U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Overleg:Straten in Helenaveen

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Op de stratenlijsten staan de officiële namen van straten zoals die opgenomen zijn in het postcodeboek. Deze gegevens worden door de gemeente aangeleverd aan TNT post. Sommige straten komen (nog) niet op voor op de officiële lijst. Die staan onderaan vermeld. Zie ook postcode.nl.Frits 18 mrt 2010 18:06 (UTC)

OK, geen probleem, zo kan het ook natuurlijk(Theo_V)!
Ook "Hannes Joostenplein" en "Meester Theelenstraat" zijn niet de namen zoals ze door de gemeente zijn doorgegeven aan TNT. Kijk op www.postcode.nl Als je het hier niet mee eens bent, kun je een verzoek indienen bij de gemeente.Frits 11 mei 2010 22:50 (UTC)
De officiële straatnaam is niet de naam die door de gemeente wordt doorgegeven aan TNT post maar de naam die door de gemeenteraad is vastgesteld. Het is dan nog de vraag of ook strikt moet worden vastgehouden aan de TNT-lijst. Een door de gemeente vervaardigd straatnaambordje dat afwijkt van de officieel vastgestelde naam heeft ook een bepaalde status. In het geval van Meester Theelenstraat lijkt me dat die schrijfwijze alleen al op historische gronden (schoolmeester en geen mr. in de rechten) overduidelijk de voorkeur verdient. Hetzelfde geldt m.i. voor Hannes Joostenplein. Ik zal navraag doen bij de betrokken gemeenteambtenaar en stel voor voorlopig deze schrijfwijzen te handhaven. --Pieter K 13 mei 2010 06:09 (UTC)
Ik heb het woord officiële verwijderd. De discussie of de ene of andere schrijfwijze beter is, of de voorkeur verdient, is begrijpelijk, maar lijkt me hier niet op zijn plaats, omdat de lijst is, wat die zegt dat-ie is: de lijst van straten zoals die in de meest recente versie van het postcode boek (of postcode.nl) staat. Ik stel dan ook voor om de lijst weer in de originele staat te herstellen en eventuele aanvullingen of andere schrijfwijzen, onderaan de pagina (of op een andere pagina of zo) te vermelden. Een verzoek aan de gemeente om de vermelding in het postcodeboek aan te passen is uiteraard ook een goed idee.--Frits 13 mei 2010 19:31 (UTC)
Frits, ik kan de pagina op slot zetten maar dan moet ik wel weten welke versie jij vind dat de juiste is. Welke versie is de orginele? --Gjtokkel 17 mei 2010 07:19 (UTC)
Ik zou even het antwoord van de gemeente willen afwachten en voel dan meer voor een officiële lijst (door het gemeentebestuur vastgesteld), met eventueel daarachter vermelding van afwijkende schrijfwijzen op bijv. het straatnaambord, de TNT-lijst en/of op andere lijsten.--Pieter K 17 mei 2010 16:25 (UTC)
Toch niet mee eens. Deze lijst is (of was) wat-ie zegt dat-ie is, namelijk een letterlijk citaat uit het postcodeboek. Dus over deze lijst is geen discussie mogelijk. Uiteraard kan er wel dicussie zijn of de vermeldingen in het postcodeboek wel historisch of anderszins correct zijn. En kan er op de DeurneWiki plaats zijn voor een betere straatnamenlijst. Maar dan nog is dit de lijst zoals die in het postcodeboek staat. De allereerste versie is correct (25 feb), maar dan wel graag met de huidige startregel: "Hieronder staat de stratenlijst zoals de gemeente Deurne deze aanlevert voor vermelding in het postcodeboek." --Frits 18 mei 2010 11:11 (UTC)
Als er al een lijst met straatnamen op DeurneWiki moet laat het dan s.v.p. dè officiële lijst zijn. Alle andere, al dan niet officiële, lijsten zijn per definitie afgeleiden daarvan. Maar laten we eerst het antwoord van de gemeente afwachten. --Pieter K 18 mei 2010 14:49 (UTC)

