Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Van Doornestraat

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken

De straatnaam Van Doornestraat werd na schriftelijke protesten binnen enkele maanden na de vaststelling weer gewijzigd in Lindenlaan.


Ontstaan[bewerken]

Tijdens de openbare raadsvergadering van de gemeente Deurne op 28 augustus 1930 besloot de toenmalige gemeenteraad van Deurne de gemeente Deurne in dertien (13) wijken in te delen. Bij die gelegenheid werd de Nieuwstraat in Deurne, destijds beter bekend als Kwikstraat, omgedoopt in " Van Doornestraat ".
Betreffende verordening zou per 1 oktober 1930 in werking treden.

Wijziging[bewerken]

Slechts enkele dagen na de vaststelling, op 2 september 1930, ontving de gemeenteraad een schrijven dat ondertekend was door alle bewoners van de Nieuwstraat in Deurne met navolgende letterlijke tekst:

Edelachtbare Heeren,
Ondergeteekenden, alle bewoners van de Nieuwstraat, bynaam Kwikstraat, gehoord het Raadsbesluit van 28 Aug ., dat onze straat in de toekomst de naam zal dragen van Van Doornestraat, geven met verschuldigden eerbied te kennen, dat alle bewoners van deze straat er byzondere waarde aan hechten, deze straat te noemen Lindelaan. Reden dat zy zich wenden tot den raad der Gemeente, om het gevallen Raadsbesluit terug te nemen, en de straat te noemen Lindelaan. Wy zyn ervan overtuigd geen enkele Burger hiermede te kort te doen, en vertrouwen dan ook dat de Raad ons verzoek zal willen inwilligen.

Het schriftelijke verzoek resulteerde uiteindelijk in een nieuw voorstel dat tijdens de openbare raadsvergadering van 7 november 1930 aan de raad werd voorgelegd. De raad besloot in die vergadering de naam "Nieuwstraat" te wijzigen in "Lindenlaan" in plaats van "Van Doornestraat".