Welkom op DeurneWiki - de Deurnese encyclopedie

Steun ons door lid of vriend van heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Voor DeurneWiki: elke woensdagochtend van 10 tot 12 uur in het heemhuis.

Toneelgezelschap Thalia

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Toneelgezelschap Thalia 1913; originele foto Leon van Doorne

Het toneelgezelschap Thalia, genoemd naar de Griekse muze van de komedie, was rond 1913 in Liessel actief.


Thalia raakte in opspraak toen in 1913 tijdens een repetitie ook dames werden toegelaten. Daarop reageerde pastoor Berkvens[1] vanaf de kansel als volgt:

Beminde Geloovigen, Er is iets gebeurd in den tijd van het plechtig jubilé[2], dat ons zeer heeft gegriefd. Eenige dames zijn 's avonds in de herberg geweest bij de repetitie van de toneelvereeniging Thalia, gevestigd bij Frans Franssen. Wij achten ons streng verplicht diegenen, die zulks toelaten, doen of aanmoedigen er op te wijzen, dat zij, die misbruiken invoeren, zich eene zware verantwoordelijkheid op den hals halen. Tevens doen wij allen goeden menschen van Liessel weten, dat voortaan Pastoor en Kapelaan met zeer groot wantrouwen staan tegenover het gezelschap Thalia en zijn bestuursleden.

Er vond een gesprek van het bestuur van Thalia met de pastoor, waarin het "vergrijp" werd doorgesproken en het bestuur tot het inzicht kwam dat het onjuist gehandeld had. Met de volgende verklaring werd tenslotte de vrede getekend:

De bestuursleden der toneelvereeniging Thalia hebben ingezien, dat het verkeerd was dames toe te laten, en hebben beloofd, dat ze voortaan rekening zullen houden met de wenschen van den Pastoor. Mijnheer Pastoor zal de stukken inzien alvorens ze worden opgevoerd.
Liessel, 29 November 1913.
H. Berkvens, Past., L. J. van Lierop, Praeses "Thalia", P. J. Winters, Directeur "Thalia", P.A.F. Gitzels, H. van Doorne, J. Scheepers.

Ook na het incident bleef het toneelgezelschap optreden, zoals blijkt uit het volgende verslag van de plaatselijke correspondent van De Zuidwillemsvaart:

Liessel. De Tooneelvereeniging "Thalia" heeft Zaterdag en Zondag een paar succesvolle avonden gehad. Op beide uitvoeringen werd een keurig programma zeer netjes afgespeeld. Behalve de twee kluchtspelen "Tienus wil soldaat worre" en "Voor een kwartje Latijn", die meesterlijk vertolkt werden, kregen we nog enige zeer mooie voordrachten en een schoone zang-solo, waarmede de heer Winters enorm succes had. Het waren recht genotvolle avonden; het publiek was buitengewoon tevreden, en zal ongetwijfeld een spoedig herhaald optreden van "Thalia" met vreugde begroeten.[3]


Tooneelvereniging Thalia bleef succes boeken, zoals blijkt uit onderstaand verslag.[4]

Liessel. Zaterdag- en Zondagavond gaf onze tooneelvereeniging „Thalia" een paar welgeslaagde uitvoeringen. De klucht "Luitenant naar Smallendorp" werd zeer goed gespeeld. Het kluchtige kwam zeer wel tot zijn recht. Het vierstemmig zangnummer met prachtigen solo „Moeder ik hoorde een lied zoo zoet", was eens iets nieuws voor hier en viel zeer in den smaak. Het hoofdnummer „Hugh Scott", tooneelspel in 3 bedrijven naar 't beroemde drama „De Lichttoren" werd zeer verdienstelijk afgewerkt. Het was een waar genot dit stuk door Thalia vlot te zien wedergeven, en kunnen de vele toehoorders haar niet anders dan dankbaar zijn voor deze genotvolle avonden. Zij heeft 't winterseizoen waardig gesloten.

Er zijn tot dusverre geen andere optredens van Thalia bekend.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Deze pastoor niet te verwarren met monseigneur Berkvens naar wie de Mgr. Berkvensstraat genoemd is.
  2. Met het plechtig jubilé is waarschijnlijk het zilveren priesterfeest van de pastoor bedoeld.
  3. 17 januari 1914 Zuidwillemsvaart fiche 709.
  4. Nieuwe Venlosche courant dinsdag 21 april 1914.