Welke straatnamenlijst hanteren we?[brontekst bewerken]

Zoals hiervoor blijkt is er in het verleden al eens discussie geweest over de vraag welke straatnamenlijst hier, en bij de andere Deurnese dorpen, gehanteerd moet worden. Die discussie heeft destijds niet tot een bevredigende oplossing geleid, zoals ook blijkt uit een persoonlijke reactie die ik recentelijk hierop kreeg.
Ik vind, nog steeds, dat we hier als enige echte straatnamenlijst de lijst met de schrijfwijze moeten hanteren, zoals die bij de diverse achtereenvolgende raadsbesluiten door de gemeenteraad zijn vastgesteld, dus inclusief de taal- en naamkundige fouten (zie bijvoorbeeld artikel foute straatnamen! Wil men op- en aanmerkingen over deze straatnamenlijst kwijt, bijvoorbeeld omdat een afwijkende schrijfwijze gehanteerd wordt op het straatnaambordje, in het postcodeboek, bij google-maps of in een gemeentegids, dan kunnen die middels voetnoten <ref>bla bla bla</ref> achter de betreffende straatnaam gezet worden. De officieel vastgestelde straatnamenlijst kunnen we opvragen bij de gemeente. Het lijkt me tamelijk willekeurig om het postcodeboek als uitgangspunt voor zo'n lijst te nemen. Graag jullie reactie op mijn voorstel. --Pieter K 5 apr 2011 23:44 (CEST)

Er is weinig willekeurigs aan het postcodeboek. Deze gegevens worden immers door de gemeente aan TNT aangeleverd die daar vervolgens postcodes aan toekent. Dus mochten er straten ontbreken of niet historisch juist zijn, is dit de verantwoordelijkheid van de gemeente.
De lijsten die ik geplaatst heb zijn precies dat: de lijst in het postcode boek (en zonder fouten, want knippen en plakken). Het is natuurlijk geen probleem om daarnaast nog andere lijsten en/of aanvullingen te publiceren.
De vraag aan de gemeente moet dan ook luiden waarom er eventueel een verschil zou kunnen bestaan tussen de officieel vastgestelde straatnamenlijst en de lijst die dezelfde gemeente doorgeeft aan TNT. --Frits 6 apr 2011 00:09 (CEST)
Ook die vraag gaat naar de gemeente. --Pieter K 6 apr 2011 21:39 (CEST)
Ook ambtenaren kunnen vergissingen maken: het naambordje Meester Theelenstraat hangt in de Helenaveense straat die genoemd is naar de vroegere hoofdonderwijzer/meester Leo Theelen. De schrijfwijzen 'Theelenstraat' of 'mr. Theelenstraat' zijn echt fout, laten we zeggen: vergissingen. Zo ook 'H. Joostenplein' of 'Joostenplein'. Het is zonder twijfel Hannes Joostenplein. We hebben het er al eerder over gehad. Ik vind dat je vergissingen of fouten kunt herstellen, ook al is dat niet 1-2-3 gedaan... --andrevervuurt 6 apr 2011 20:57 (CEST)
Een ambtenaar van de gemeente heeft meegedeeld dat de straatnamenlijst zoals die in de gemeentegids gepubliceerd is, identiek is aan die van de gemeentegids. Overigens wordt die lijst ook als zodanig doorgegeven aan instanties als TNT-post (postcodeboek). De ambtenaar schreef ook: De straatnamen die openbaar gemaakt worden dienen op exact dezelfde wijze te worden gespeld en geschreven als op de straatnaambesluiten is vermeld, tenzij het om een zogenaamde "kennelijk evidente schrijffout" gaat. Ik stel daarom voor dat we voortaan de meest recente vermelding in de gemeentegids als dè schrijfwijze aanhouden. --Pieter K 11 apr 2011 14:28 (CEST)
Blijft dan nog over het raadsel waarom de vermelding in het postcode boek anders is dan in de gemeentegids. Overigens wel graag ook de aanhef veranderen. De lijst is nu niet meer zoals die in het postcodeboek.--Frits 11 apr 2011 15:19 (CEST)