U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
We zijn weer op afspraak en onder voorwaarden op woensdagochtend
van 10 tot 12 uur in het heemhuis. Maak hier je afspraak..

Stijn Streuvelslaan 48, 48a, 48b, 50a en Felix Timmermansstraat 50a en 52

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Bezig met het laden van de kaart...
Schiks, pfe - graan- en meelbedrijf en bakkerijgrondstoffen 1.jpg
Schiks - tapijt, gordijnen 1.jpg
Fitness- en bruincentrum deurne LR.jpg

De bouwgeschiedenis van de tegenwoordige adressen Stijn Streuvelslaan 48, 48a, 48b, 50a en Felix Timmermansstraat 50a en 52 gaat terug tot 1911, toen de textielfabrikant Jacob Arnaud Carp daar de haspelarij van Carp stichtte.


Het perceel, waarop het fabriek gebouwd werd, was bij de invoering van het kadaster in 1832 een onderdeel van een akker, kadastraal sectie D 66, groot 9.010 m². Het lag op de noordwestelijke punt van een akkercomplex genaamd (de) Reek. Deze akker was destijds eigendom van bakker Gerrit van de Mortel en ging over op diens zoon Martinus van de Mortel die eveneens bakker was.

Na het overlijden van Martinus werd de akker eigendom van zijn ongehuwd gebleven zoon en eveneens bakker en winkelier Petrus Josephus van de Mortel. Op 22 november 1911 verkocht Van de Mortel het perceel kadastraal sectie D 1888, groot 5.425 m², voor 1.200 gulden aan Carl August Breithardt, fabrieksassistent te Helmond, die optrad namens de firma J.A. Carp, waarvan Jacob Arnaud Carp en zijn moeder, de weduwe Carp-Henny, firmanten waren. Kort daarvoor startte Carp ook een haspelarij in Asten terwijl er ook in Someren en Beek en Donk al Carpfabrieken stonden. De Peel- en Kempenbode meldde op de dag dat de overdracht voor de notaris plaatsvond: DEURNE. De industrieel Carp te Helmond deed dezer dagen zijn procuratiehouder den heer B. Fros alhier een terrein aankoopen aan den Zeilbergschen weg ter oprichting eener haspelfabriek, Dit zal de jeugdige arbeidskrachten alhier zeer ten goede komen. Al op 30 november vond in café De La Poste de aanbesteding van de te bouwen fabriek plaats.

In 1929 verkocht NV J.A. Carp Garenfabriek het fabriek aan bakker Piet Schiks, die het in januari 1930 als vertegenwoordiger van de N.V. Koudijs' Voederfabrieken B.K. voor de graanhandel in gebruik naam.

Tijdens de mobilisatie 1939-1940 werd het gebouw tijdelijk als kazerne De Peelturf in gebruik genomen voor de opgeroepen dienstplichtigen.

Bij de invoering van de huisnummering per 1 januari 1955 wijzigde het noordelijke gedeelte van het gebouw van F.42 in Molenstraat 46 en het zuidelijke deel werd Groeneweg 11.

In 1977 begon Peter Schiks hier met zijn woninginrichting. Tot de verhuizing naar de Stationsstraat 47 in maart 1979 was hier ook Brouwers Meubelen gevestigd.

In oktober 1999 startten Rein en Lisa van Els hier De Snuffelaer, een winkel in nieuwe en gebruikte meubelen en curiosa. In 2001 verhuisden ze naar de Pastoriestraat 18 in Vlierden.

In maart 2002 werd aan de Stijn Streuvelslaan 48 Schiks Woonservicewinkel geopend.

Begin 2004 startten Henk Wennekers en zijn zonen Ron en Mark op nummer 48b Decosales Vloeren, een zaak in laminaat en tegel.

In september 1987 startten Anneke en Coos van den Heuvel, met de overname van Fitness Center Deurne op nummer 50a Sportcenter Body-Action.

Op 18 september 2003 startten Evert en Manuela Schepping aan de Stijn Streuvelslaan 50a Palet & Penseel, een zaak met teken- en schildermateriaal.

In de zomer van 2011 openden Hans en Hanny Coolen op nummer 50a Motorkleding Deurne.

Tegenwoordig is op het adres Stijn Steuvelslaan 48 Van Santvoort Makelaars, op Stijn Streuvelslaan 50a ballet- en dansschool Loes en op het adres Felix Timmermansstraat 52 The Pizza Factory gevestigd.