U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Veldstraat

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Holten's molen is het trotse middel- en hoogtepunt van de Veldstraat. Voor de bouw in 1890 werden er 140.000 waalsteentjes gebruikt.
foto collectie Thom van der Straaten
Foto van november 2008. Rechts was rond 1990 een fietscrossbaan.
De Veldstraat was de bakermat van confectieatelier ADMA; dit door Willi Martinali ontworpen bord werd als relatiegeschenk gebruikt.
Voor de verbreding van de Veldstraat en de aanleg van riolering werd in 1930 door de gemeente Deurne de rood gekleurde strook grond aangekocht van Gabriël Frederik de Martines
Situatie circa 1950
Dankbetuiging in Het Licht van 8 mei 1948
advertentie in Nieuwsblad van Deurne van 25 juli 1942

De straatnaam Veldstraat werd bij de wijkindeling van de gemeente Deurne per 1 oktober 1930 officieel vastgesteld. In de bijlagen van besluit nr. 100 werd de straat omschreven als vanaf het Haageind naar den Molen in den Heiakker. Later werd de Veldstraat de verbindingsweg tussen het Haageind en de Zeilbergseweg.


Op de hoek van het Haageind en de Veldstraat had aan de oostzijde Frans van Bakel, en later zijn zoon Nard, het café Parkzicht, met daarachter de handboogdoel. Aan de westkant stond de boerderij van Frederik de Martines met daarachter het confectieatelier ADMA dat zijn dochter Annie direct na de oorlog op advies van Hub van Doorne opzette. Ze kreeg van haar vader daartoe enkele stallen ter beschikking maar hij verbood haar wel om een cent schuld te maken. Het atelier dat hier startte met 7 jongedames op trapnaaimachines groeide uit tot een onderneming met meerdere vestigingen en op zijn hoogtepunt 300 werknemers.

Bert Louwers en timmerman Grardje Mennen waren de eersten die verderop aan deze kant van de Veldstraat halverwege de jaren '50 gingen bouwen en er hun kinderrijke gezin grootbrachten.

Vervolgen we onze route aan de linkerzijde dan komen bij bloemencentrum Van Deursen. Toon van Deursen was eerst melkventer en startte later een eigen tuiniersbedrijf. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak was Toon in militaire dienst. De commandant van de militaire eenheid waarbij Toon gelegerd was, vertrok bij de inval van de Duitsers met zijn groep militairen te voet naar Noord-Frankrijk, met de bedoeling om na de oversteek naar Engeland vandaar de strijd tegen de Duitsers voort te zetten. Dat mislukte echter en men moest weer terugkeren naar Nederland. De moeder van Toon schrok zich letterlijk dood van de onverwachte thuiskomst van haar zoon.

Op het bidprentje van Ties Verhees staat dat hij op Den Heiakker gewoond heeft. We kennen die naam nu als aanduiding voor de aanleunende wijk maar vroeger werd de Veldstraat in de volksmond aangeduid als de Heiakker. Ook na de officiële naamswijziging in 1930 bleven velen spreken van de Heiakker.

Ook Willem de Wit, in eerste huwelijk ook met een meisje van Van Deursen getrouwd, Ties Kuijpers en Toon van Bussel woonden in de Veldstraat. Laatstgenoemde was melkventer maar hij verkocht ook pootaardappelen en zaaigoed.

In een inmiddels verdwenen boerderij van de Maatschappij van Welstand woonde Christ Profijt met zijn gezin. Hij verdiende de kost onder meer met het leegscheppen van de beerput. Ook had hij een mallejan die ingezet werd als buurman Piet Holten afgezaagde boomstammen naar zijn houtzaagmolen vervoerd wilde hebben. Christ zaagde zelf ook bomen om en verstond daarbij uitstekend de kunst om die precies op die plek te laten vallen waar hij hem wilde hebben. In 1927 ontsnapte zijn boerderij ternauwernood aan de vlammen toen zoontje Cor letterlijk met vuur aan het spelen waren. De brandweerlieden die dat klusje klaarden kregen van de gemeente ieder twee extra borrels.

