U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Tiende

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De tiende (het tiendrecht) was een vorm van winstbelasting, die ook in Deurne, Liessel en Vlierden werd geheven op bepaalde boerderijen of percelen grond, waarbij een tiende deel van de opbrengst diende te worden afgedragen aan degene die het tiendrecht bezat. Deze belastingvorm verdween eind 19e eeuw grotendeels door afkoping. Deze vorm van belasting stamde uit de middeleeuwen en diende oorspronkelijk ter financiering van de armenzorg en het onderhoud van priesters en kerkgebouwen en was dus een kerkelijke belasting. Veel tienden kwamen door verkoop of onrechtmatige toe-eigening in de loop van de tijd in handen van leken.

Soorten tienden[bewerken | brontekst bewerken]

In Deurne waren, zowel qua aard als qua naamgeving, meerdere tienden. De korentiende, ook wel de grove tiende of grote tiende genoemd, was de belangrijkste tiende die werd geheven op nauwkeurig bepaalde percelen of perceelcomplexen, ook wel (tiend)klampen genoemd.

Sommige Deurnese tienden in particuliere handen waren leenroerig aan de abdij van Echternach, een vingerwijzing dat het recht oorspronkelijk aan de abdij zelf toekwam. Een voorbeeld van zo'n tiende was de zo geheten Colentiende.

Een rijdende tiende werd afwisselend door meerdere partijen geheven. Zo werd de zo geheten Bruggense tiende het ene jaar geheven door de abdij van Echternach en het andere jaar door de particuliere bezitters. Mogelijk dat deze tienden oorspronkelijk afwisselend geheven werden door de abdij en door de hertog van Brabant of diens rechtsvoorgangers.

De domeintiende of domaniale tiende behoorde toe aan de staat en de rentmeester der domeinen was de inner van deze tiende. De novale tiende was een bijzondere vorm hiervan en geheven op nieuw ontgonnen grond. In Deurne was het novale tiendrecht tot in de 19e eeuw in handen van de staat.

De smalle tiende werd geheven op tuinbouwprodukten als erwten, bonen en wortelen. Een bijzondere vorm hiervan was de vlas- en zaadtiende.

De krijtende tiende of lammertiende moest worden afgedragen over de pasgeboren dieren.

Veel tienden werden aangeduid met een naam die verwees naar de plaats waar die geheven werd. Zo had je in Vlierden de Kleine Zijdetiende, de Hoefakkerse tiende, de Hertbergse tiende, de Beersdonkse tiende, de Grote Zijdetiende en de Brouwhuise tiende.

Tiendheffers[bewerken | brontekst bewerken]

De rentmeester der domeinen was, als vertegenwoordiger van de staat, tiendheffer van domaniale en novale tienden.

De abdij van Echternach was vanouds tiendheffer in Deurne. Nog tot na 1800 werden door de rentmeester van de abdij in Deurne tienden verpacht.

Ook de Latijnse school in Gemert bezat tiendrecht in Deurne. De tiende die deze instelling inde werd ook wel de schooltiende genoemd.

De heer van Deurne bezat ook aanzienlijke tienden in Deurne. Veel tienden waren in particuliere handen en dat kon in de loop van de tijd flink versnipperd raken.

Tiendheffing[bewerken | brontekst bewerken]

Omdat het voor de eigena(a)r(en) van het tiendrecht, die dikwijls ver buiten het dorp woonde(n), vrijwel ondoenlijk was om zelf deze vorm van belasting te innen, werd het tiendrecht jaarlijks publiek verpacht aan kapitaalkrachtige personen in het dorp of de onmiddellijke omgeving. Omdat de verpachting meestal in de maand juli plaatsvond kon de pachter zich een goed beeld vormen van de te verwachten opbrengst. Risico bleef wel eventuele schade door storm of hagel.

