U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Jean de Groot (1812-1885)

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Versie door Pieter K (overleg | bijdragen) op 22 sep 2022 om 18:57
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Johannes de Groot
Persoonsinformatie
Volledige naam Jean (Johannes) de Groot
Geboorteplaats Vlierden
Geboortedatum 26 maart 1812
Overl.plaats Deurne
Overl.datum 21 juli 1885
Partner(s) Dorothea van der Zanden
Beroep(en) fabrieksarbeider, landbouwer
Stamboom.png De Groot

Jean (Johannes, Johannis) de Groot was eigenaar van een boerderij op Vreekwijk aan de huidige Vestingweg, die hij vanaf zijn huwelijk, met een onderbreking van 1867 tot 1870, tot aan zijn dood bewoonde.


Johannes was een zoon van de Brouwhuise landbouwer Jacobus de Groot (1764-1848) en Joanna Maria van Hore (1775-1839).

Hij huwde op 45-jarige leeftijd op 22 april 1857 in Vlierden met Dorothea van der Zanden, (Deurne 23 augustus 1828 - Deurne 19 februari 1886), dochter van Joannes van der Sanden (1794-1869) en Wilhelmina Berkers (1797-1835).

De volgende kinderen werden uit dit huwelijk geboren:

  1. Jacobus, (Deurne 21 mei 1858 - Deurne 21 september 1858).
  2. Johannes, (Deurne 3 november 1862 - Deurne 25 mei 1944). Hij bleef ongehuwd.
  3. Jacobus (Lierop 28 maart 1868 - na 1911). Hij was van 1 oktober 1889 tot 1 oktober 1891 dienstknecht bij Antoon Lammers op Vreekwijk. In december 1880 was hij een van de getuigen van de lijfstraf die Alfons Aarts kreeg van meester Van de Kerkhoff. In 1891 vertrok Jacobus naar Maastricht, vervolgens woonde hij afwisselend in Weert, Maastricht en Bracht.
Bezig met het laden van de kaart...

Op 24 mei 1852 kocht hij van de Deurnese wethouder en rentenier Johannes van Eijk voor 1000 gulden de boerderij op Vreekwijk ter hoogte van het tegenwoordige adres Vestingweg 8 en nam daarop bij de verkoper een hypotheek van 800 gulden. Hij woonde en werkte tot dan als fabrieksarbeider in Helmond. Mogelijk bleef hij ook daarna nog in Helmond of Vlierden wonen want hij verhuurde zijn boerderij op Vreekwijk op 28 februari 1854 voor een periode van drie jaar aan Johannis Nooijen. De jaarlijkse pachtsom van 40 gulden moest telkens op uiterlijk 15 april betaald worden.

Op 8 november 1857 nam hij bij Francina Rooijakkers, de weduwe van Willem van der Putten uit Vlierden, een hypotheek van 300 gulden op zijn goederen.

Op 14 december 1866 verkocht Johannes de Groot voor zijn vertrek naar Lierop in het openbaar twee ossen, twee koeien, een varken, landbouwgereedschap, landbouwproducten en huishoudelijke inboedel. Het bracht hem 375,40 gulden op.

Op 15 juli 1867 liet hij vanuit Lierop zijn te velde staande oogst publiek verkopen. Dat bracht hem 234,50 gulden op.

Van februari 1867 tot februari 1870 verliet hij tijdelijk zijn boerderij op Vreekwijk en ging naar zijn zus Joanna Maria, weduwe van Jacobus Branten, die op Achterbroek onder Lierop woonde.

Op 23 oktober 1872 kocht hij van de kinderen van Gerrit Goossens voor 535 gulden drie percelen bouwland.

Op 24 december 1874 vroeg het algemeen armbestuur van Vlierden bij Gedeputeerde Staten toestemming om een bedrag van 400 gulden te verstrekken aan Johannes de Groot in Deurne met hypotheek op zijn goederen. De toestemming werd verkregen en op 8 januari 1875 kreeg Johannes de Groot het geld.

Op 21 januari 1875 meldde notaris Van Riet in een brief dat de onroerende goede van Johannes de Groot tenminste 2.500 gulden waard waren. Ten bewijze daarvan werd op 30 januari 1875 een verklaring van twee deskundigen overlegd.

