U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Molenstraat 2

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Voormalige pand aan de Molenstraat 2.
foto collectie Nelly Hermans-van den Eijnde
Het rechter gedeelte van dit pand stond op het tegenwoordige adres Molenstraat 2. Het linker deel met de hoger opgaande muur was mogelijk ouder.
foto collectie Nelly Hermans-van den Eijnde
Nog een herinnering aan de rijwielhandel van Deurke Plek.

foto collectie Nelly Hermans-van den Eijnde
Electro Kuijpers
foto Ton Hartjens

Het pand Molenstraat 2 kent een bewoningsgeschiedenis die tenminste teruggaat tot 1878 met bakkers, winkeliers en een rijwielhandel. Het pand zelf bestond echter al in 1832. Op basis van de indeling van de vensters is tenminste een 18e-eeuwse ouderdom van Molenstraat 2 aannemelijk.


Bij de invoering van het kadaster in 1832 was het perceel van dit adres onderdeel van een moestuin van 2.480 m², die eigendom was van Jozef Beekers, die tevens eigenaar was van een viertal huizen, waaronder het geboortehuis van bekende geleerde Jan Floris Martinet aan de Markt 12.

Op 19 december 1852 maakte Jozef Beekers zijn testament en bepaalde daarin dat zijn enige en algehele erfgenamen zijn twee kleinkinderen Johannes en Cornelia Beekers waren.

Klaarblijkelijk werd Wilhelma Goossens-Beekers, de dochter van Jozef Beekers, eigenares van erfdeel van moederszijde. Bij een publieke veiling door haar, samen met haar neef en nicht, op 11 september 1854 provisioneel in de herberg van Antony Truijen en op 25 september 1854 definitief in de herberg van de weduwe Janssens-Goossens, werden de goederen te koop aangeboden. Hendrik Goossens uit Vlierden kocht daarbij voor 312 gulden het gedeelte van de tuin ter grootte van 1.200 m², dat later sectienummer E 1146 kreeg. Hij deed deze aankoop namens zijn vrouw, de mede-verkoopster.

De huizen op sectie E 44, E 45, E 46 en het daaraan grenzende gedeelte van de moestuin E 47 (later sectie E 1145) werden voor 1023 gulden aangekocht door brouwer Gerard van Hombergh, maar hij verklaarde deze koop gedaan te hebben namens de twee verkopende kleinkinderen Beekers.

Johannes Beekers liet op 7 en 21 maart 1861 in de herberg van Pieter Truijen de drie huizen met een gedeelte van de tuin E 1145 publiek verkopen. Het geheel, met een oppervlak van 1.584 m², werd voor 3.000 gulden gekocht door Johannes Goossens, die optrad namens zijn moeder, de weduwe Goossens-Beekers.

Op 28 april 1861 verhuisde haar kort daarvoor gehuwde zoon Johannes met zijn vrouw van Vlierden naar Deurne waar hij een bakkerij en winkel startte in het oude huis E 46 aan de Molenstraat.

Op 3 juni 1874 leende Johannes een bedrag van 2.800 gulden tegen 5% en stelde daarvoor zijn bezittingen met onder meer E 1145 als onderpand. Dat geld gebruikte hij voor de bouw van een nieuw huis tegen het oude huis E 46 aan de Molenstraat.

Op 30 augustus 1877 verkocht Johannes Goossens de bakkerij E 46, samen met de huizen E 44, E 45 en het nieuw gebouwde huis op E 1145 voor 3.400 gulden aan winkelier Jan Willem Kuijpers.[1] Het nieuw gebouwde huis kreeg in 1878 kadastraal nummer E 1473.

Door verkoop van een een strook grond aan de zijde van de Molenstraat in 1879 wijzigden het huis met bakkerij E 1472, 283 m², en het huis met erf E 1473, 86 m², in respectievelijk E 1494, 255 m², en E 1495, 76 m². De tuin E 1496 werd 1.383 m².

Op 6 mei 1899 vond een erfdeling plaats waarbij kleinzoon en bakker Willem Kuijpers de nieuwe eigenaar werd van de eigendommen kadastraal sectie E 1495, E 1744 en E 1745, geschat op een waarde van 3.000 gulden. Om dit te financieren nam hij een hypotheek van 4.000 gulden op onder meer perceel E 1495.

In 1917 ging het huis met de tuin, sectie E 1940, 321 m², in eigendom over naar Francisca van Bee, de weduwe van slager Johannis Bekkers.

In 1920 verkocht ze het goed aan bakker/slager Sjef Goossens. Die splitste het goed en verkocht nog hetzelfde jaar sectie E 2016 aan rijwielhandelaar Theodorus Bouwmans. E 1017 ging naar de modiste Petronella van Deursen.

Bij een veiling rond 1938 verkocht Bouwmans het huis met erf, sectie E 2016, groot 138 m², aan de bakker en kruidenier Willem Rakels.

Het huis met de werkplaats, dat inmiddels kadastraal sectie K 356 had, ter groote van 149 m², werd in 1961 gesloopt. Het bouwterrein werd in 1964 verkaveld en onder meer verkocht aan Hennie Lichteveld, die op het adres Molenstraat 4 zijn modezaak oprichtte.

Op het adres Molenstraat 2 verrees een nieuw pand waarin Elektro Kuijpers gevestigd werd.


Bronnen, noten en/of referenties
  1. In zijn beschrijving van de panden in de Molenstraat stelt Jan Bakens ten onrechte dat Jan Willem Kuijpers een schoonzoon was van Johannes Goossens. Henrica Goossens, de vrouw van Jan Willem Kuijpers, was een dochter van de hoefsmid, steenbakker en herbergier Henricus Goossens.