Tiendheffing in Deurne ter discussie in de Tweede Kamer[bewerken | brontekst bewerken]

Met de opkomst van de boekweitcultuur in de tweede helft van de 19e eeuw verplichtte de rentmeester van de domeinen de particuliere pachters van de percelen gemeentegrond om novale tienden af te dragen. Jan Marten Peereboom, een van de belangrijkste boekweittelers op gemeentegrond, protesteerde daartegen in 1861 bij de hoge overheid. Hij verwees in zijn klaagschrift naar de provincies Drenthe, Overijssel, Friesland, Groningen en Limburg waar bij de boekweitcultuur geen tiende geheven werd. Ook wees hij naar Asten waar in 1860 zonder tiendafdracht liefst 600 hectare boekweit geteeld werd.
In een uitgebreid exposé op 22 april 1862 toonde de minister van financiën aan dat de staat wel degelijk het tiendrecht mocht toepassen. In de door Peereboom genoemde provincies bezat de staat echter geen tiendrecht en het novale tiendrecht in Asten was in 1771 door de hoge overheid tegen betaling van eenmalig 1.200 gulden en een jaarlijkse recognitiecijns van drie gulden verkocht aan de heer van Asten.
Ook beargumenteerde hij dat de boekweitcultuur niet mocht worden beschouwd als het in (blijvende) cultuur brengen van de zogeheten woeste gronden.[1]

Afkoop in 1875[bewerken | brontekst bewerken]

De wet van 12 februari 1872 maakte het mogelijk dat de grondbezitters de tiendplicht konden afkopen. In 1875 maakten eigenaren van de gronden die deel uitmaakten van de tiendklampen genaamd de Vloeiakker, de Meitakker, de Grote Middelklamp, de Hanenberg, de Vreekwijkse Middelklamp en tiendklamp de Vreekwijkse Heide- of Buitenklampen, van dat recht gebruik. Zij verenigden zich tot een vennootschap waarvan burgemeester Pieter Antonius van de Mortel, gemeentesecretaris Joseph Louis Janssens, wethouder Willem Arnoldus Goossens en de raadsleden Martinus van den Boomen, Gabriël Frederik de Martines en Francis Meulendijks het bestuur vormden en belast werden met de praktische uitvoering. Op 20 februari 1875 passeerde voor notaris Carel Lodewijk van Riet de oprichtingsakte. Dat het een gebeurtenis was die voor Deurne van groot belang was, blijkt wel uit de hieronder genoemde personen, daar daarbij betrokken waren.

Zij verplichtten zich om hun tienden in natura in te brengen om met de opbrengst daarvan en met te lenen kapitaal de afkoopsom te betalen.

Lijst van personen die betrokken waren bij de afkoop van hun tiendplicht in 1875.

