U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis (met uitzondering van augustus).

Help:Inhoud

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Welkom op DeurneWiki

Op DeurneWiki zit achter elk blauw stukje tekst een nieuwe tekst verborgen. Door er op te klikken komt u op een pagina die meer informatie over dat onderwerp bevat.

DeurneWiki is een encyclopedie die gemaakt wordt door mensen zoals u. Samen werken we aan het ideaal van een vrij beschikbare, volledige en neutrale internetencyclopedie over Deurne en zijn kerkdorpen.

Om mee te schrijven aan DeurneWiki is het niet noodzakelijk maar wel handig om u van tevoren te registreren en aan te melden.

Wilt u ook helpen om DeurneWiki nóg beter te maken? Dan helpen deze richtlijnen u om een DeurneWiki-specialist te worden. Wilt u een e-mail naar DeurneWiki sturen, klik dan contact hier

Adressen

Alle huidige adressen komen in DeurneWiki in principe in aanmerking voor een eigen pagina.

Bij de vermelding van vroegere, niet meer bestaande, adressen in een pagina kan desgewenst een koppeling gemaakt worden naar het huidige adres op dezelfde locatie.

De vermelding van oude adressen, die met een letter-cijfercombinatie werden aangeduid, gebeurt in DeurneWiki standaard als volgt: (letter).(cijfer), bijvoorbeeld L.153, zonder spaties.

Voor kadastrale aanduidingen worden de sectieletter en het perceelnummer gescheiden door een spatie: een perceel op sectie H 325.

Willem Wijnen - foto collectie heemkundekring H.N. Ouwerling

Afbeeldingen

Afbeeldingen kunnen op drie manieren in DeurneWiki geplaatst worden:

 1. Via de beheerder van het beeldarchief. Een afbeelding van goede kwaliteit wordt, samen met een zo volledig mogelijke beschrijving (wie, wat waar, wanneer) in hoge resolutie als tif- of jpg-bestand naar de beheerder van het beeldarchief gestuurd. Als de beheerder opname in de collectie verantwoord vindt (zie criteria voor opname) dan krijgt de afbeelding een uniek nummer en wordt deze in hoge resolutie in de collectie opgenomen. De beheerder neemt de afbeelding in lage resolutie (<80 kB) met de beschrijving op in DeurneWiki. De gebruikers kunnen de afbeelding vervolgens volgens onderstaande procedure in een of meer pagina's van DeurneWiki gebruiken.
  1. Criteria voor opname van afbeeldingen in DeurneWiki.
   Niet alle aangeboden afbeeldingen zijn geschikt voor opname in de beeldbank. Zo worden familiekiekjes, met uitzondering van (gezins)portretfoto's, niet opgenomen tenzij de afbeelding verbonden is aan een bijzonder verhaal of gebeurtenis.
   Ook complete fotoseries van zaken als huisinterieurs, grafmonumenten, recepties, openingen, evenementen enzovoort komen als regel niet in aanmerking voor opname in het beeldarchief op DeurneWiki. Mochten dergelijke series voor opname worden aangeboden dan wordt door de beheerders van het beeldarchief bekeken of de serie als zodanig wordt opgenomen of dat eventueel een selectie uit het aangeboden materiaal kan worden opgenomen. Daarbij wordt naast de cultuurhistorische waarde ook gelet op fotografische kwaliteit van het materiaal.
   Duidelijke portretfoto's van personen die in DeurneWiki beschreven zijn en/of hun gezinsleden zijn altijd welkom. Hetzelfde geldt voor foto's van bijzondere gebeurtenissen, groepsfoto's van verenigingen, gebouwen en straatbeelden.
   Fotoseries die niet geschikt bevonden zijn voor opname in DeurneWiki kunnen door leden van heemkundekring H.N. Ouwerling desgewenst voor het nageslacht bewaard worden door de series zelf op te nemen in de interne database Docu-Data-Deurne.
   Foto's die niet in een artikel worden gebruikt én geringe informatiewaarde hebben, kunnen door de beheerder worden verwijderd.
 2. Via Wikimedia commons. De afbeelding kan worden geüpload in Wikimedia commons en daarna volgens onderstaande procedure in een of meer pagina's van DeurneWiki worden gebruikt.
 3. De gebruiker kan de afbeelding zelf uploaden en zo veel mogelijk beschrijven.

De afbeelding hiernaast wordt verkregen met de volgende code:

[[Bestand:bestandsnaam.jpg|thumb|right|200px|Bijschrift<br><small>foto collectie ...</small>]]

Deze code bevat naast de bestandsnaam van de afbeelding een aantal optionele parameters:

 • Het woordje thumb vertelt dat de afbeelding in een kadertje komt te staan en er een mogelijkheid is om een onderschrift te plaatsen.
 • right zorgt dat de afbeelding rechts op de pagina komt te staan; als right wordt weggelaten komen toch alle afbeeldingen aan de rechterkant, hetgeen ten sterkste de voorkeur heeft. Dit omdat met behulp van verschillende browsers in DeurneWiki wordt gekeken en door rechtsplaatsing de minste kans op vervorming en verminking van tekst en/of afbeelding plaatsvindt bij vergroting of verkleining van schermgrootte.
 • 200px is een maat voor de grootte van de afbeelding; met 100px is de afbeelding nog kleiner en met 800px is die ongeveer paginavullend; voor de meeste afbeeldingen voldoet 400px
 • titel is het onderschrift dat u bij de afbeelding wilt zetten, in dit geval foto coll. HKK 02894.
 • Als een artikel één afbeelding bevat zetten we dat meestal rechtsboven in het artikel, vóór de eerste regel van de introductie. Bij een lang artikel kan de afbeelding geplaatst worden bij de alinea waar het plaatje betrekking op heeft.

