DeurneWiki een encyclopedie over, voor en door Deurne(naren)!
U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Adriaan van der Bloemen

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken
Adriaan van der Bloemen
Persoonsinformatie
Volledige naam Adriaan van der Bloemen
Partner(s) Antonet Jansdochter Verdijseldonk

Adriaan van der Bloemen was kleermaker en herbergier op de Heuvel, het latere adres Helmondseweg 38, waar nu de rotonde op de kruising Helmondseweg - Houtenhoekseweg is.


Gezin[bewerken]

Adriaan Peterszoon van der Bloemen trouwde op 7 december 1715 in Someren met Antonet Jansdochter Verdijseldonk. Uit dit huwelijk werden in Deurne de volgende kinderen geboren:

  1. Margaretha, ged. 8 oktober 1716; huwde Johannes Jacobzn. Groenewald
  2. Johannes Franciscus, ged. 15 maart 1718
  3. Petrus Antonius, ged. 29 augustus 1719
  4. Adrianus, ged. 1 september 1721
  5. Antonius, 26 december 1723
  6. Anna, 10 april 1726; huwde Johannes Nooijen
  7. Maria, ged. 5 januari 1728
  8. Francisca, ged. 5 augustus 1731
  9. Francisca, ged. 8 juli 1732

Hij overleed waarschijnlijk eind 1743 of begin 1744.

Vechtpartij[bewerken]

Toen Van der Bloemen in november 1715 in ondertrouw ging in Someren werd dit flink gevierd. Adriaan had er zelfs voor gezorgd dat een speelman uit Asten van de partij was die op de viool speelde. Met zijn prille bruid, twee van zijn broers, een twaalftal vrienden en de genoemde speelman liepen ze op 18 november 1715 in Someren over straat. De vrolijke stemming werd bedorven toen het gezelschap een zekere Francis Cranenbroek ontmoette. Enkele jongelui bleken nog een appeltje met die persoon te schillen te hebben. Adriaan riep: "Vat hem" en rukte hem meteen van het paard waarop hij zat. Cranenbroek kon het vege lijf ternauwernood redden maar raakte daarbij wel zijn hoed kwijt. Nu richtte de woede van de groep zich op de hoed, die in vele stukken werd gesneden. En ze schreeuwden tegen Cranenbroek, die op veilige afstand toekeek, dat hem hetzelfde lot zou overkomen als ze hem aankonden.

Herberg[bewerken]

Op 28 juli 1716 kocht hij van zijn vijf broers en zussen hun 5/7 deel van het huis, hof, schuur en aangelag op de Heuvel voor 500 gulden en vestigde zich daar. Hij hield bijna 23 jaar lang herberg in het pand. Op 8 april 1739 verkocht hij zijn zaak voor 420 gulden aan de Helmonder Hendrikus van Geldrop die deze ruim een maand later, op 26 mei, voor 425 gulden doorverkocht aan Thomas Manders.

Brouwerij De Zwaan[bewerken]

In 1720 verkocht zijn broer Dirk van der Bloemen de helft van brouwerij De Zwaan aan Willem Cornelis van de Mortel, maar Adriaan vernaderde[1] deze koop. Hij betaalde zijn broer met klinkende penningen de koopsom van 230 gulden en een halve ton bier ter waarde van 6 gulden. Twee jaar later verkocht hij de halve brouwerij aan Louis Hurkmans.

Processen[bewerken]

In 1721 raakte hij in een langdurig proces verwikkeld met de Antwerpse koopman Cornelis van Wingen. Maar ook andere schuldeisers daagden hem en latere jaren voor het gerecht, zoals ene Jan Aart van der Heijden uit Eerde bij Sint-Oedenrode, de Bruggense koopman Mathijs Pijster, de lakenkoopman Esias Brul uit Vaals, de Deurnese chirurgijn Cornelis de Loijer en Jan Peter Driessen uit Vlierden. De lijst is daarmee nog lang niet compleet. Het ging steeds om het niet betalen van rekeningen. Een van die schuldeisers van Hendrik van Geldrop uit Helmond die eigenaar werd van zijn huis.

Door ziekte had hij veel schulden moeten maken en in 1740 moest hij drie weefgetouwen, die hij al in belening had gegevens aan een van zijn schuldeisers, van de hand doen.Referenties
  1. Iemand die nauwer verwant (nader van den bloede) was ten opzichte van de verkoper dan de koper had het recht om tegen contante betaling binnen een jaar het gekochte onroerend goed tegen de overeengekomen koopsom over te nemen.