U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Antonie Heijcoop

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Antonie Heijcoop
.
Persoonsinformatie
Volledige naam Antonie Heijcoop
Geboorteplaats 's-Gravenhage
Geboortedatum circa 1706
Overl.datum 1767
Partner(s) Susanna van der Hulst (1702-circa 1754)
Beroep(en) schoolmeester, koster, substituut-secretaris

Antonie Heijcoop was schoolmeester en tevens onder meer president-schepen en substituut-secretaris van Vlierden in de eerste helft van de achttiende eeuw.


Hij werd waarschijnlijk rond 1706 in Den Haag geboren als zoon van Johannes Heijcoop en Maria Weegel. Hij huwde met Susanna van der Hulst ('s-Hertogenbosch 29 oktober 1702 - Vlierden circa 1754), een dochter van Pieter van Hulst en Jenneke Heijkoop. Zij kregen tenminste negen kinderen:

 1. Maria (Vlierden 25 februari 1731 - waarschijnlijk in 1789 overleden in Den Haag).
 2. Francis (Vlierden 7 september 1732 - circa 1734).
 3. Francis (Vlierden 11 juli 1734 - Siam 1763).
 4. Albertina Martina (Dina) (Vlierden 16 oktober 1735 - Deurne 12 januari 1802).
 5. Johanna (Vlierden 8 september 1737 - na 1802), huwde Abraham Bokhorst.
 6. Martinus (Vlierden 6 augustus 1739 - na 1792)
 7. Antonia (Vlierden 23 april 1741 - voor 1792).
 8. Antonia (Vlierden 22 april 1742 - oktober 1765).
 9. Johannes Cornelis (Vlierden 30 juni 1747 - St.George d'Eminee (Afrika) circa 1792).

De vroegste vermelding van Antonie Heijcoop in Vlierden is van 11 april 1732 toen de 26-jarige Vlierdense koster een verklaring moest afleggen over een in 1727 door hem op een schip nabij Thiel geschreven testament ten behoeve van Gijsbert van Welderen.

Behalve als koster-schoolmeester verdiende Heijcoop de kost ook als substituut-secretaris, procureur en substituut-drossaard van Vlierden. Ook inde hij zowel in Vlierden als in Asten de belastingen.

De goedkeuring door de Staten-Generaal van zijn aanstelling als substituut-secretaris van Vlierden verliep niet zonder problemen. Nadat baron Van Tengnagel, de toenmalige heer van Vlierden, zijn goedkeuring had verleend, wilde men in Den Haag, alvorens de aanstelling te bevestigen een advies hierover van de Raad van State. Op haar beurt wilde deze instantie de mening van de Leen- en Tolkamer. Op 3 mei 1746 gaf deze instantie bij monde van J.H. van Heurn een negatief advies en voerde daarvoor de volgende argumenten aan:

 1. In resoluties van de Staten-Generaal van 20 september 1724 en van 26 november 1745 was bepaald dat de secretarissen in de Meierij van ´s-Hertogenbosch jaarlijks tenminste acht maanden moesten verblijven in de plaats waar zij hun ambt bedienden. Als zij zich daaraan niet hielden dan stond daarop een boete die gelijk was aan het dubbele van hun salaris tijdens hun afwezigheid. Als een keer van deze regel zou worden afgeweken dan zou in latere voorkomende gevallen hiernaar altijd verwezen worden.
 2. In het verzoek waren geen redenen aangevoerd waarom de secretaris, dat was in dit geval de in Veghel wonende Gerard de Jong, niet zelf in Vlierden kon of wilde gaan wonen om er zijn ambt uit te oefenen.
 3. Antonie Heijcoop was schoolmeester van Vlierden en in het vijfde artikel van het schoolreglement voor de Meierij was bepaald dat schoolmeesters geen politieke functies mochten uitoefenen.
 4. Secretarissen dienden dagelijks bij de schepenen te zijn om collectboeken (dat zijn de belastingcohiers) te schrijven en steeds aanwezig te zijn bij openbare verkopingen van schaarhout enz., zaken die steeds in de winter plaatsvonden, juist wanneer alle boerenkinderen naar school gingen.

Ondanks deze sterke argumenten werd Heijcoop toch aangesteld als substituut-secretaris van Vlierden. Ook na Heijcoop kende Vlierden tot aan de Bataafse Republiek een substituut-secretaris en verbleef de eigenlijke secretaris buiten Vlierden, in casu te Veghel.

Na zijn overlijden in het eerste halfjaar van 1767 droeg secretaris De Jong per 1 juli 1767 het ambt van substituut-secretaris van Vlierden over aan zijn zoon Martinus Heijcoop. Op 6 juli 1767 ontving de Staten-Generaal het verzoek tot goedkeuring van deze aanstelling. Deze stuurde het verzoek voor advies door aan de kwartierschout van Peelland.[1]

Antonie Ramaer werd zijn opvolger als schoolmeester van Vlierden.

Bronnen, noten en/of referenties
 1. BHIC 178 Collectie Rijksarchief inv.nr. 105 Resoluties van de Staten Generaal dienstjaar 1767 folio 426 – maandag 6 juli 1767 - regest Henk Beijers