Afbeeldingen zoeken in de wiki

In de Minicursus DeurneWiki voor beginners kunt u onder het kopje Snel een foto zoeken vinden hoe u gemakkelijk naar afbeeldingen kunt zoeken.

Afbeeldingen beschrijven

Wil men een foto, die met een nummer in een collectie is opgenomen, op het fotonummer kunnen terugvinden dan dient het betreffende fotonummer te worden opgenomen in de beschrijving, liefst helemaal vooraan.

Bij de beschrijving van een afbeelding dient men zich zo veel mogelijk te beperken tot datgene wat op de afbeelding te zien is: wie/wat-waar-wanneer en indien bekend de fotograaf. Daarbij worden, waar mogelijk, koppelingen gemaakt naar personen of zaken die elders in DeurneWiki beschreven zijn.

Zo is het bijvoorbeeld bij een afbeelding van een gebouw voldoende om de straat, het adres en het jaar van de opname te noemen. Nadere bijzonderheden over de bewoningsgeschiedenis en de bewoners kunnen teruggevonden (en eventueel geplaatst) worden in de artikelen waarmee in de beschrijving van de afbeelding gekoppeld is.

Probeer zo veel mogelijk essentiële gegevens over de foto in de eerste zin achter het fotonummer te zetten. Dit heeft als groot voordeel dat bij een willekeurige afbeelding tevens meteen de gegevens over de foto te lezen zijn.

Beschrijving van personen op afbeeldingen geschiedt van links naar rechts en van voor naar achter. Als meerdere rijen moeten worden beschreven dan wordt vanwege de overzichtelijkheid iedere rij op een nieuwe regel begonnen. De gebruikelijke notering is dus als volgt:

vlnr.:

 • 1e rij: ...
 • 2e rij: ...

Als bij afbeeldingen van personen in de beschrijving een koppeling gemaakt wordt naar een artikel van een persoon, dient er rekening mee te worden gehouden dat zo'n koppeling kan verwijzen naar een zogenaamde doorverwijspagina. Zo is bijvoorbeeld bij een afbeelding met Johan Engels niet voldoende om in de bewerkingspagina de koppeling [[Johan Engels]] te maken maar moet ook de juiste pagina worden ingevuld, bijvoorbeeld [[Johan Engels (1922-2003)|Johan Engels]].

Bij een afbeelding van een kind of ongehuwd gebleven persoon, die geen eigen pagina heeft, wordt in een voetnoot achter de betreffende persoon vermeld: zoon of dochter van ... met de volledige naam van zijn/haar vader, zoals gebruikelijk in de (gewenste) paginanaam. Bij een afbeelding van een gehuwde vrouw die geen eigen pagina heeft, wordt een koppeling gemaakt naar de (gewenste) pagina van de echtgenoot.

Bij het beschrijven van gebeurtenissen zoals koperen, zilveren, gouden jubilea enz. wordt zo veel mogelijk eenduidig de aanduiding 12½-jarig(e), 25-jarig(e), 50-jarig(e) enz. gebruikt, inclusief het tussenstreepje.

Als een afbeelding wordt opgenomen in een artikel, dan wordt het bijschrift zo kort mogelijk gehouden. Als in het bijschrift een persoon of zaak genoemd worden die een eigen pagina heeft of verdient, dan wordt in het bijschrift een koppeling gemaakt. Als in het artikel zelf ook al een koppeling gemaakt is naar de betreffende persoon of zaak dan blijft de koppeling in het fotobijschrift als regel achterwege. Als regel wordt in het fotobijschrift op de onderste regel aangegeven uit welke collectie de foto afkomstig is. Dit gebeurt als volgt:

<br><small>foto collectie (naam collectie)</small>

Als een groepsfoto wordt beschreven waarvan niet helder is wie waar staat, dan wordt door de beheerder van het beeldarchief van deze foto een tweede exemplaar met genummerde personen gemaakt en opgenomen. Aan de bestandsnaam wordt de letter a toegevoegd. Deze a-foto wordt opgenomen bij de beschrijving van de foto, zodat daar meteen duidelijk is wie wie is. In het artikel zelf wordt steeds de ongenummerde foto gebruikt.

Afbeeldingen in galerie

<gallery widths="getal, bijv. 300" heights="getal, bijv. 200">
bestandsnaam van foto 1 met extensie (bijv. .jpg|tekst onder de afbeelding
bestandsnaam van foto 1 met extensie (bijv. .jpg|tekst onder de afbeelding
</gallery>

Een praktisch voorbeeld:

<gallery widths="300" heights="200">
25.139.jpg|Twee gasten in café Coppens.
02.977.jpg|Met zijn gezin voor het café.
03.224.jpg|Bij zijn 25-jarig huwelijk.
14.727.jpg|De vier kinderen van Hannes.
14.728.jpg|Het hele gezin.
15.737.jpg|Zoon Piet.
19.060.jpg|Het gezin.
21.114.jpg|Maria Coppens-van Neerven
</gallery>

geeft als resultaat:

Afbeeldingen uit Wikimedia Commons

Titel

In Wikimedia Commons staan plaatjes die zo in DeurneWiki gebruikt kunnen worden zonder dat ze in DeurneWiki geüpload zijn. Het is zelfs mogelijk om plaatjes in Wikimedia Commons op te slaan en in DeurneWiki te gebruiken.