De familie Profijt was protestant. Toen de vrouw van Christ eens zo ziek was dat ze, naar katholieke maatstaf gerekend, ten volle bediend zou zijn, werd door de hechte buurt besloten om ook voor haar traditiegetrouw op drie opeenvolgende avonden de rozenkrans te bidden. Dat gebeurde in het huis van Ties Kuijpers. En warempel het hielp want Ant overwon haar ziekte.

Genoegzaam niet te gebruiken rijweg

Dat rond 1890 de toestand van de huidige Veldstraat abominabel slecht was, blijkt wel uit een noodkreet die de bewoners en gebruikers van die straat naar de gemeenteraad van Deurne stuurden.

Aan den Edelachtbaren Raad der gemeente Deurne en Liessel
Geven met de meeste eerbied te kennen, de ondergeteekenden allen grondeigenaren en belanghebbende geldende in deze meer, in het bijzonder de bewoners van het gehucht den Heijakker en het Haageind, gemeente Deurne:

  • Dat zij uwe aandacht wensche te vestigen op den in sommige jaargetijden, slechten staat genoegzaam niet te gebruiken rijweg zelfs niet als voetpad, van af den Provincialen weg, in het Haageind tot aan den Oliemolen,
  • Dat zij de wenschelijkheid uitspreken om de bedoelde weg te verhoogen, verbreeden en bestraten in aansluiting met den reeds aangelegden weg in de Kulertsestraat:
  • Dat zij bij deze gelegenheid ook hunne vrees te kenne geven:
  • Dat tengevolge der verbetering van den waterloop, van af den Zeilberg, tot aan den Oliemolen en de gebrekkige waterlossing die er bestaat van af den Provincialen weg tot aan de uitmonding in de revier de Aa:
  • Dat bij eenige toevloed van water, de bewoners van den Heiakker daardoor schade zullen lijden:
  • Dat mochten zij in deze falen hunne zienswijze gaarne voor die, van meer deskundige opofferen:
  • Dat zij echter vertrouwen dat Uw Geacht bestuur, dat de belangen der Gemeente zoo behartigd, em zoo vele verbeteringen heeft aangebracht ook die van den bedoelden weg met de meeste bereidwilligheid zal tot stand brengen om de lusten en lasten zoo veel mogelijk gelijk te verdeelen.
  • Dat dit zonder eenig bezwaar kan geschieden in de gunstig financieele toestand de gemeente: ware dit het geval, dan zouden adressanten niet zoo gerust en vrijmoedig tot UEdelAchtbare naderen. 't Welk doende enz. Deurne,

De petitie werd ondertekend door J. Aarts, J.M. van den Berkmortel, P de Martines, A. Kuijpers, A. van Bommel, M. Martens, M. Goossens, P. Kuijpers, T. van den Berg en F. van Dijk.[1]

Huisnummering 1950-1955[bewerken | brontekst bewerken]

Bij de huisnummering 1950-1955 werden de oude huisnummers vervangen door nieuwe adressen. Onderstaand ziet u de toen omgenummerde huizen met hun hoofdbewoner. Door op de zandloper te klikken kunt u betreffende kolom sorteren.

Hoofdbewoner Oude nr Nieuw adres
Martens, Johan E.44a Veldstraat 31
Windmolen (Holten) E.45 Veldstraat 29
Evers, Henricus E.45a Veldstraat 25
Holten, Ludovicus E.45aa Veldstraat 27
Manders, Andreas G.L. E.45aa Veldstraat 27
Profijt, Christoffer E.46 Veldstraat 23
Rooseboom, Jacobus E.46 Veldstraat 23
Louwers, Albertus Veldstraat 26
Mennen, Gerardus Veldstraat 24
Bussel,van Antonius E.47 Veldstraat 19
Kuijpers, Mathijs E.48 Veldstraat 13
Wit, de Wilhelmus E.49 Veldstraat 9
Verhees, Martinus E.49a Veldstraat 7
Deursen-Nooijen,van wed. Martina E.50 Veldstraat 5
Bronnen, noten en/of referenties
  1. RHCe Aanvullende gemeentearchief Deurne doos XVI inv.nr. 191