DeurneWiki is gratis voor u als gebruiker,
maar niet voor ons!
Steun ons daarom en stem bij de Rabo-clubkascampagne op
heemkundekring Deurne

Stem hier.

Rangeerterrein Deurne

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken
Links het stationsgebouw van Deurne nog een beetje zichtbaar, de hoofdsporen van de spoorweg Eindhoven-Venlo, en een rangeerspoor waarbij de stootblok aan het einde niet ver van de Vlierdense overweg stond. Op de achtergrond het rangeerterrein, achter de verhoogde los- en laadplaats, een enorme stalen stellage. Helemaal rechts de fabriekspanden van machinefabriek Deucon. Foto: spoorfotograaf J.G.C. (Kees) van de Meene
Op de achtergrond het stationsgebouw van Deurne, op het rangeerterrein een tweetal stilstaande goederenwagons bij de verhoogde los- en laadplaats, een beladen met turf de ander met mijnhout. Foto: spoorfotograaf J.G.C. (Kees) van de Meene
Links het stationsgebouw van Deurne, vervolgens de hoofdsporen van de spoorweg Eindhoven-Venlo, twee rangeersporen op het rangeerterrein met een stilstaande goederenwagon bij de verhoogde los- en laadplaats waar een vrachtauto langszij is geparkeerd om de lading mijnhout te laden. Foto: spoorfotograaf J.G.C. (Kees) van de Meene
Het voormalige rangeerterrein in Deurne met op de voorgrond de verhoogde los- en laadplaats en op de achtergrond het oude stationsgebouw na de derde verbouwing in de zestiger jaren
Aan de onderzijde van deze foto, genomen vanuit de lucht, is goed te zien hoe omvangrijk het rangeerterrein in Deurne toch nog was. Het terrein werd ingesloten door de spoorweg, de Vlierdenseweg en de Fabriekstraat
22.685.jpg
22.702.jpg
26.397.jpg


Begin twintigste eeuw beschikte het stationsemplacement in Deurne ook over een bescheiden rangeerterrein dat deels ingesloten werd door de Fabriekstraat, Vlierdenseweg, Stationsstraat en Spoorlaan in Deurne.


Het station Deurne ligt aan één van de oudste spoorwegtrajecten binnen Nederland waar snel- en stoptreinen met grote regelmaat voorbij razen en/of even halt houden aan een van de perrons. Maar Deurne is ook een plaats waar regelmatig goederentreinen passeert.

Begin twintigste eeuw beschikte het stationsemplacement in Deurne ook nog over een bescheiden rangeerterrein met een verhoogde los- en laadplaats waar ook goederentreinen stopten.

De aanwezigheid van het rangeerterrein in de directe nabijheid van de Vlierdense overweg leverde regelmatig gevaarlijke situaties op. De dienstdoende wachter bij wachtpost 25 moest in voorkomende gevallen de handbediende spoorbomen openen en sluiten. Bij het rangeren van goederenwagons op het rangeerterrein moest hij tevens de handbediende wissels bedienen terwijl ze op grotere afstand van wachtpost 25 gesitueerd waren.

Ook in Deurne was er op een gegeven moment sprake van terugval in het goederenaanbod voor vervoer via de spoorweg ten gunste van het wegvervoer en dat leidde tot sluiting van het rangeerterrein. Na de ontmanteling werd het gebied jarenlang sterk verwaarloosd waardoor het straatbeeld sterk werd ontsierd. Later diende het rangeerterrein als opslagterrein voor Nooijen Roosters, gevestigd op het adres Fabriekstraat 8, nabij het (intercity)station van Deurne.

Parkeerterrein[bewerken]

In het voorjaar van 2011 kreeg de gemeente Deurne, in het kader van het plan Spoorzone, de beschikking over het terrein en kon deels, met relatief kleine aanpassingen, ingericht worden als tijdelijk extra parkeerterrein in afwachting van de definitieve plannen om de spoorzone een herbestemming te geven en opnieuw in te richten.

In het voorjaar van 2015 werden de definitieve plannen uitgewerkt. Op het terrein werd een nieuw P+R (parkeren en Reizen) terrein met 170 parkeerplaatsen gerealiseerd. Wethouder Helm Verhees en Wouter de Koning, directeur NS-stations, openden het terrein officieel op dinsdag 8 september 2015.

Dat er ook bedrijven op het rangeerterrein in Deurne gevestigd waren blijkt uit deze advertentie van de N.V. Garantor uit het Land- en Tuinbouwblad van 24 mei 1952. Collectie werkgroep Documentatie van heemkundekring H.N. Ouwerling