Een plaatje kan in Deurnewiki worden gebruikt zonder dat het als bestand in DeurneWiki is opgeslagen. Het bestand wordt dan uit Wikimedia Commons gehaald.

De afbeelding hiernaast wordt verkregen met de volgende code:

[[Bestand:De_Wieger_2.jpg|thumb|right|200px|Titel]]
en wordt gewoon uit Wikimedia Commons gehaald.

Een hele lijst met plaatjes in Wikimedia-Commons over Deurne is hier te vinden.

Afkortingen

Het gebruiken van afkortingen, bijvoorbeeld van maanden van het jaar, wordt zo veel mogelijk vermeden. Waar afkortingen voor namen van verenigingen of instanties worden gebruikt, heeft het de voorkeur dat de eerste keer de naam voluit geschreven worden met daar achter tussen haakjes de afkorting van de naam. De afgekorte naam kan dan verder in het artikel wel gebruikt worden.

Beginners

Er is er een minicursus DeurneWiki voor beginners voor hen die snel zelf snel aan de slag willen met een nieuw artikel in DeurneWiki.

Zie ook; Meer over werken met een Wiki

Zie ook de Nederlandse Wikipedia op: nlwikipedia:wikipedia:snelcursus

Bewerkingen voor beheerders

Aanpassen van de Hoofdpagina

zie Aanpassen hoofdpagina. Deze bewerking kan alleen door beheerders worden gedaan.

Reclamebanner veranderen

Pas de volgende pagina aan: MediaWiki:Sitenotice. Deze bewerking kan alleen door beheerders worden gedaan.

Gebruikers bannen

nlwikiboek:Inleiding_MediaWiki/Vandalisme

Biografische gegevens

Eenduidigheid bij het maken van een biografie ten aanzien van geboorte- en overlijdensgegevens is niet noodzakelijk maar wel wenselijk. De volgende regels worden gehanteerd:

 1. In de kopregel wordt eerst de volledige na(a)m(en) vermeld.
 2. Dan volgt eventueel tussen haakjes de roepna(a)m(en) en/of bijna(a)m(en).
 3. In de eerste zin moet de gehele naam, inclusief roep- en bijna(a)m(en), vetgedrukt worden.
 4. In het kader (dat is het sjabloon rechtsboven) worden beroepen en functies met kleine letters vermeld.
 5. Van de te beschrijven persoon en zijn/haar echtgeno(o)t(e/en) worden achter de naam de personalia als volgt beschreven: (geboorteplaats geboortedatum – overlijdensplaats overlijdensdatum).
 6. Als geboorte- en overlijdensplaats binnen Deurne zijn en het dorp binnen de gemeente is bekend dat wordt het dorp vermeld in plaats van Deurne.
 7. Van de (schoon)ouders, waarvan het niet waarschijnlijk is dat ze ooit een eigen pagina op DeurneWiki krijgen, worden tussen haakjes het geboorte- en sterftejaar vermeld, voorafgegaan door de geboorteplaats (buiten Deurne). Als de sterfteplaats afwijkend is van de geboorteplaats, dan wordt die achter het sterftejaar vermeld.
 8. Als voor de invoering van de burgerlijke stand de geboortedatum niet bekend is maar wel de doopdatum dan wordt de doopdatum als geboortedatum aangehouden.
 9. Van alle data wordt de maand voluit geschreven, dus niet 13-6-1918 maar 13 juni 1918.
 10. Als huwelijksdatum wordt het burgerlijk huwelijk aangehouden. Voor 1811 is dat het huwelijk voor de schepenbank of voor de dominee. Bij sterke afwijkingen tussen kerkelijk en burgerlijk huwelijk worden beide huwelijksdata vermeld.
 11. De gezinssamenstelling wordt zo veel mogelijk bij de man/vader gegeven. Als de man/vader (nog) niet vermeld wordt dan kan deze, eventueel tijdelijk, bij de vrouw/moeder gegeven worden.
 12. Oude adressen van vóór 1954 worden met een punt tussen letter en cijfer aangeduid, dus L.65.
 13. Kadastrale perceelaanduidingen hebben tussen de letteraanduiding van de kadasterkaart en het perceelnummer een spatie, dus perceel H 365.
 14. Personen waarvan het onwaarschijnlijk is dat er ooit een aparte pagina op DeurneWiki komt, worden niet tussen dubbele haken gezet, dit geldt bijvoorbeeld voor jong overleden kinderen, veel ongehuwd gebleven volwassenen en vrouwen.
 15. Als er van een kind in een gezin een eigen pagina is of gewenst is dan worden bij de partner(s) van het betreffende kind uitsluitend het geboorte- en overlijdensjaar vermeld. Overige biografische gegevens kunnen gevonden worden bij de (eventueel te maken) verwijzende pagina('s).
 16. Als van een kind en/of de partner geen eigen pagina is of gewenst is dan worden van de partner(s) uitsluitend de namen met geboorte- en sterfjaar en geboorte- en sterfplaats vermeld, bijv. ..gehuwd met Piet Jansen (Helmond 1863-1921 Bakel).
 17. Van kinderen in het gezin, waarvan het niet aannemelijk is dat zij of hun partners een eigen pagina krijgen, worden de biografische gegevens, zoals beroep(en), functies, verwijzing naar een gedachtenisprentje en andere biografische bijzonderheden achter het betreffende kind vermeld.
 18. Bronnen, noten en/of referenties (sjabloon:Appendix) worden gebruikt voor de verduidelijking van de beschreven gegevens, vermelding van onderlinge afwijkingen in de verschillende bronnen en verwijzingen naar geraadpleegde bronnen. Dat hoeft niet te gebeuren bij normale doop-, trouw- en begraafgegevens en Burgerlijke Standgegevens.