 1. Johannes Bankers
 2. Johannes van Bommel
 3. Willem Huijbers
 4. Theodorus van Tilburg
 5. Johannes van den Berkmortel
 6. Andries van den Berkmortel
 7. Martinus van Berlo
 8. Jan Willem van Gog
 9. Jan Mathias van den Berkmortel
 10. Martinus Martens
 11. Martinus Goossens
 12. Francis Nooijen
 13. Johannes Kuijpers
 14. Lucas van Gog
 15. Willem van de Mortel
 16. Pieter Meulendijks
 17. Johannes van de Mortel Johanneszoon
 18. Pieter Johannes Truijen
 19. Martinus van de Mortel
 20. Wilhelmus Wouters
 21. Petrus Alphonsus Sauvé
 22. Antonius Wilhelmus Bernardus van Baars
 23. Jan Willem Laurense
 24. Jan Busscher
 25. Hendrik Melgers
 26. Jan Mathijs Goossens
 27. Willem Arnoldus Goossens
 28. Andries Wouters
 29. Hendricus Theodorus Alouisius van Baar
 30. Willem Nooijen Johanneszoon
 31. Joost Cornelissen
 32. Francis van Horik
 33. Hendrik van de Kerkhof Goordzoon
 34. Martinus van den Berkmortel
 35. Johannes van de Kerkhof Franciszoon
 36. Antoon Aarts
 37. Hendrik Bouwmans
 38. Pieter van Bommel
 39. Johannes Sleegers
 40. Christiaan Bouwmans
 41. Jan Bertrams
 42. Hendrik Goossens Evertzoon
 43. Dirk Jegerings
 44. Arnoldus Verhees
 45. Pieter Rakels
 46. Petrus Nooijen
 47. Adriaan van de Mortel
 48. Hendrik Adriaans
 49. Hendrik Munsters
 50. Goord van Kol
 51. Willem van Dinther
 52. Daniël van Lierop
 53. Jan Verstappen
 54. Francis Verbeek
 55. Johannes Roijakkers
 56. Pieter van den Eijnden
 57. Jan Dirks
 58. Johannes Beijers
 59. Pieter Munsters Janzoon
 60. Antonij Evers
 61. Hendrik Evers Hendrikzoon
 62. Willem Verhulst
 63. Hendrik Heezemans
 64. Jan Munsters
 65. Antoon Meulendijks
 66. Francis Munsters
 67. Hendrik Joosten
 68. Hendrik Geven
 69. Francis Jacobs
 70. Jan van den Heuvel
 71. Johannes van Neerven
 72. Theodorus van Heugten
 73. Mathijs van Bommel
 74. Jacobus van Bommel
 75. Martinus Bankers
 76. Jan Aarts
 77. Hendrik Bankers
 78. Adriaan van Weerde
 79. Jan Kanters
 80. Peter van Hoof
 81. Hendrik Kuunders
 82. Willem Kuunders
 83. Johanna Kuijpers, weduwe Arnoldus Roijens
 84. Johannes van den Eijnden
 85. Peter Aarts
 86. Antoon Jacobs
 87. Francis Aarts
 88. Johannes Aarts
 89. Simon Verstappen
 90. Johannes de Groot
 91. Martinus Aarts
 92. Willem Brouwers
 93. Marten Kuijpers
 94. Mathijs Meulendijks
 95. Peter Meulendijks
 96. Martinus van den Boomen
 97. Wilbrordus van den Boomen
 98. Theodorus van den Boomen
 99. Hendrik Timmermans
 100. Martinus Aldenzee, uit eigen hoofde en als lasthebber van Theodorus Aldenzee
 101. Evert van Gog, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Catharina van de Beek, weduwe Francis van den Eijnden
 102. Andries van Gog, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Willem Nooijen
 103. Lourens van Dijk, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Thomas Manders
 104. Gabriël Frederik de Martines, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Evert Bertrams en Johanna Bertrams
 105. Johannes van den Heuvel, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Adriaan van Gestel en Jan Heezemans
 106. Antonij van Bommel, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Martinus van Bommel
 107. Jan Lammers de zoon, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Jan Lammers de vader, Pieters Lammers en Lambert Verhoeven
 108. Gerrit Aarts, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Maria Manders, weduwe Jan Willem Heezemans
 109. Hendrik Lammers, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Johannes Janssen en Hendrina van den Eijnden, weduwe Pieter van den Heuvel
 110. Martinus Lammers, als gemachtigde van Francis Lammers
 111. Thomas Adriaans, als gemachtigde van Pieter Adriaans
 112. Johannes Seijkens, als gemachtigde van Joseph Seijkens
 113. Theodorus Janssen, als gemachtigde van Jan Koolen
 114. Andries Brouwers, als gemachtigde van Jan Seijkens
 115. Johannes van de Kerkhof, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Johanna van Doorne en Peter van de Kerkhof
 116. Arnoldus van de Kerkhof, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Francis van de Kerkhof en Jacobus van de Kerkhof
 117. Antonij Smits, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Ludovicus Smits
 118. Hendrik Wijnans, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Martinus Wijnans
 119. Hendrik Goossens, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Jan Goossens, Marianna Goossens en Maria Goossens