Op 30 april 1875 kocht hij van de kinderen van Pieter Moors voor 30 gulden een perceel heide en dennenbos onder Vlierden, de helft van van sectie A 746, het geheel 6.450 m² groot.

Op 6 oktober 1875 kocht hij van Mathijs van Bommel een perceel bouwland voor 100 gulden.

Op maandagavond 4 juni 1883 werd zijn huis met de inboedel door brand vernield. De schade bedroeg 330 gulden en De Groot was onverzekerd.

Op 6 juli 1885 liet Johannes, die toen al ziek op bed lag, in de herberg van Wilbert van den Boomen op Vreekwijk een drietal percelen grond publiek verkopen. De percelen kadastraal G 1959 en G 1899 gingen voor 150 gulden naar Willem Kuunders en H 725 werd voor 429 gulden gekocht door Willem Ceelen.

Na zijn overlijden lieten zijn kinderen op 18 augustus 1885 wat roerende goederen, te weten een os, een koe, was landbouwgereedschap, wat bijenvolken, huishoudelijke inboedel en een hoeveelheid boekweit publiek verkopen. Het bracht ruim 221 gulden op.

Op 5 en 19 oktober 1885 werd, opnieuw in de herberg van Wilbert van den Boomen, de inmiddels herbouwde boerderij met de bijhorende landerijen door de weduwe en kinderen De Groot publiek verkocht. Het huis ging naar Johannes Aarts. De landerijen gingen naar een achttal andere kopers. Het geheel bracht 1.619 gulden op.

Op 5 januari 1886 liet de weduwe De Groot nog een hoeveelheid hout op stam, eiken, wilgen, een fruitboom en berken, openbaar verkopen. De opbrengst was 47,50 gulden.

Op 17 februari 1886 werd de hypotheek van 100 gulden, door het armbestuur van Vlierden aan Johannes de Groot verstrekt, doorgehaald.

Op 11 maart 1887 verstrekten zijn zonen een hypotheek van 100 gulden tegen 4 procent aan de Liesselse landbouwer Hendrikus Hazen.

Op 7 mei 1889 leenden ze 500 gulden tegen 4,5 procent aan Jacobus Borgs.

Op 28 juli 1889 leenden ze aan Peter Manders en diens schoonvader Martinus Koppens 300 gulden tegen 4,5 procent.

Op 3 oktober 1889 verstrekten ze opnieuw een hypotheek aan Jacobus Borgs, deze keer van 150 gulden tegen 4 procent.

Op 23 maart 1890 gaven ze een hypotheek van 300 gulden tegen 4 procent aan de weduwe van Jan Wijlen.

Op 16 juni 1890 gaven ze een hypotheek van 175 gulden tegen 4 procent aan de Deurnese winkelier Gijsbert Poorters.

Op 16 september 1890 gaven ze een hypotheek van 350 gulden tegen 4 procent aan Engelbert Verleijsdonk en zijn zus Maria.

Onroerend goed van Johannes de Groot
Benaming Kad.sectie Soort Oppervlak m² Opmerkingen
de Kampkens G 1275 bouwland 5.220 van Johannes van Eijk
de Braakt G 1286 bouwland 5.950 idem
idem G 1297 bouwland 7.210 idem
idem G 1298 bouwland en weiland 5.860 idem
idem G 1299 moestuin 620 idem
idem G 1300 huis en erf 246 idem
Berkt G 1597 weiland 5.680 idem
de Braakt G 1651 heide 8.690 idem
idem G 1652 schuur en erf 92 idem
idem G 1653 heide 350 idem
de Peel H 638 heide 9.320 idem
idem H 725 heide 17.600 van Johannes van Erp en Jan Jacobs
Kleine Middelklamp E 919 bouwland 3.700 van Francis van Vosselen
Berkt G 38 weiland 4.310 idem
de Braak G 1959 heide 2.070 van de gemeente
idem G 1899 bouwland 5.220 van de kinderen van Gerrit Goossens
idem G 2126 bouwland 10.250 idem
idem G 2125 bouwland 3.264 van Mathijs van Bommel in 1875.