Welkom op DeurneWiki - de Deurnese encyclopedie
Steun ons door lid of vriend van heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Tot nader bericht zijn alle bijeenkomsten in het heemhuis opgeschort.
11 april 2010 - DeurneWiki 10 jaar - 11 april 2020

De ontwikkeling van het lager onderwijs in Liessel: verschil tussen versies

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'De ontwikkeling van het lager onderwijs in Liessel Het onderwijs in Liessel is vanaf1928: onderverdeeld in openbaar en het Rooms Katholiek onderwijs aan jongens en...')
(geen verschil)

Versie van 1 nov 2017 om 19:36

De ontwikkeling van het lager onderwijs in Liessel

Het onderwijs in Liessel is vanaf1928: onderverdeeld in openbaar en het Rooms Katholiek onderwijs aan jongens en meisjes.

Vanaf 1893 aan de meisjes in de school bij het klooster.

In 1928 is de R.K. kerk verantwoordelijk geworden voor het onderwijs en vanaf dat moment is er R. K.onderwijs gegeven aan jongens en meisjes in Liessel.

Tot in 1976 toen het gemengde onderwijs startte en werd ingevoerd.

Het onderwijs aan jongens is in Liessel waarschijnlijk in 1669 gestart.

Als eerste schoolmeester in Liessel werd Abraham van Hoeck, toen 20 jaar oud aangesteld.

De eerste school met schoolhuis is in 1735 gebouwd aan d’n Hoek. Daarvoor werd onderwijs gegeven in de kapel, die de overige tijd als klaslokaal werd gebruikt. Het gebouw stond naast de kapel aan de toen afbuigende weg naar Asten.

Op die plaats staan nu de woonhuizen met het adres Monseigneur Berkvensstraat 1a en 3. In 1853 heeft er een verbouwing plaats gevonden en in het jaar daarna is het strodak vervangen door een pannen dak.

In de school werd lager openbaar onderwijs gegeven aan jongens waarvan de ouder het schoolgeld konden en wilden betalen. De leerplicht is in 1920 van kracht geworden.

Van 1798 tot 1928 was het lagere onderwijs dat in de gemeente Deurne en Liessel gegeven werd door en op verschillende scholen en diverse onderwijzers en religieuzen, openbaar.

Voor het jaar 1700 is de Liesselse jeugd lange tijd van onderwijs verstoken gebleven omdat er geen leerkracht beschikbaar was.

In 1860 omvatte het totale openbaar onderwijs 56 jongens en 46 meisjes in de winter en in de zomerperiode 28 jongens en 22 meisjes. Dit verschil in aantal was het gevolg van de inzet van kinderen bij de arbeid op het veld.

In 1876 is er aan de huidige Hoofdstaat 54 een nieuwe openbare jongensschool gebouwd met vier klaslokalen. Deze jongensschool kreeg vanaf 1928 achtereenvolgend de namen: openbare jongensschool en R K Jongensschool en ging later basisschool d’ Esdoorn heten.

Het onderwijs aan meisjes is in Liessel gestart in 1893, toen vier religieuzen van de Zusters van de Choorstraat uit Den Bosch de meisjesschool opstarten in een nieuwe schoolgebouw bij het Sint Jozefklooster aan de Hoofdstraat.

Bij de start was het aantal leerlingen 83 en het schoolgeld bedroeg fl.0,25 per maand per leerling. Als hoofd van de meisjesschool werd Zuster Ignasia benoemd.

Het kleuteronderwijs “De Bewaarschool” is in 1894 gestart met 38 leerlingen.

In 1910/11 werd de eerste uitbreiding verwezenlijkt werd en de speelplaats verlengd en omheind. Toen werd ook een tussenwand aangebracht waardoor het houden van vergaderingen in die leslokalen mogelijk werd.

Het R.k.onderwijs aan de jongens en meisjesschool is in 1928 van start gegaan. Met de aanstelling als schoolhoofd en dirigent van het R–k kerkkoor Ad. van Rijswijk die schoolhoofd (bovenmeester) bleef tot aan zijn pensioen in 1963.