 120. Antoon Jacobs, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Hendrik Jacobs, Martinus Jacobs, Johanna Jacobs en Petronella Jacobs
 121. Johannes Aarts, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Johanna Aarts, Hendrina Aarts en Pieter van den Heuvel
 122. Antoon van Bommel, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Martinus van Lieshout en Theodorus van Bommel
 123. Francis van de Mortel, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Pieter van de Mortel, Johanna van de Mortel, Christina van de Mortel, Maria van de Mortel en Hendrica van de Mortel
 124. Joseph Louis Janssens, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Marianna Goossens, weduwe Wouter Antonius Janssens
 125. Francis van de Ven, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Catharina van de Ven
 126. Hendrik van Horik, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Jacobus van de Mortel, Maria van Horik, Jan van Horik, Jacoba van Horik, Andries van Horik en Antonius van Horik
 127. Gerard Coolen
 128. Arnoldus van Hombergh, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Antonij van Hombergh, Hendrik van Hombergh, Eimericus van Hombergh, Helena Maria van Hombergh, Elisabeth van Hombergh, Catharina van Hombergh en Johanna van Hombergh,
 129. Hermanus Joosten, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Catharina Joosten,
 130. Pieter Adriaans, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Hendrina van den Heuvel, Johannes Adriaans, Jacobus Adriaans en Catharina Adriaans
 131. Francis Meulendijks, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Wilhelmina Verhaag
 132. Lourens van den Heuvel, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Catharina Jacobs, Petronella Smits en Maria Smits
 133. Godefriedus Evers, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Helena Aarts
 134. Hendrik van den Berkmortel, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Allegonda van den Berkmortel,
 135. Jan Weerts, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Maria Verstappen, Hendrik Weerts, Johanna Weerts, Hendrina Weerts en Francis van den Berg
 136. Cornelis Manders, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Johannes Manders en Hendrica Corstiaans
 137. Antonij Manders, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Simon Manders en Hendrina Manders
 138. Willem van der Zanden, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Pieter Keunen
 139. Gerard de Louw, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Hendrik de Louw en Wilhelmus Verbakel gehuwd met Maria de Louw
 140. Hendrik Manders, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Petronella Munsters
 141. Martinus Manders, als gemachtigde van Johanna Maria Verstappen, Pieter Munsters, Hendrik Munsters, Helena Munsters, Francisca Munsters en Elisabeth Munsters
 142. Andries Koolen, als gemachtigde van Johannes Munsters
 143. Jan van Lierop, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Johannes Adriaans en Hendrik Kortooms
 144. Leonard van Wetten, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Wilhelmina Manders, Francis van Wetten en Arnoldus van Wetten
 145. Johannes Lammers, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Godefriedus Lammers, Martinus Lammers, Francis Lammers, Jan Lammers, Peter Lammers en Marianna Lammers
 146. Martinus van Bommel, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Allegonda van den Berkmortel, Peter van Bommel, Hendrina van Bommel en Maria van Bommel
 147. Martinus Seijkens, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Hendrina Kuunders, Hendrik van Bommel, Pieter van Bommel en Johanna van Bommel
 148. Jan Willem Michels, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Antonij Michels
 149. Arnoldus Jacobs, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Martinus Jacobs en Maria Jacobs
 150. Johannes van der Zanden, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Leonardus van der Zanden, Francis van der Zanden, Johanna van der Zanden en Maria van der Zanden,
 151. Francis Claus, als gemachtigde van Nicolaas Claus
 152. Martinus Kuunders, als gemachtigde van Maria van Haandel
 153. Jan Kuijpers, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Maria Goossens weduwe Peter de Veth
 154. Bernardus van Rijt, als gemachtigde van Antonij van Rijt en Maria van Rijt

