U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Theodorus Wilhelmus Passtoors (1810-1881)

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Theodorus Wilhelmus Passtoors
Handtekening dr Theodorus Wilh Passtoors.jpg
Persoonsinformatie
Volledige naam Theodorus Wilhelmus Passtoors
Geboorteplaats Zundert
Doopdatum 11 juli 1810
Overl.plaats Deurne
Overl.datum 24 juni 1881
Partner(s) Catharina Maria Christina van den Bogaert (1818-1878)
Beroep(en) huisarts
Bidprentje NBA man
NBA vrouw
Echtgenote Catharina van den Bogaert.
foto collectie J. vd. Loo - Peerbooms
Het huis van dokter Passtoors op het tegenwoordige adres Stationsstraat 80-84
foto collectie Riek Goossens

Theodorus Wilhelmus Passtoors (1810-1881) was vanaf 1849 tot aan zijn dood huisarts in Deurne.


Theodorus was een zoon van rijksontvanger Wilhelmus Passtoors (Amsterdam 1784-1859 Zundert), en Joanna Gertrudis Zegers (Seegers) (Utrecht 1783-1867 Zundert).

Hij huwde op 26 november 1839 in 's-Hertogenbosch met Catharina Maria Christina van den Bogaert, ('s-Hertogenbosch 19 december 1818 - Deurne 18 maart 1878), dochter van Franciscus Gijsbertus Joannes van den Bogaert en Cornelia Kivits.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

 1. Henriëtte Wilhelmina Johanna Cornelia, (Sint-Oedenrode 19 september 1840 - Deurne 15 september 1900). Zij huwde met Martinus Johannes Hubertus Janssens (1831-1885).
 2. Wilhelmus Franciscus Johannes, (Sint-Oedenrode 5 november 1841 - 's-Gravenhage 27 augustus 1904). Hij huwde met Theresia Tecula van den Acker (1843-1914).
 3. Elisabeth Francisca Catharina, (Sint-Oedenrode 22 september 1842). Zij huwde op 31 juli 1871 in Deurne met Marinus Kemp (Schiedam 1843-1909 's-Gravenhage).
 4. Martina Isabella Maria, (Sint-Oedenrode 27 mei 1844). Zij huwde op 8 oktober 1878 in Deurne met Hermanus de Groen (Vianen 1854-1917 's-Gravenhage).
 5. Johanna Leonora Catharina[1] , (Sint-Oedenrode 12 september 1845 - Deurne 1 april 1873). Zij bleef ongehuwd.
 6. Johannes Franciscus, (Sint-Oedenrode 8 oktober 1846 - Hilversum 10 oktober 1900). Hij huwde met Suzanna Reijn (1851-1893).
 7. levenloos kindje, (Sint-Oedenrode 30 oktober 1847).
 8. Cornelia Lamberta Nicolasina, (Deurne 6 december 1848 - Hooge Zwaluwe 12 april 1883). Zij bleef ongehuwd.
 9. Theodorus Wilhelmus Maria, (Deurne 8 april 1850 - Deurne 26 oktober 1850).
 10. Gerardus Maria Antonius, (Deurne 10 mei 1851 - Raalte 7 december 1921). Hij huwde met Christina Geertruida Peel (1857-1913).
 11. Eduard Trudo Maria, (Deurne 23 augustus 1852 - Brussel 26 maart 1888). Hij bleef ongehuwd.
 12. Wilhelmina Cornelia Johanna, (Deurne 27 december 1853 - Deurne 22 april 1914). Zij huwde op 13 juli 1892 in Schiedam met Hendrikus Jacobus Heniger (Heneger) (Rotterdam 1838-1904 Rotterdam).
 13. Frederic Johannes Alphonsus, (Deurne 12 april 1855 - (Siekem (B)?.
 14. Franciscus Johannes Adrianus, (Deurne 2 augustus 1856 - 's-Gravenhage 18 maart 1935). Hij huwde met Anna Dik (1858-1938).
 15. Helena Johanna Aloysia Maria, (Deurne 3 juli 1858 - Nijmegen 19 april 1933). Zij huwde op 13 januari 1887 in Heino met Daniël Peel (Kuinre 1837-1913 Heino).
 16. Johannes Maria Antonius, (Deurne 7 oktober 1863 - Mozambique 8 september 1895). Hij bleef ongehuwd.

Ongetwijfeld ging zijn salaris als gemeentelijk geneesheer in de loop der jaren omhoog, dat was ook nodig om zijn groot gezin te kunnen onderhouden. Misschien is het feit dat op één na al zijn kinderen de volwassen leeftijd bereikten wel het beste bewijs van zijn kunde. De meeste van zijn kinderen en nazaten zijn over het hele land uitgezworven, maar zijn oudste dochter Henriëtte bleef in Deurne en huwde hier met bakker Martinus Janssens. Zij was de grootmoeder van de drogist (apothekersassistent) Casper Peerbooms.

Hij haalde op 9 mei 1838 in 's-Hertogenbosch zijn brevet als heel- en vroedmeester ten plattelande en kreeg op 14 juni 1848 in Leiden admissie als medicinae doctor.