In 1928 werd de R.K. kerk verantwoordelijk voor het onderwijs. In 1936 was het aantal leerkrachten vijf aan de meisjesschool . In 1930 is de jongensschool aan de latere Hoofdstraat met een verdieping vergroot. Deze verdieping omvatte drie schoolklassen.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog is de jongensschool door de Duitsers gevorderd en gebruikt als commandocentrum. Nadat de oorlog voorbij was zijn de onderwijstaken weer hervat.

In 1939 is Zuster Maria Antonia als hoofd benoemd van de meisjesschool.

Door het oorlogsgeweld in 1944 is het klooster en het schoolgebouw zwaar beschadigd geraakt en in 1945 is tijdelijk van het Boerenbondgebouw en het R.K. Parochiehuis gebruik gemaakt.

In 1947 is het hoofd van de meisjesschool vervangen door Zuster Marie Elise die van 1960 tot 1966 tot hoofd van de VGLO school werd benoemd en daarna weer terugkeerde als hoofd van de meisjesschool.

Gedurende de tussen periode was Zuster Casimira hoofd van de meisjesschool.

In 1950 werd de meisjesschool met twee leslokalenuitgebreid.

Na een verbouwing in 1952 ging de meisjes basisschool Maria Goretti school heten terwijl er R.K.basisonderwijs werd gegeven.

In 1953 werd achter de meisjesschool de V.G.L.O. school gebouwd. Een school voor praktisch huishoudelijk onderwijs als 7e en 8e klas.

Deze school werd in 1960 losgekoppeld van de meisjesschool en Zuster Maria Elise werd herbenoemd als hoofd van deze school.

In 1966 werd de V.G.L.O-school alweer opgeheven en moesten de Liesselse meisjes naar Deurne voor het huishoud onderwijs.

Door het in werking treden van de Mammoetwet sloot de vglo-school in 1966 en waren de leerplichtige meisjes die zich wilden bekwamen in de huishoudelijke richting aangewezen op de huishoudschool in Deurne.

De school telde in 1962 tachtig leerlingen.

Bij de aanvang van het schooljaar 1970/'71 is het onderwijs grotendeels gemengd geworden.

Op 1 augustus 1974 werd Antoon Luijkx benoemd als hoofd van de gemengde basisschool.

In 1976 heeft een ingrijpend verbouwing plaatsgevonden. De meisjesschool werd Mariaschool genoemd en deze basisschool was ondertussen een gemengde school geworden.

Er volgde een tijd van ruimtegebrek die duurde tot in 2009.

Het jongensschoolgebouw Hoofdstraat 54 stond sinds 1999 leeg en is in 2008 gesloopt om plaats te maken voor woningbouw.

De lagere jongensschool d ‘Esdoorn werd in 1992 opgeheven en samengevoegd met de lagere meisjesschool en kreeg bij die gelegenheid de naam de Zonnebloem.

In 2008 werd het jongensschoolgebouw aan de Hoofdstraat, waar eerder basisschool De Zonnebloem was gehuisvest, gesloopt om plaats te maken voor woningbouw.

Ook het schoolgebouw van de eerdere meisjesschool aan de Hoofdstraat werd gesloopt om plaats te maken voor woningbouw.

Als deel van de bouwplannen van het IDOP ,Integraal Dorps Ontwikkelings Plan.

In 2009 werd het voormalige meisjesschoolgebouw eveneens aan de Hoofdstraat gesloopt en het nieuwe gebouw aan het Hofke gebouwd en in gebruik genomen.

Deze nieuwe schoolgebouw deel uitmakende van het uit van het uit 2006 stammende gemeentelijke ontwikkelingsplan IDOP.

Het nieuwe schoolgebouw achter het toenmalige processiepark werd verwezenlijkt en kreeg de naam” de "Zonnebloem”.

De nieuwe basisschool aan Het Hofke bestond uit 12 klassen en bleef de Zonnebloem heten, maar werd getransformeerd naar een zogenaamde brede School genoemd. Daar kunnen kinderen vanaf de kleuterleeftijd tot aan het einde van de lagere school periode terecht.

In oktober 2009 werd de nieuwe brede school de Zonnebloem aan Het Hofke in Liessel officieel geopend en is als zodanig nog steeds in gebruik.