  Voorschreven comparanten en hun lastgevers zijn alle grondeigenaren, wonende te Deurne

 155. Francis Althuizen, veldwachter, wonende te Deurne, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Johanna de Veth, grondeigenares, wonende te Deurne, Antonij de Veth, koopman, wonende te Helmond, Pieter Elzing, rijksambtenaar, wonende te Sint Oedenrode en Pieter van de Nieuwenhof, grondeigenaar, wonende te Gemert
 156. Johannes Goossens Antonijzoon, grondeigenaar, wonende te Deurne, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Anna Catharina Goossens, grondeigenares, wonende te Deurne, Hendrik Leenen, fabrikant, wonende te Asten, Johannes Adrianus Lenders, Marianna Lenders en Petrus Lenders, allen grondeigenaren, wonende te Meijel.
 157. Pieter Antonius van de Mortel, burgemeester, wonende te Deurne, uit eigen hoofde en als gemachtigde van Peter Gregorius van de Mortel en Helena Maria van de Mortel, grondeigenaren, wonende te Deurne en Jacobus Hubertus Spoorenbergh, koopman, wonende te Helmond
 158. Theodorus Franssen, landbouwer, wonende te Vlierden, als gemachtigde van jonkheer ridder Ferdinand Jacob de Maurissens grondeigenaar, wonende te Reuver, gemeente Beesel, Vrouwe Susanna Soulier douairière van jonkheer ridder Alexander Ignatius de Maurissens, grondeigenaresse, wonende te Eindhoven, jonkvrouwe Ernestina Allegonda de Maurissens, jonkvrouwe Johanna Theresia de Maurissens, beide laatste grondeigenaressen wonende te Vlierden, jonkheer Edmundus Henricus Josepha Ghislaina de Maurissens, Jonkheer Eduardus Carolus Louisa Ghislaina de Maurissens, jonkvrouwe Hedwige Maria Louisa Ghislaina de Maurissens, jonkvrouwe Edelina Maria Catharina Ghislaina de Maurissens en jonkvrouwe Eugenia Maria Christina Ghislaina de Maurissens, de vijf laatstgenoemde grondeigenaren, wonende te Thienen.
 159. Martinus Maas, landbouwer, wonende te Vlierden, als gemachtigde van Hendrik Maas, grondeigenaar, wonende te Vlierden.

Afkoop van tienden 1880-1903[bewerken | brontekst bewerken]

In het gemeentearchief van Mierlo bevindt zich de volgende lijst van afgekochte tienden.[2]