Bronvermelding en voetnoten

Geef bronvermelding bij de teksten die u toevoegt, zeker als het gaat om citaten, exacte cijfers of beweringen waarvan de feitelijke juistheid mogelijk omstreden is.

Voor voetnoten kunt u speciale stukjes code gebruiken. Een voorbeeld:

Het bewijs<ref>bron</ref> bleek niet correct<ref>bron 2</ref>.

geeft

Het bewijs[1] bleek niet correct[2].

Belangrijk is dat u een voetnoot goed afsluit, dus met de code </ref>. Wanneer u dat niet doet zal het bij het opslaan lijken alsof de rest van het artikel verdwenen is.

Let op: Voetnoten worden alleen getoond als aan het eind van het artikel de code {{Appendix}} is ingevoegd. Klik eens op de volgende voetnoot...[3]

Het kan voorkomen dat een artikel in zijn geheel een vermelding moet krijgen van een bepaalde bron/referentie, dus zonder dat een bron/referentie voor een bepaalde zin of alinea geldt. Zet deze vermelding altijd in dezelfde sectie als de vermelding van genummerde referenties. Het is logisch, om ze boven de genummerde referenties te zetten en ze te scheiden met een horizontale streep (----).

Voorbeeld met {{appendix}}:

{{Appendix|2=
* Algemene bron X
* Algemene bron Y
----
{{references}}
}}

Categorieën

Ieder artikel moet worden ingedeeld in één of meerdere relevante categorieën. De categorie-indeling komt in het artikel onderaan.

Voorbeeld: wanneer u in een artikel over Franciscus Gerardus Jozef Obers (1924-1968) de code

[[Categorie:Persoon]]

plaatst, wordt het artikel vermeld op de pagina

Categorie:Persoon.

En is Franciscus Gerardus Jozef Obers (1924-1968) alfabetisch ook terug te vinden in die categorie.

Meestal kunt u het artikel in een al bestaande categorie plaatsen. Bestaat de categorie waarin u de persoon wilt plaatsen nog niet dan kunt u die aanmaken door die onder in uw artikel tussen dubbele haken te plaatsten. Denk er daarbij wel aan om qua beschrijving zoveel mogelijk aan te sluiten bij de al bestaande categorieën.

Om ervoor te zorgen dat een categorie in de categorieboom in de sitebar komt te staan, dat wil zeggen dat de betreffende categorievermelding onder aan de pagina niet meer rood is, dan moet u het volgende doen:

 • Stel u hebt een pagina in de categorie slager geplaatst middels [[Categorie:Slager]]
 • Bewerk dan de pagina met de naam "Categorie:Slager" en zet hierin: [[Categorie:Beroep]]
 • Als het goed is zal er al een pagina met de naam "Categorie:Beroep" bestaan die geplaatst is in een nog hogere categorie.
 • Enzovoorts totdat uiteindelijk gerefereerd wordt naar de categorie "Alles" middels [[Categorie:Alles]]. Dit geldt voor de paginas met de naam "Categorie:Cultuur", "Categorie:Geschiedenis", enz.

Cijfers

Bij het gebruik van cijfers in een tekst worden de regels gehanteerd zoals die beschreven zijn door het Genootschap Onze Taal. Getallen tot twintig, tientallen tot honderd en honderdtallen tot duizend worden dus meestal voluit geschreven. Bij twijfel over de schrijfwijze of de spelling en voor de uitzonderingen op voornoemde regel kan Onze Taal geraadpleegd worden.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over of met betrekking tot DeurneWiki? Stuur die dan naar mail. U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.

Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot DeurneWiki en wilt u liever persoonlijk contact met de regelmatige gebruikers van DeurneWiki dan bent u iedere eerste woensdagochtend van de maand tussen 10 en 12 uur in het heemhuis aan de Stationsstraat 73 in Deurne van harte welkom, zonder voorafgaande afspraak. Ook kunt u via mail een afspraak maken voor een ander door u gewenst tijdstip.

Doorverwijspagina

Het kan handig zijn om een onmiddellijke en automatische doorverwijspagina te maken. Als bijvoorbeeld gezocht wordt naar Ons Vermaak dan vindt men informatie onder Toneelvereniging Ons Vermaak. Door van Ons Vermaak een doorverwijspagina te maken komt men onmiddellijk op Toneelvereniging Ons Vermaak.

