U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Schietvereniging Wilhelmina

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De schietvereniging Wilhelmina, die met kogels schoot, werd in Deurne op 28 april 1899 opgericht.


Een naam was snel gevonden, de vereniging werd vernoemd naar koningin Wilhelmina die het jaar daarvoor in de Nieuwe Kerk in Amsterdam plechtig was ingehuldigd.

In juli 1899 verzocht B en W van de gemeente Deurne en Liessel met succes aan hare majesteit om erkenning van deze schietvereniging als rechtspersoon. Het jaar daarop, in september 1900 verzocht de verenging om een schietbaan bij de Barrier aan de Helmondseweg te mogen aanleggen. De benodigde grond had de vereniging verworven van het r.k. kerkbestuur van de oude parochie. De leden van de schietvereniging legden zelf de baan aan. Er kon van verschillende afstanden worden geschoten; er was zelfs een baan van 400 meter.

Blijkbaar was er al snel behoefte aan verbetering van de aangelegde baan want in december 1902 werd daarvoor een subsidie van 150 gulden bij de gemeente gevraagd. Behalve M. Goossens P.zn., die genoemde aanvrage deed, zijn er geen namen bekend van leden of bestuur.

Behalve op de buitenbaan werd er door deze schietvereniging ook binnen geoefend. In 1901 kreeg ze toestemming van het gemeentebestuur om te oefenen in een van de lokalen van de openbare lagere school, die toen waarschijnlijk vanwege de massale overgang van de leerlingen naar de katholieke lagere jongensschool aan de Visser toch leegstond.

In oktober 1903 werd in het Nieuws van de Week nog gewag gemaakt van de jaarlijkse schietwedstijden van deze vereniging; daarna wordt er niets meer van vernomen. Mogelijk zijn de leden massaal rond 1918 overgestapt naar de Deurnese Burgerwacht.