eigenaar jaar sectie nr soort vlg kadaster
Horik, Francis van geh Hendrina vd Zanden 1882 A 160 bouwland en heide 3630
Heuvel, Antonius e.a. van den 1899 B 94 bouwland 4840
Heuvel, Antonius e.a. van den 1899 B 95 bouwland 4610
Steegs, Wilhelmus, Cornelis en Henrica 1899 B 99 bouwland 2630
Verhaag, Wilhelmina en Joh. Martens 1895 B 141 bouwland 7790
Mortel, Hendrikus Jacobus vd 1893 B 174 bouwland 3880
Bertrams, Jan 1891 B 176 bouwland 6010
Verhaag, Wilhelmina en Joh. Martens 1895 B 177 weiland 5410
Janssens, Joseph Louis 1891 B 178 bouwland 2780
Janssens, Joseph Louis 1891 B 179 bouwland 2860
Janssens, Joseph Louis en echtgen. 1891 B 182 bouwland 5740
Verhaag, Wilhelmina en Joh. Martens 1895 B 183 bouw- weiland 4040
Verhaag, Wilhelmina en Joh. Martens 1895 B 184 bouw- weiland 4760
Mortel, Hendrikus Jacobus vd 1893 B 186 bouwland 4470
Mortel, van de 1898 B 193 bouwland 3270
Deursen, Jan van 1901 B 197 weiland 2070
Deursen, Jan van 1901 B 198 weiland 2160
Deursen, Jan van 1901 B 199 weiland 1740
Deursen, Jan van 1901 B 200 weiland 1420
Deursen, Jan van 1901 B 201 bouwland 1370
Deursen, Jan van 1901 B 202 bouwland 2900
Deursen, Jan van 1901 B 246 bouwland 1290
Deursen, Jan van 1901 B 248 bouwland 4660
Verhaag, Wilhelmina en Joh. Martens 1895 B 259 weiland 600
Verhaag, Wilhelmina en Joh. Martens 1895 B 260 weiland 8700
Verhaag, Wilhelmina en Joh. Martens 1895 B 261 bouwland 3930
Deursen, Jan van 1901 B 270 bouwland 3500
Hermans, Johannes Hermanus Henricus 1898 B 293 tuin 440
Hermans, Johannes Hermanus Henricus 1898 B 308 bouw- / weiland 770
Hermans, Johannes Hermanus Henricus 1898 B 309 bouw- / weiland 650
Hermans, Johannes Hermanus Henricus 1898 B 310 bouw- / weiland 1140
Hermans, Johannes Hermanus Henricus 1898 B 319 weiland 2260
Hermans, Johannes Hermanus Henricus 1898 B 320 weiland 3600
Heuvel, Johannes Johanneszn. vd 1880 B 594 weiland 3480
Deursen, Jan van 1901 B 595 bouwland 3490
Kuijpers, Hubertus 1901 B 854 bouwland 6420
Hermans, Johannes Hermanus Henricus 1898 B 864 huis, stal, erf 354
Hermans, Johannes Hermanus Henricus 1898 B 865 bouwland 3558
Hermans, Johannes Hermanus Henricus 1898 B 960 bouw- / weiland 694
Althuizen, Francis en kinderen 1891 B 1079 bouwland 3120
Deursen, Jan van 1901 B 1162 weiland 4770
Deursen, Jan van 1901 B 1166 bouwland/wanveld 9460
Deurzen, Jan van 1901 B 1166 bouwland 9460
Verhaag, Wilhelmina en Joh. Martens 1895 B 1168 ? 14240
Keijzers, Jacobus 1891 B 1233 bouwland 3280
Kuijpers, kinderen Johannes e.a. 1898 B 1235 bouwland 2230
Griensven, Johannes Petrus van 1899 B 1325 bouwland 3650
Brouwers, Hendrik 1899 B 1326 bouwland 7190
Keijzers, Hubertus en Anna 1899 B 1327 bouwland 10120
Deursen, Jan van 1901 B 1341 bouwland 1153
Goossens, Martinus Gerritzn. 1880 C 247 bouwland 3150
Smeth, Theodore baron de 1886 C 255 bouwland 5490
Nooijen, Willem Janszn. 1880 C 263 weiland 2170
Nooijen, Willem Janszn. 1880 C 264 bouwland 2870
Smeth, Theodore baron de 1886 C 269 bouwland 8600
Smeth, Theodore baron de 1886 C 270 bouwland 5890
Aldenzee, Martinus en kinderen 1903 C 306 bouwland 1790
Wijnants, Martinus Hendrikzn. 1901 C 307 bouw- / weiland 9140
Aldenzee, Martinus en kinderen 1903 C 309 bouw- / weiland 4940
Aldenzee, Martinus en kinderen 1903 C 312 bouw- / weiland 8010
Aldenzee, Martinus en kinderen 1903 C 336 bouwland 2660
Aldenzee, Martinus en kinderen 1903 C 337 bouwland 3580
Nooijen, Willem Janszn. 1880 C 350 bouwland 890
Nooijen, Willem Janszn. 1880 C 360 bouwland 3450
Nooijen, Willem Janszn. 1880 C 361 huis en erf 182
Nooijen, Willem Janszn. 1880 C 372 bouwland 1770
Horik, Francis van geh Hendrina vd Zanden 1882 C 764 weiland 3450
Horik, Francis van geh Hendrina vd Zanden 1882 C 767 weiland 6890