Het maken van een doorverwijspagina gaat als volgt:

 1. Maak een nieuwe pagina aan (bijvoorbeeld de pagina Ons Vermaak)
 2. Voeg in de eerste regel de volgende code toe (zet tussen de rechte haakjes in de plaats van titel de naam van de pagina waarnaar verwezen wordt):
  #REDIRECT [[titel]]
  In dit voorbeeld: #REDIRECT [[Toneelvereniging Ons Vermaak]]
 3. Sla de pagina op

In plaats van #REDIRECT [[titel]] mag ook #DOORVERWIJZING [[titel]] worden gebruikt.

Pas verder links naar de redirect-pagina aan zodat ze direct naar de goede pagina wijzen. Om te zoeken naar artikelen met deze redirect, en deze links te corrigeren, kunt u klikken op de functie Links naar deze pagina in het navigatiemenu aan de linkerzijde van het beeldscherm.

Let op: Als u een doorverwijspagina aan het maken bent en u wilt het controleren door op de knop 'toon bewerking ter controle' te drukken, ziet u niet de doelpagina. U krijgt dan dit te zien:

1.REDIRECT [[{{link}}]]

Als de link correct en bestaand (blauw) is, dan kunt u op 'pagina opslaan' drukken, en uw doorverwijspagina is klaar.

Uw doorverwijspagina ziet er dan zo uit:

Redirectltr.png{{link}}

Personen die waarschijnlijk geen eigen pagina krijgen, mogen wel een doorverwijspagina hebben naar het ouderlijk gezin (kinderen en ongehuwden) of naar de pagina van de partner. Als de betreffende persoon meerdere keren gehuwd is dan wordt een dp-pagina of beslispagina gemaakt, waar een keuze kan worden gemaakt naar welke pagina men verder wil gaan.

Een dp- of beslispagina wordt als volgt gemaakt:

{{dpintro}}
 * eerste persoon
 * tweede persoon
 {{dp}}
 

Als meerdere personen dezelfde voorna(a)m(en) en/of roepnaam en achternaam hebben, dan wordt van voor-/roepnaam en achternaam ook een dp- of beslispagina gemaakt. Hetzelfde geldt voor zaken die meerdere betekenissen kunnen hebben.

Dubbele doorverwijzing

Een dubbele doorverwijzing is een doorverwijzing die naar een andere doorverwijzing verwijst. Dit dient te worden voorkomen door alle doorverwijspagina's aan te passen.

Externe links

In een artikel kunnen externe links, rechtstreekse verwijzing naar een pagina op een andere website, worden gebruikt. De structuur is als volgt:

Zie ook het artikel op [''volledige url'' zichtbare tekst]

zo geeft

Zie ook het artikel over de wolf in [https://nl.wikipedia.org/wiki/Wolf Wikipedia]

als resultaat:

Zie ook het artikel over de wolf in Wikipedia

Daarbij is het van belang dat de zichtbare tekst met een spatie gescheiden is van de url.

Externe links worden niet geadviseerd naar:

 • commerciële websites die geen inhoudelijke informatie toevoegen aan de artikel van DeurneWiki,
 • websites waarvan het twijfelachtig is of de informatie langdurig via de betreffende url raadpleegbaar is,
 • opiniërende websites,
 • websites waarvoor registratie vereist of aanbevolen wordt.

Gebruikerspagina

Iedereen die zich op DeurneWiki heeft laten registreren krijgt een eigen gebruikerspagina. Deze pagina is te vinden met de zoekopdracht gebruiker:(de gebruikersnaam). De bedoeling van deze pagina is dat je daarop zo veel (of weinig) over jezelf wilt vertellen als je zelf wil. Het is niet de bedoeling dat anderen dan de gebruiker zelf teksten toevoegen op deze gebruikerspagina. Als je met iemand privé contact wil maken dan is dat misschien mogelijk met de optie Deze gebruiker e-mailen:

Gebruiker e-mailen

Als de gebruiker bij "voorkeuren" (zie menu rechtsboven) zijn/haar emailadres heeft ingevuld (dit is nooit zichtbaar voor anderen!!!) dan is er de mogelijkheid om contact te maken met die gebruiker middels de optie: Deze gebruiker emailen. Ga daartoe naar de gebruikerspagina van de betreffende gebruiker met de zoekopdracht gebruiker:(de gebruikersnaam). Klik vervolgens in het linker menu onder het kopje "hulpmiddelen" op "Deze gebruiker e-mailen". U krijgt ook dan niet het e-mailadres van die gebruiker te zien, maar kunt hem/haar wel een bericht sturen. U kunt ervoor kiezen om een kopie van het te versturen bericht naar uw eigen e-box te sturen.

Geluiden

Het verdient de voorkeur om geluidsfragment, eventueel ondersteund met beeldmateriaal, te uploaden naar YouTube en bij gebruik in DeurneWiki daarnaar te verwijzen.

