U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Tot nader bericht geen woensdagochtendbijeenkomsten in het heemhuis.

Oude Liesselseweg 31

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
foto collectie heemkundekring Deurne

Het pand Oude Liesselseweg 31 werd in 1906 gebouwd in opdracht van de wegwerker Johannes Hubertus van Heugten.


Bij de invoering van het kadaster in 1832 was het perceel, waarop het huidige pand gebouwd is, een akker van 1.670 m², sectie E 164, eigendom van de weduwe van Willem van de Mortel, eigenaresse van de brouwerij naast herberg De Zwaan en van herberg De Gouden Leeuw.

Zij of haar erfgenamen verkochten het perceel in 1833 aan Adriaan van Gerwen en zijn zus Joanna Maria.

Zij verkochten het perceel in 1834 aan bakker Joannes van de Mortel aan de Lagekerk. Later werd het perceel eigendom van diens dochter Henrica en na haar huwelijk mede van haar man, de Deurnese gemeentesecretaris Joseph Janssens alias D'n Bismarck en hun kinderen.

Zij verkochten het perceel in 1906 aan de wegarbeider Johannes Hubertus van Heugten. Op 21 september 1906 werd hem vergunning verleend tot het bouwen van een huis op dit perceel. Na de bouw van het het bleek het perceel bij hermeting 1673 m² groot te zijn en kreeg het kadastraal nummer E 1863.

De kinderen Van Heugten lieten het huis in 1938 veilen. In De Zuid-Willemsvaart van 9 april 1938 verscheen de volgende advertentie:

Notaris J. A. TROMP TE DEURNE zal publiek verkoopen:
Op Woensdag 13 April 1938 om 5 uur ten koffiehuize van P.J. van de Mortel te Deurne, Liesselscheweg, ten verzoeke van de kinderen J. van Heugten-Barten: Hun goed onderhouden WOONHUIS MET TUIN, aangenaam gelegen te Deurne, Liesselscheweg, bevattende gang, 2 voorkamers, keuken, kelder, opkamer en ruimen zolder met slaapkamer, verder stalling en bergplaatsen, voorzien, van electrisch licht en pomp met goed drinkwater. Voorts grooten tuin met 35 fruitboomen en diverse bessenstruiken, groot 16.73 aren. Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen. Betaaldag 13 Juli 1938, Zeer laag ingezet op ƒ 1500.

De nieuwe eigenaar werd Francis van de Kerkhof.

In 1948 werd het perceel opnieuw gemeten en kreeg kadastraal nummer L 748 ter grootte van 1870 m².

Rond 1952 verkocht Van de Kerkhof het huis aan Hendrik Wiegersma. Het pand werd toen bewoond door de familie Leo van der Zwaan.

Tegenwoordig wordt het pand bewoond door de kunstenaar René Ziedses des Plantes, die bij het pand een losstaand atelier met expositieruimte heeft.

Bij de huisnummering 1950-1955 werd het adres gewijzigd van F.59 naar Liesselseweg 31. Later werd het Oude Liesselseweg 31.