Rooijakkers, Johannes Peterzn. 1903 C 823 huis stal erf 156
Rooijakkers, Johannes Peterzn. 1903 C 824 bouwland 6540
Wijnants, Martinus Hendrikzn. 1901 C 936 bouwland 1330
Strijbosch, Johanna wed Gerard Dirks 1903 C 981 bouwland 2170
Strijbosch, Johanna wed Gerard Dirks 1903 C 982 bouwland 1860
Strijbosch, Johanna wed Gerard Dirks 1903 C 983 tuin 330
Strijbosch, Johanna wed Gerard Dirks 1903 C 984 huis en stal 170
Strijbosch, Johanna wed Gerard Dirks 1903 C 985 huis en stal 191
Berkmortel, Andries van de 1880 C 1082 bouwland 2910
Berkmortel, Andries van de 1880 C 1084 bouwland 3340
Berkers, Pieter 1903 C 1085 huis erf 160
Berkers, Pieter 1903 C 1299 bouwland 700
Berkers, Pieter 1903 C 1311 bouwland 1040
Nooijen, Willem Janszn. 1880 C 1314 bouwland 4630
Wijnants, Martinus Hendrikzn. 1901 C 1883 bouwland 3210
Smeth, Theodore baron de 1886 D 485 bouwland 1930
Smeth, Theodore baron de 1886 D 499 bouwland 2160
Lammers, Martinus e.a. 1882 D 810 bouwland 3730
Lammers, Martinus Hendrikzn. 1882 D 852 weiland 770
Lammers, Martinus e.a. 1882 D 860 bouwland 3450
Verhaag, Wilhelmina en Joh. Martens 1895 D 936 bouw- / weiland 2840
Verhaag, Wilhelmina en Joh. Martens 1895 D 937 huis schuur erf 750
Martens, Johannes geh Petronella Evers 1895 D 961 bouwland 2700
Verhaag, Wilhelmina en Joh. Martens 1895 D 961 bouwland 2700
Evers, Antonius Janszn. 1899 D 964 bouwland 3320
Verstappen, Johannes Johanneszn. 1899 D 971 bouwland 3370
Martens, Johannes geh Petronella Evers 1895 D 1005 bouwland 1650
Verhaag, Wilhelmina en Joh. Martens 1895 D 1005 bouwland 1650
Verhaag, Wilhelmina en Joh. Martens 1895 D 1237 bouwland 1810
Verhaag, Wilhelmina en Joh. Martens 1895 D 1239 bouwland 1720
Verhaag, Wilhelmina en Joh. Martens 1895 D 1240 bouwland 2540
Verhaag, Wilhelmina en Joh. Martens 1895 D 1241 bouwland /heide 3810
Verhaag, Wilhelmina wed Johannes Evers 1895 D 1246 bouwland 3450
Verhaag, Wilhelmina en Joh. Martens 1895 D 1246 bouwland 3450
Verhaag, Wilhelmina en Joh. Martens 1895 D 1247 bouwland 3380
Verhaag, Wilhelmina en Joh. Martens 1895 D 1248 bouwland 1780
niet ingevuld 1895 D 1249 bouwland 1700
Verhaag, Wilhelmina en Joh. Martens 1895 D 1249 bouwland 1700
Heuvel. Johannes van den 1892 D 1358 bouwland 2380
Berkmortel, Andries van de 1880 D 1393 weiland 4300
Verhaag, Wilhelmina wed Joh. Evers 1895 D 1404 bouwland 1770
Verhaag, Wilhelmina en Joh. Martens 1895 D 1404 bouwland 1770
Lammers, Martinus Hendrikzn. 1882 D 1496 weiland 1060
Lammers, Martinus Hendrikzn. 1882 D 1498 bouwland 1200
Verhaag, Wilhelmina en Joh. Martens 1895 D 1623 bouwland 3390
Smeth, Theodore baron de 1886 D 1625 bouwland 13340
Smeth, Theodore baron de 1886 D 1626 bouwland 9850
Verhaag, Wilhelmina en Joh. Martens 1895 D 1880 bouwland 4780
Heuvel, Johannes vd en Bankers 1892 E 1334 bouwland1 3510
Heuvel, Johannes vd en Bankers 1892 E 1355 bouwland 4220
Joosten, Jan 1880 F 29 bouwland 6630
Mortel, Adrianus vd 1898 F 141 weiland 1840
Bommel, Henricus van 1898 F 144 bouw- / weiland 7200
Bommel, Hendrikus van 1898 F 144 bouw- / weiland 7200
Eijnden, Antonie vd 1898 F 163 bouwland 2630
Hermans, Elisabeth wed Jan v Heugten 1898 F 175 bouwland 880
Martens, Henricus en Johannes 1898 F 176 bouwland 970
Eijnden, Antonie vd 1898 F 682 bouw- / weiland 1480
Engelen, Jan en zoon Wilhelmus 1891 F 891 bouwland 74
Roijens, Hendrikus 1898 G 1275 bouwland 5220
Goossens, Martinus 1903 H 132 bouwland 3570
Bronnen, noten en/of referenties
 1. Het betoog is online te lezen in het Kamerstuk Tweede Kamer 1861-1862 kamerstuknummer LXXI ondernummer 2 - Inlichtingen op het adres van J. M. Peereboom enz. op de website Staten-Generaal digitaal.
 2. Gemeentearchief Mierlo inv. nrs. 590-594