Indien u een audiobestand wil toevoegen dan kan dat via het 'ogg' (nlwikipedia:Ogg_Vorbis) formaat. (let op: mp3 wordt niet ondersteund)

Indien u bijvoorbeeld "185_Deurne.ogg" wil toevoegen, dan geeft {{Audio|185_Deurne.ogg|<small>uitspraak</small>}} het volgende resultaat: Sound uitspraak (info·uitleg)

U kunt het ogg-bestand direct uploaden in DeurneWiki, analoog aan andere bestanden. U kunt het bestand echter ook uploaden en gebruiken in Wikimedia Commons.

Interwiki referenties

Stel u wilt refereren naar een Wikipedia-site, dat doet u dat zo: {{nlwiki|deurne}} ( nlwikipedia:deurne )

Stel u wilt refereren naar een wiki-boek, dat doet u dat zo: {{boek|Griekse_mythologie/Muzen}} ( nlwikiboek:Griekse_mythologie/Muzen )

Stel u wilt refereren naar een wiki-woordenboek, dat doet u dat zo: {{nlwoordenboek|wethouder}} ( woordenboek:wethouder )

Kaarten toevoegen

Meer informatie over het gebruik kunt u hier vinden.


 • meerdere punten
 • vlakken tekenen
 • lijnen tussen 2 punten tekenen
 • etc. etc.

Op adres

Stel u wilt Stationsstraat 73 op een kaartje laten zien.

{{
#display_map:
Stationsstraat 73, Deurne
}}


Bezig met het laden van de kaart...

Kaarten op coördinaat toevoegen

Stel u wilt een punt laten zien op de kaart. Dat doet u zo:

{|style="float:right;"
|{{
#display_map:
51.45946, 5.78778
|zoom=16
|height=500
|width=800
}}
|}
Bezig met het laden van de kaart...

Waarbij u de zoomfactor, height en width naar wens groter of kleiner kunt maken. Uiteraard zijn deze parameters ook te gebruiken indien u een adres opgeeft in plaats van coördinaten.

Complexe kaarten maken

Bezig met het laden van de kaart...

Wilt u complexe kaarten maken met lijnen, circels, meerdere punten? U kunt gebruik maken van de codes zoals beschreven in Semantic mediawiki. De wiki code kunt u in uw pagina plakken.

Zo geeft:

<div style="float: right">
{{#display_map:zeilberg deurne ;
veldstraat 39 deurne ~[[Veldstraat 39|Holten's molen]]~Een unieke nog werkende windmolen waarmee zowel graan gemalen als olie geslagen en hout gezaagd wordt. ~ Molenicoon.png
|lines=51.486, 5.863:51.446, 5.875:51.375, 5.914:51.365, 5.895~[[Peel-Raamstelling]]~Verdedigingslinie Tweede Wereldoorlog~green~0.42~10 
|height=450
|width=450
}}
</div>

Klassenfoto's

Klassenfoto's zijn te bekijken via de categorie:klassenfoto's. Niet alle afgebeelde personen hebben in de regel persoonlijk toestemming gegeven voor publicatie. Daarom worden klassenfoto's van minder dan 50 jaar geleden bij voorkeur niet geplaatst bij de pagina van de betreffende school.

Koppelingen

Als in een artikel personen of zaken voorkomen die een eigen pagina hebben of zouden verdienen op DeurneWiki dan wordt daarnaar een koppeling gemaakt.

Een koppeling maken naar de plaatsnaam Deurne is overbodig; de hele wiki gaat namelijk over Deurne en de naam Deurne komt op (vrijwel) iedere pagina voor. Daarom wordt die koppeling weggelaten.

Koppelingen naar nog levende personen worden bij voorkeur gemaakt met de roepnaam en de achternaam. Bij overleden personen wordt de koppeling gemaakt met volledige voornamen en geboorte- en overlijdensjaar. Er wordt dan een doorverwijzing gemaakt van (roepnaam + achternaam) naar (volledige voornamen + achternaam + (geboortejaar-overlijdensjaar).

Zie verder de pagina help:Koppelingen maken.

Lijsten

Genummerde lijsten maakt u met het #-teken.

Code genummerde lijst:
#Onderwerp één
#Onderwerp twee
##Subonderwerp één
##Subonderwerp twee
#Onderwerp drie, enz.

#Onderwerp één (vanwege overgeslagen regel)

Resultaat:

 1. Onderwerp één
 2. Onderwerp twee
  1. Subonderwerp één
  2. Subonderwerp twee
 3. Onderwerp drie, enz.
 1. Onderwerp één (vanwege overgeslagen regel)

Code met vette stippen

* Een onderwerp (een sterretje voor de tekst)
* Nog een onderwerp (een sterretje en een spatie)
** U kunt a.h.w. stippen binnen de stippen zetten (twee sterretjes)
*** Drie sterretjes. Enz.!

Resultaat:

 • Een onderwerp (een sterretje voor de tekst)
 • Nog een onderwerp (een sterretje en een spatie)
  • U kunt a.h.w. stippen binnen de stippen zetten (twee sterretjes)
   • Drie sterretjes. Enz.!

