U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Tot nader bericht geen woensdagochtendbijeenkomsten in het heemhuis.

Ontmoetingsruimte De Gasterij: verschil tussen versies

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Stichting Ontmoetingsruimte De Gasterij''' in Liessel verzorgt activiteiten voor de oudere inwoners van Liessel. Bestand:Logo van Ons Plekske.JPG|thumb|250...')
(geen verschil)

Versie van 16 jul 2020 13:40

Stichting Ontmoetingsruimte De Gasterij in Liessel verzorgt activiteiten voor de oudere inwoners van Liessel.

Logo van Ons Plekske.JPG

doel van de stichting

In de statuten staat omschreven dat het doel van de stichting is: het beheren, in stand houden, ter beschikking stellen en exploiteren van een ontmoetingsruimte in het appartementencomplex De Gasterij te Liessel, ten behoeve van bewoners, gebruikers en omwonenden van dat complex.

Met de woorden ‘bewoners, gebruikers en omwonenden’ worden in eerste instantie de bewoners van appartementengebouw De Gasterij bedoeld en ook van de naast gelegen gebouwen appartementencomplex Wellenshof en appartementencomplex De Hovenier. Maar verder zijn alle oudere inwoners van Liessel welkom om elkaar te ontmoeten of aan de activiteiten deel te nemen. Bezoekers die niet zelf naar de ontmoetingsruimte kunnen komen, worden door vrijwilligers opgehaald en na afloop weer naar huis gebracht.

Verder worden niet alleen de ontmoetingen tussen ouderen onderling maar zeker ook ontmoetingen tussen de verschillende generaties belangrijk gevonden. Er zijn regelmatig uitwisselingen met de kinderen van Brede school De Zonnebloem die naast de De Gasterij is gevestigd.

Op deze wijze tracht het bestuur van de stichting invulling te geven aan de slogan ‘leuk oud worden in Liessel’.

het ontstaan van de stichting

In 2009 werd Verzorgingstehuis De Nieuwe Erve gesloopt om plaats te maken voor woonservicezone Liessel. Het appartementengebouw De Gasterij vormt het middelpunt van de Woonservicezone. Naast de huurappartementen zijn in dit gebouw verschillende zorg- en dienstverleners gehuisvest; zoals de huisarts, de apotheek, De Zorgboog, de fysiotherapeut en de logopedist. Uitgangspunt was dat de zorg- en welzijnsdiensten dicht in de woonomgeving van met name ouderen gerealiseerd dienden te worden zodat deze diensten ook voor hen goed bereikbaar zouden zijn.

Naast de zorg- en dienstverlening heeft De Gasterij ook een sociale functie. Daarom was binnen het complex ook een plek ingeruimd voor een centrale ontmoetingsruimte, waarin de ouderen uit de drie genoemde wooncomplexen, maar ook ouderen die zelfstandig in het dorp wonen, elkaars gezelschap op kunnen zoeken. In de oorspronkelijke plannen zou deze ontmoetingsruimte door professionele organisaties (waaronder zorginstelling De Zorgboog) gerund gaan worden. Echter uit het oogpunt van noodgedwongen bezuinigingen in die tijd besloten deze organisaties nadien om van de exploitatie van de ontmoetingsruimte af te zien.

Toen dit besluit bekend werd gemaakt, was dit voor een aantal inwoners van Liessel aanleiding om actie te ondernemen. Zij waren van mening dat die ontmoetingsruimte er zeker moest komen, gelet op het sociale en maatschappelijke belang en de eerder gedane belofte bij het ontwikkelen van het plan voor de woonservicezone. Aan de inzet en vasthoudendheid van die mensen is het te danken dat alsnog een ontmoetingsruimte is gerealiseerd. Als voorwaarde is door Gemeente Deurne, Woningbouwvereniging Bergopwaarts en De Zorgboog toen onder meer gesteld dat deze ruimte geheel door vrijwilligers gerund dient te worden. Gelukkig hebben diverse inwoners van Liessel hun medewerking hierbij toegezegd.

Om structuur aan te brengen in de organisatie is besloten tot het oprichten van een stichting. Op 24 juli 2012 is Stichting Ontmoetingsruimte De Gasterij een feit geworden. Daarna heeft op 5 september 2012 de officiële opening van de woonservicezone plaatsgehad.

Bestuur van de Stichting

Bij de oprichting bestond het bestuur uit Frits Kuijten (voorzitter), Henk van Gog (secretaris) en Jan van Heugten (penningmeester). Per april 2016 heeft Thijs Houwen het secretariaat van Henk van Gog overgenomen en per september 2017 is Jan Verberne aan het bestuur toegevoegd. Jan behartigt de coördinatie met de vrijwilligers.

Inmiddels zijn in totaal ruim 90 vrijwilligers actief om een programma aan te sturen en te begeleiden. Zij zetten zich op deze wijze geheel belangeloos in om kwetsbare ouderen (waaronder een aantal (licht)dementerenden) een zo prettig mogelijke oude-dag in Liessel te bezorgen.

Ons Plekske

De ontmoetingsruimte in De Gasterij kent sinds 2012 een eigen toepasselijke naam: Ons Plekske. Toos Verberne-Venner heeft deze naam bedacht.

activiteiten

Ons Plekske is voor activiteiten en ontmoeting geopend van maandag tot en met vrijdag op de voormiddag van 10.00 uur tot 12.00 uur en op de namiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur en bovendien op donderdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Voor de ontwikkeling van de activiteiten is en wordt steeds zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij wensen van de bezoekers. Voorbeelden van vaste wekelijkse activiteiten zijn: buurten, krant lezen, handwerken, knutselen, spelletjes, sjoelen, kaarten, gymen. Voorbeelden van maandelijkse activiteiten zijn: kienen, bloemschikken, schilderen, oude foto’s en films bekijken. Elke maand is er bovendien een extra activiteit, die varieert van een muziekmiddag tot een Brabantse koffietafel, maar het kan in feite van alles zijn.

Iedere 2e en 4e donderdag van de maand wordt een H. Mis opgedragen. Verder is er de mogelijkheid om vier keer per week samen te eten, in de vorm van een 3-gangen diner, voor een geringe vergoeding. In de ontmoetingsruimte is een zogenaamde ‘zwerfkast’ geplaatst. Hier kunnen ouderen tijdens de openingsuren van de ontmoetingsruimte terecht om wat te lezen of een boek te lenen. Ook kunnen in deze kast boeken worden achtergelaten, die dan weer voor anderen voor uitleen beschikbaar zijn. De stichting heeft ook nog een elektrische rolstoelfiets. Deze fiets kan gebruikt worden voor (recreatief)vervoer van rolstoelers uit Deurne-Zuid. De elektrische ondersteuning zorgt er voor dat iedere begeleider (waaronder Gerard van Kol op een aangename manier gebruik kan maken van deze fiets.

Het programma wordt maandelijks bekend gemaakt in dorpsblad Rond de Toren.

Bezoekers van de ontmoetingsruimte kunnen tegen betaling van € 2,00, als afkoop voor te verstrekken koffie/thee/bouillon/ranja, deelnemen aan de door de werkgroep aangeboden activiteiten.

In 2013 ontving Stichting Ontmoetingsruimte De Gasterij een subsidie van 7.500 euro van het Oranje Fonds. De subsidie was bestemd als bijdrage in de kosten voor het plaatsen en inrichten van een keuken in de ontmoetingsruimte.