Zuster Marie Elise benoemd tot hoofd van de inmiddels gevormde V.G.L.O-school welke tot 1966 weer werd opgeheven. Vanaf dat moment moesten de Liesselse leerlingen naar de Deurnese V.G.L.O.

Bij de aanvang van het schooljaar 1970/71 is het onderwijs grotendeels gemengd geworden.

Op1 augustus 1974 werd Antoon Luijkx benoemd als hoofd van de grotendeels gemengde school.

In 1976 heeft een ingrijpend verbouwing plaatsgevonden. De toen Mariaschool genoemde basisschool was ondertussen een gemengde school geworden. Er volgde een tijd van ruimtegebrek die duurde tot het in 2009.

De lagere jongensschool d'Esdoorn werd in 1992 opgeheven en samengevoegd met de lagere meisjesschool en kreeg bij die gelegenheid de naam De Zonnebloem.

In 2008 werd het jongensschoolgebouw aan de Hoofdstraat, waar basisschool De Zonnebloem was gehuisvest, gesloopt.

In 2009 werd het voormalige meisjesschoolgebouw eveneens aan de Hoofdstraat gesloopt en het nieuwe gebouw aan het Hofke in gebruik genomen.

Deze nieuwe school deel uitmaakende van het uit van het uit 2006 stammende gemeentelijke ontwikkelingsplan IDOP. Het nieuwe schoolgebouw achter het toenmalige processiepark werd verwezenlijkt met de naam” De Zonnebloem”.

De nieuwe basisschool aan Het Hofke bestond uit 12 klassen en bleef De Zonnebloem heten, maar werd getransformeerd naar een Brede School, waar kinderen vanaf de babyleeftijd tot aan het einde van de lagere school terecht kunnen.

In oktober 2009 werd de nieuwe brede school De Zonnebloem in Liessel officieel geopend en is als zodanig nog steeds in gebruik.