Codes door elkaar:

* Eerste punt
*# Subpunt 1
*# Subpunt 2
*#* Subsubpunt 2a
::: volgende alinea in subsubpunt 2a

Resultaat:

 • Eerste punt
  1. Subpunt 1
  2. Subpunt 2
   • Subsubpunt 2a
volgende alinea in subsubpunt 2a

Code voor definitielijsten m.b.v. spaties aan weerszijden van de dubbele punt:

;Encyclopedie : Handig naslagwerk
;Open Source : Een projectmatige manier van werken waarbij iedereen veranderingen aan mag brengen in het project
;DeurneWiki: Een open source encyclopedie

Resultaat:

Encyclopedie
Handig naslagwerk
Open Source
Een projectmatige manier van werken waarbij iedereen veranderingen aan mag brengen in het project
DeurneWiki
Een open source encyclopedie
Nuvola single chevron right.svg Zie voor uitvoerige beschrijving Help:Tekstopmaak

Minicursus

Wie snel een nieuw artikel wil starten maar nog geen ervaring heeft kan terecht bij de Minicursus DeurneWiki voor beginners.

Overlegpagina

Handtekening zetten.jpg

Bij iedere pagina kan ook een eigen overlegpagina worden aangemaakt of eigen informatie of commentaar worden toegevoegd aan de tekst in een bestaande overlegpagina. Gebruik daarvoor in de bovenste horizontale menubalk de optie Overleg,, rechts van Pagina.

Als u zelf mogelijk nuttige informatie hebt maar u wilt of durft die nog niet toe te voegen aan de bestaande pagina, gebruik dan de overlegpagina. Ook als u twijfels hebt over de juistheid of volledigheid van een bestaande pagina, dan is de overlegpagina daarvoor uitstekend geschikt. De overlegpagina is uitsluitend bedoeld voor zakelijke informatie, overleg en/of vragen betreffende de bijbehorende pagina.

Vergeet niet om achter de tekst uw handtekening te zetten door boven het tekstblok op het icoontje te klikken, waarnaar in nevenstaand plaatje de blauwe pijl wijst. De datum en uw gebruikersnaam komen dan automatisch achter de door u toegevoegde tekst.

Vragen en opmerkingen van persoonlijke aard kunnen via de gebruikerspagina en "Deze gebruiker e-mailen" rechtstreeks aan de betrokkene gestuurd worden.

Paginanaam

 • Bij het aanmaken van een nieuwe pagina kan de ==Naam van de pagina== boven de overige tekst worden weggelaten anders komt twee keer dezelfde naam boven de pagina. Men kan dus direct met de tekst beginnen. Daarbij moet in de eerste regel van de tekst wel de paginanaam vetgedrukt voorkomen.

Ten aanzien van de te kiezen naam voor een nieuwe pagina gelden de volgende richtlijnen:

 1. Een pagina over een persoon krijgt als naam de officiële voornamen en achternaam, zoals vermeld in de geboorteakte van de burgerlijke stand, gevolgd door tussen haken het jaar van geboorte en het jaar van overlijden, bijvoorbeeld Franciscus Gerardus Jozef Obers (1924-1968).
 2. Bij de naamgeving van een artikel over een nog levend persoon wordt volstaan met de roepnaam en achternaam, dus zonder het geboortejaar. Mocht de roepnaam en achternaam niet uniek zijn dan kunnen de volledige voornamen en achternaam gebruikt worden. Zodra de persoon is overleden wordt de volledige naam aangevuld met tussen haakjes het geboorte- en sterftejaar. Als de combinatie voor- en achternaam niet uniek is, kan gekozen worden om als paginanaam de volledige voornamen + achternaam te kiezen. Om privacy-redenen kan dat afgestemd worden met de betrokken persoon.
 3. Bij nog levende gehuwde vrouwen kan gekozen worden voor: roepnaam + achternaam van de echtgenoot-eigen achternaam, bijvoorbeeld Mien Jonkers-Jansen.
 4. Als de geboortedatum of -naam in andere primaire bronnen zoals huwelijks- of overlijdensakte afwijkt van die in de doop- of geboorteakte dan kan daarvan in een voetnoot melding worden gemaakt.
 5. Als van de te beschrijven persoon de roepnaam, pseudoniem of bijnaam bekend is dan wordt daarvan een doorverwijzing (zie inhoudsopgave) gemaakt naar deze pagina.
 6. Bij een pagina over een persoon, die vóór de invoering van de burgerlijke stand geboren is, geldt als voorna(a)m(en) de doopna(a)m(en) in de doopakte en als achternaam de achternaam van de vader, zoals die in de doopakte van de betreffende persoon is vermeld.
 7. Een pagina over een persoon die vóór de invoering van de burgerlijke stand geboren is krijgt als naam de meest gebruikte voor- en achternaam in de beschikbare documenten. Eventueel kan een doorverwijzing gemaakt worden vanuit minder vaak voorkomende namen van die persoon.
 8. De naam van een pagina over een zaak moet kort en bondig zijn, waarbij uit de naam van het artikel al duidelijk wordt waarover het gaat. Een artikel over toneelvereniging Ons Vermaak, krijgt dus niet als naam Ons Vermaak, maar toneelvereniging Ons Vermaak. Het is wel aan te raden om een doorverwijspagina van Ons Vermaak naar Toneelvereniging Ons Vermaak te maken.

