U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Voetbalvereniging SVV

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Voetbalclub SVV Deurne van de Sint-Jozefparochie; de keeper is Peer Bouwmans.

SVV was vanaf begin jaren '30 tot 1940 een katholieke voetbalvereniging in de Sint-Jozefparochie in Deurne.


SVV nam vanaf 1932 deel aan de voetbalcompetitie van de katholieke voetbalbond ICVB (Interdiocesane Competitie-Voetbal-Bond). In augustus 1940 werd deze bond opgeheven.

Het terrein waarop SVV aanvankelijk voetbalde, lag achter het zusterklooster en de lagere school van de Sint-Jozefparochie/ Het werd op 8 mei 1939 door de gemeente in bruikleen gegeven aan de op te richten voetbalvereniging HTM als onderafdeling van sportvereniging HTMS. Het bestuur van SVV was daar allerminst gelukkig mee want die club had zo'n 60 gulden geïnvesteerd in het terrein en wilde het met name in de zomermaanden als speelveld blijven gebruiken. Veelzeggend was de steun die SVV, waarvan B. van Goch destijds de voorzitter was, kreeg van geestelijke zijde. Op 11 mei 1939 ontving B en W van Deurne namelijk de volgende brief van pastoor Van Abeelen.

Wij als Katholieken moeten de katholieke vereenigingen steunen en de neutrale vereenigingen zooveel mogelijk buiten onze grenzen houden, Nu hoor ik vertellen dat een neutrale voetbalvereeniging uit Helmond n.l. H.T.M. waarbij vier leden uit Deurne zijn aangesloten, deze vereeniging gaat n.l. uit van de Wit's fabriek, het terrein gehuurd heeft van de gemeente, waarop onze jongens in den zomer vooral oefenwedstrijden hielden. En hebben we in Deurne aan drie voetbalvereenigingen nog niet genoeg? Moet de eenheid onder de jongens nog meer verbrokkeld en versplinterd worden? En dan nog wel een neutrale club, waarbij gelukkig nog maar enkele jongens lid zijn vooral degene die hier in een of andere vereeniging geschorst of geroyeerd zijn. Ik weet ook niet waartoe zulk een fabrieksclub dient. Al de jongens die op de fabriek werken en zin in voetballen hebben, kunnen en zijn bijna allemaal lid van Deurania of van S.V.V. te St. Jozef. Waarom moet nu het een met het ander vernietigd worden en weer getornd worden aan de katholieke voetbalsport? Gaarne had ik als Uedelachtbaren met de goede gang van zaken hier medewerkte en die Helmonders in de St. Jozef wegliet. Dat ze dan in Helmond een terrein huren dan wordt hier ten minste alle reclame voor hen vermeden en blijft in de St. Jozef de katholieke voetbalvereeniging bestaan.

De stem van de pastoor woog zwaar want daags na de ontvangst van dit herderlijk schrijven trok B en W de verleende toestemming aan HTM in. Als extra argument daartoe kon de gemeente ook nog noemen dat het terrein was gevorderd voor de gemobiliseerde militairen. In de zomer van 1941 vroegen en kregen de voetballers van HTM toestemming om een terrein op het Heieind als voetbalveld in te richten en te gebruiken. Daarvoor moest wel jaarlijks een gulden recognitie aan de gemeente worden betaald. Dat terrein lag waar tegenwoordig de kampwoningen Beukenstraat 110-120 staan.[1]

In 1942 ging SVV op in de nieuw opgerichte voetbalvereniging SV Deurne. Doel was één grote voetbalvereniging voor groot Deurne. Een eigen voetbalvereniging van de Sint-Jozefparochie keerde echter in 1948 terug onder de naam Sint-Jozefse Voetbal Vereniging (SJVV).


Bronnen, noten en/of referenties
  1. RHCe toegang 13180 Gemeentearchief Deurne 1813-1950 inv.nr. 130/20