In mei 1849 kocht hij het door kousenfabrikant Godfried Charles gebouwde huis op de hoek van de Stationsstraat en de Pastoor Jacobsstraat van dokter [[[Johannes Francis Hubertus Rousseau (1805)|dokter Rousseau]] en vestigde zich hier. Ook werd hij de gemeentelijke vaccinateur en lijkschouwer in Vlierden en Deurne. Hij zorgde voor de keuring van de lotelingen voor de Nationale Militie.

In 1857 was zijn jaarwedde als gemeentearts 400 gulden.

Dat hij in 1860 ook de tolheffing op de eerste tolpost van de provinciale weg Deurne-Helmond pachtte voor 30 gulden zal eerder een bijverdienste voor zijn vrouw of een van zijn kinderen geweest zijn dan dat hij het nodig had om de eindjes aan elkaar te knopen. Meer inkomsten verwierf Passtoors uit de ontginning van grond, de verpachting van zijn landerijen en de verkoop van te velde staande granen.

In juli 1864 ontving hij van de de president van de provinciale commissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzicht in Noord-Brabant een erepenningen vanwege de gratis (koepok)vaccinaties die hij in 1863 had verricht.

Op 13 april 1869 werd hij bij koninklijk besluit benoemd als officier van gezondheid bij de Noord-Brabantse Rusterde Schutterij.

In zijn vrije tijd hield hij zich bezig met de plezierjacht, samen met onder meer burgemeester Van Baar en baron De Smeth van Alphen.

Toen Passtoors in 1874 zijn 25-jarig jubileum als gemeentearts vierde kreeg hij van de gemeente een geschenk ter waarde van 175 gulden.

Conflict met vroedvrouw

In 1879 verzocht Passtoors de gemeente om verhoging van zijn jaarwedde omdat de Deurnese vroedvrouw wegens haar hoge leeftijd niet meer in staat was haar beroep voldoende uit te oefenen, zodat er geregeld een beroep op hem, hij was zelf inmiddels ook al 69 jaar, werd gedaan. De gemeente vond het beter dat zij haar ontslag nam zodat er een jongere vroedvrouw kon worden aangesteld. Er kwam een nieuwe vroedvrouw, maar de onderlinge verhoudingen tussen vroedvrouwen en huisarts werden er niet beter op, getuige de brandbrief die dokter Passtoors in september 1879 naar de burgemeester stuurde, waarin hij zijn functie ter beschikking stelde.

Sedert bijna 35 jaar dat ik de geneeskundige practijk in de gemeente Deurne heb uitgeoefend heb ik nog moeite nog opofferingen gespaard om de functiën aan mij toevertrouwd ten stipste te vervullen; zoo zelfs dat ik mij zelden (familie-sterfgevallen uitgezonderd) buiten den kring mijner werkzaamheden heb begeven en aan vermakelijkheden en uitstapjes, buiten mijn werkkring gelegen, steeds heb gerenonceert. De stipte vervulling van mijne plicht en het welzijn mijner patiënten is mijn grootste genoegen.
Dit genoegen word mij egter in deze dagen gedeeltelijk onttrokken, doordien er geen harmonie bestaat tusschen de vroedvrouwen dezer gemeente. Hetzij onmagt, hetzij onwil, ik weet het niet, maar dit is zeker, dat de verloskundige hulp nog al te wenschen overlaat. Menigwerf heb ik getracht die leemte aan te vullen, maar ben daarin telkens te leur gesteld. Daar ik geen deel in die onregelmatigheid verkies te hebben, en mijne plichten in alle opzichten stiptelijk vervullen en door deze zaak niet gebonden wil zijn, zoo heb ik gemeend het beste te zijn mijn tractement ter dispositie van het gemeentebestuur te stellen.
De med. doctor te Deurne Th. W. Passtoors.

Blijkbaar liep het allemaal met een sisser af want Passtoors bleef tot het einde van zijn leven actief als huisarts in Deurne.

Hij stierf op 24 juni 1881, naar verluid verdronken in zijn eigen vijver, en was toen bijna 71 jaar oud. Negen dagen voor zijn overlijden maakte hij zijn testament, waaruit blijkt dat zijn dochter Cornelia Lamberta sinds het overlijden van zijn vrouw in 1878 het huishouden bestierde.

Na zijn dood werd zijn herenhuis aan de Stationsstraat, met de daarbij horende tuin en vijver, verkocht aan gemeenteontvanger Leonardus Goossens (1842-1924). Dokter Passtoors bezat ook nog een huisje aan de “weg naar den Bottel”, in de huidige Pastoor Jacobsstraat, dat uiteindelijk verkocht werd aan Wilhelmus Brouwers (1812-1888).

Zie ook de lijst van Deurnese huisartsen.

Bronnen, noten en/of referenties
 1. In het bevolkingsregister van Deurne heeft ze de voornamen Johanna Leonora Catharina, maar op haar bidprentje wordt ze Johanna Leonardina Catharina genoemd