Speciale pagina's

Wilt u weten welke pagina's niet gecategoriseerd zijn, welke mediawiki-versie is gebruikt etc. kijk dan op de speciale pagina's

Tabellen

Voor een uitgebreide hulp zie: nlwikiboek:Help:Gebruik_van_tabellen

Als u het lastig vind om om te gaan met WikiTables dan zijn er op het internet ook online programma's die helpen met het omzetten van bijvoorbeeld excel of csv naar WikiTable format, zie: google search

Teksten

Teksten worden zo veel mogelijk in de onvoltooid verleden tijd (ovt) geschreven, waarbij de woordenlijst van Onze Taal als richtsnoer geldt voor de spelling.

Bij de beschrijving van levende personen voor de nog actuele zaken wordt de onvoltooid tegenwoordige tijd (ott) gebruikt. Zodra de betreffende persoon overlijdt wordt de tekst aangepast naar ovt.

Als in de tekst een actuele situatie wordt beschreven, wordt niet anno (huidige jaartal) maar tegenwoordig geschreven. Dit voorkomt dat teksten verouderd raken en/of van jaar tot jaar moeten worden aangepast.

In de tekst worden htlm-codes (zoals <br>) zo veel mogelijk vermeden. Nieuwe zaken, die geen direct verband houden met het voorafgaande, worden in een nieuwe alinea (extra blanco regel) beschreven.

Verwijzingen naar een externe website

Als men wil laten doorklikken naar een externe website dan kan dat als volgt: [url eigen tekst]. Als je bijvoorbeeld wilt verwijzen naar het gedachtenisprentje van Hendrik Ouwerling dan doe je dat als volgt

 [http://bidprentjesarchief.nl/?pagina=nba-show-form&id=13788&i=0 Dit is het gedachtenisprentje van Hendrik Ouwerling.]

en geeft als resultaat:

Dit is het gedachtenisprentje van Hendrik Ouwerling.

Denk daarbij aan de enkele rechte openings- en sluithaak en de spatie tussen url (links) en leesbare tekst (rechts). Als je met de cursus op bovenstaande tekst gaat staan kun je doorklikken naar het prentje op een externe site.

Wie krijgt een eigen artikel?

Alle personen die in de (voormalige) gemeente Deurne (en Liessel) of Vlierden geboren en gewoond hebben, komen in principe in aanmerking voor vermelding in DeurneWiki. Of ze ook een eigen pagina krijgen, hangt af van de betekenis die de betreffende persoon voor Deurne had/heeft.

Ieder gezinshoofd, vroeger de man, krijgt een eigen pagina. Als de gehuwde vrouw geen eigen zelfstandige maatschappelijke rol speelt/speelde dan kunnen in de regel de gegevens over haar worden ondergebracht in het artikel van haar man, met een doorverwijzing van haar naam naar die van haar man. Gaat het om kinderen die jong of vroeg-volwassen overleden zijn, dan kunnen in de regel de (spaarzame) gegevens, die over het kind bekend zijn, in het artikel van de ouders geplaatst worden.

Gaat het om volwassenen die ongehuwd gebleven zijn, dan moet steeds een afweging worden gemaakt of de eigenstandige rol van die volwassene in het maatschappelijk leven een eigen artikel rechtvaardigt. Dit hangt dus sterk af van de hoeveelheid gegevens die over hem/haar bekend zijn. Als de informatie over zo iemand beperkt is tot bijvoorbeeld het woonadres en/of het beroep dan rechtvaardigt dat nog geen eigen artikel en kunnen de bekende gegevens in het artikel van het ouderlijke gezin geplaatst worden.

Bij ieder artikel is het gewenst dat, voor zover voorhanden, ook een of enkele karakteristieke foto's van die persoon en/of het gezin geplaatst worden. Er dient echter wel voor gewaakt te worden dat DeurneWiki een verkapt familie-album wordt met vele, voor de buitenwereld nietszeggende, foto's.

Wijzigingen aanbrengen

Het wordt zeer op prijs gesteld als niet correcte informatie in een pagina wordt verbeterd of relevante informatie wordt toegevoegd. Omdat bij iedere wijziging de complete pagina opnieuw wordt opgeslagen en de oude pagina, niet direct zichtbaar, ook wordt bewaard en dus ruimte/geld kost, geven we uit kostenoverwegingen als tip mee om kleine wijzigen, zoals tekstuele aanpassingen of correcties van van taal- of stijlfouten uitsluitend door te voeren als in het betreffende artikel ook tevens relevante inhoudelijke wijzigingen worden aangebracht. Als op meerdere plaatsen in één artikel wijzigingen worden aangebracht, dan wordt bij voorkeur het artikel pas opgeslagen als al die wijzigingen ook zijn aangebracht. Dus zo weinig mogelijk tussentijdse versies opslaan! Tussentijds kan wel onbeperkt de knop Bewerking ter controle bekijken worden gebruikt om te bekijken of alles naar wens is.

Youtube-filmpje toevoegen

Dat doet u zo:

Stel je wil het volgende filmpje toevoegen: http://www.youtube.com/watch?v=G1CYNYoKug8

Dat zet u het volgende in de pagina:

{{#widget:YouTube|id=G1CYNYoKug8}}

dit geeft:

(Trouwens, dit is een leerzaam instructiefilmpje om met DeurneWiki te leren werken)
 1. bron
 2. bron 2
 3. Klik hiernaast op het blauwe pijltje... Dan ziet u op de bovenste regel van het scherm voetnoot 3 staan.