U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Op maandag- en woensdagochtend ontvangen we alleen op afspraak en onder voorwaarden bezoek in het heemhuis. Dinsdagavond gesloten.

Samenlevingsopbouw Deurne

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De stichting Samenlevingsopbouw Deurne of Stichting Opbouwwerk Deurne creëerde algemene projecten ten behoeve van de individuele burgers in het kader van het vergaren van kennis en hulp.


De eerste opbouwwerker was de heer Joop van der Linden en voorzitter was Leo van Neerven.
Het opbouwwerk ontstond uit het Inter-parochieel Charitatief Centrum en de R.K. Gezinszorg. Deze instellingen richtten het Instituut voor maatschappelijk werk op, waarin een zestal maatschappelijke functies werden ondergebracht.

  • In 1972 werd dit instituut opgesplitst in zelfstandige instellingen. Zo ontstond ondermeer de school voor volwassenen, dag-Mavo, lokale omroep SLOD, wetswinkel en advocatencollectief, het werklozenprojecten en de vrijwilligerscentrale.
    Opbouwwerk betekende werken aan de samenleving wat inhield het overwinnen van drempelvrees en van wantrouwen bij de burgers tegenover veranderingen en vernieuwingen.
  • In 1973 werd voor Deurne Zuid een eigen opbouwwerker, de heerH. J. Duis aangesteld. Dit ging gepaard met activiteiten en voorzieningen. De activiteiten bestonden uit directe ondersteuning van groepen, kadervorming, ondersteunen van activiteiten en acties van groepen en buurten.

In het begin werd gewerkt vanuit de voormalige protestantse pastorie aan de Helmondseweg 20, daarna vanuit het gemeenschapshuis De Vierspan en vanaf 1973 vanuit het welzijnscentrum De Wan.

Het bestuur werd gevormd door vertegenwoordigers van de wijk- en dorpsraden, waardoor het werk van de stichting in de basis van de samenleving was verankerd. Het opbouwwerk in Deurne was onmisbaar, vooral ook omdat de gevestigde structuren in Deurne bijzonder sterk bleken te zijn. We spreken hier over het Deurne in de periode 1960 - 1985.

Hoewel niet concreet te meten, kan toch gesteld worden, dat het opbouwwerk in Deurne in belangrijke mate heeft bijgedragen, geholpen door de omstandigheid van een grote immigratie, aan een grotere bewustwording van groepen van burgers en een betere leefbaarheid. Wel concreet zijn de voorzieningen die door de stichting tot stand zijn gekomen.

  • Op 1 augustus 1984 werd het sociaal-cultureel werk gereorganiseerd en was de stichting genoodzaakt zich op te heffen. De gemeente veranderde de subsidiestromen, formeel uit bezuinigingsmotieven.
    De kerkdorpen Liessel,Neerkant en Helenaveen vielen in de aanvangsjaren enigszins tussen de wal en het schip.

Ook na de aanstelling van de tweede opbouwwerker in 1970, de heer Gelden, die zich geheel ging bezighouden met de problematiek in Zeilberg,werden de problemen talrijker en groter. Als gevolg daarvan bleef het werk in Deurne Zuid in feite beperkt tot inventarisatie en incidentele hulpverlening.

Het is niet verwonderlijk dat door uitbreiding en intensivering van werk elders, er in Deurne Zuid initiatieven ontplooid werden om zelf tot de oprichting van een eigen stichting Samenlevingsopbouw te komen.

Ongeveer 20 jaar lang werd in de gemeente Deurne opbouwwerk verricht. In het werk heeft steeds centraal gestaan de zorg voor de burgers, die zich om welke reden dan ook, in een nadelige positie in de samenleving bevonden. Getracht werd groepen van mensen in staat te stellen op te komen voor hun eigen belangen en voor die van hun omgeving, door o.a. het bevorderen van educatie, zelfwerkzaamheid en bewustwording.

Het goede werk van de stichting Samenlevingsopbouw Deurne was in 1982 voor de politieke groepering Deurne-Zuid reden om zichzelf op te heffen.

Literatuur[bewerken | brontekst bewerken]

Brochure Twintig jaar opbouwwerk in de gemeente Deurne door Jean Stevens.