DeurneWiki is gratis voor u als gebruiker,
en dat willen we zo houden!
Steun ons daarom en stem bij de Rabo ClubSupport op
heemkundekring H.N. Ouwerling Deurne
Raboclubsupport.png

Molenstraat 7-9-11

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
(Doorverwezen vanaf Molenstraat 7)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Het eerste huis links op de foto (1925) is het pand Molenstraat 7-9, het volgende huis werd bewoond door slager Johannes Bekkers (1896-1967) (Molenstraat 11).

Op het adres Molenstraat 7-9, voor de omnummering E.110, stond een huis uit 1920, op het naastgelegen adres Molenstraat 11 een ouder pand. Samen delen zij een verleden, en ook sinds de jaren 80 van de vorige eeuw een gezamenlijke ontwikkeling.

Bezits- en ontwikkelingsgeschiedenis[bewerken]

Voorgeschiedenis (1832-1922)[bewerken]

Bij de invoering van het kadaster was het perceel bekend als D 21 (huis en erf) en D 20 (tuin). Het geheel was toen eigendom van schoenmaker Jacobus Hermans (1775-1855).[1] In dienstjaar 1839 verkocht hij het aan schoenmaker Francis Feijen, vermoedelijk zijn neef.[2] Op een zeker moment werd het huis door een kadastrale fout kort 'formeel' overgedragen aan (de erfgenamen van) Joannes Wilhelmus van de Mortel (1751-1840), maar kwam daarna weer officieel in handen van Francis, die het verkocht aan metselaar Henricus Lutters (1819-1888).[3] In dienstjaar 1872 verkocht hij huis en tuin door aan bakker en winkelier Pieter Alphons Sauvé (1846-1912).[4] De nieuwe eigenaar in dienstjaar 1888 werd zijn zwager Lodewijk van Hombergh (1844-1924) met mede-erfgenamen, alhoewel Sauvé het pand voor zijn bakkerij bleef gebruiken. In dienstjaar 1900 liet Van Hombergh na de brand in de bakkerij van Sauvé het oude pand herbouwen en kadastraal samenvoegen met de tuin, waardoor het kadastraal bekend werd als D 1763.[5] Bij boedelscheiding ging het pand in dienstjaar 1905 opnieuw naar Pieter Alphons Sauvé. In dienstjaar 1913 verkocht Sauvé het pand.[6] De koper was zijn dochter Martina Maria Huberta Sauvé (1876-1958), winkelierster te Deurne.[7] In dienstjaar 1920 ruilde ze een pand met Francisca van Bree, slagerin, en weduwe van Johannis Bekkers (1859-1906). Die laatste kreeg daardoor het pand aan de Molenstraat, in ruil voor een pand in sectie E op de Wolfsberg. In dienstjaar 1921 liet ze het pand verbouwen, waardoor het het uiterlijk kreeg dat het tot de sloop hield.[8]

Molenstraat 7-9[bewerken]

In dienstjaar 1922 werd het pand gesplitst in twee delen. Het ene behield de weduwe Bekkers, het andere werd verkocht aan slager Johannes Bekkers en consorten. Het behouden deel kreeg kadastraal nummer D 1976, huis en tuin, en werd in 1926 (dienstjaar 1927) verbouwd met opname van een stuk aangrenzende grond, waardoor het opnieuw uit twee huizen en tuin bestond. In dienstjaar 1933 volgde de boedelscheiding van de weduwe Bekkers-van Bree.[9] Bij die boedelscheiding ging dit deel van het pand naar Maria Anna Bekkers, die de 2 huizen en tuin in dienstjaar 1940 verkocht.[10] De koper was huisschilder Arnoldus Johannes Bekkers (1885-1967), die zijn nieuwe aankoop in dienstjaar 1957 liet hermeten. Het pand werd toen officieel als Molenstraat 7-9 aangeduid, en was kadastraal bekend als K 364. In dienstjaar 1967 verkocht hij een klein deel van zijn perceel aan de gemeente Deurne. Wat overbleef werd kadastraal aangeduid als K 608, nog steeds Molenstraat 7-9. In hetzelfde dienstjaar volgde de verkoop van de twee huizen.[11] Twee gezusters Bekkers werden de eigenaar, waarvan de jongste dochter de bewoonster van Molenstraat 7 werd. In dienstjaar 1972 verkocht zij een deel van Molenstraat 7-9 aan de eigenaar van een perceel aan de Kerkstraat, waarna het perceel Molenstraat 7-9 kadastraal K 726 werd. In dienstjaar 1987 volgde sloop en gedeeltelijke verkoop, waarna zij een bouwterrein, K 1231, overhield.[12]

Molenstraat 11[bewerken]

De andere helft van de splitsing uit dienstjaar 1922 werd kadastraal bekend als D 1977, huis en tuin. In dienstjaar 1922 vond een verbouwing plaats, in dienstjaar 1931 volgde een gedeeltelijke sloping en in dienstjaar 1932 werd het perceel met een ander verenigd.[13] Als eigenaar werd nu ingeschreven Johannes Bekkers (1896-1967), de zoon van Francisca, en slager en veehandelaar op het adres Derpsestraat 12.[14] In dienstjaar 1955 verkocht hij het huis aan de Molenstraat aan zijn zoon, slager Jacobus Johannes Leonardus Bekkers (1922). Die liet het perceel in dienstjaar 1957 hermeten. Kadastraal werden winkelhuis, slagerij, erf en garage, Molenstraat 11, daarna bekend als K 363. In dienstjaar 1962 vond op het perceel nog nieuwbouw plaats.[15] In dienstjaar 1979 werd het perceel verkocht aan de slagers Swinkels en Van Engeland, die in 1987 een klein deel van het perceel aan de gemeente verkochten. De winkel, erf, slagerij en bovenwoning stonden kadastraal daarna bekend als K 1224.[16]

Bouwgeschiedenis[bewerken]

De huidige panden op de adressen Molenstraat 9, 9a, 11, 11a en 11c dateren uit het midden van de jaren 80, na de sloop van het oude pand Molenstraat 7-9 (en kennelijk ook 11) en het realiseren van een doorbraak naar het achtergelegen parkeerterrein ter plaatse van het vervallen huisnummer 7. In de nieuwbouw van Molenstraat 9 was enige tijd nog de diepvrieswinkel Van Rijsingen gevestigd. De huidige gebruikers zijn Domino's (Molenstraat 9) en Vis & co (Molenstraat 11a). De andere huisnummers zijn de toegangen tot de bovenwoningen.

Huurders/gebruikers[bewerken]

In 1930 woonden in de panden Jacobus Pijnen (1892-1965) (Molenstraat 7, A.235), de weduwe J. Bekkers (Molenstraat 9, A.234a) en J. Bekkers (Molenstraat 11, A.234). Gebruikers in 1953 waren Arnoldus Johannes Bekkers (1885-1967) en Wilhelmus P. van der Heijden (Molenstraat 7, E.110), fotograaf Johannes Wilhelmus Martinus van den Broek (1904-1962) (Molenstraat 9, E.109) en [[Johannes Jacobus Franciscus Bekkers (1920-2003) met zijn broer (Molenstraat 11, E.108).

Andere bewoners op het adres Molenstraat 7 waren naar verluid Antonius Henricus van Grinsven (1906-1970) en Jacobus Leonardus Alphonsus Veltmans (1898-1979).

Bronnen, noten en/of referenties
 1. Kadastrale leggers Deurne, reeks 1, artikel 233
 2. Kadastrale leggers Deurne, reeks 1, artikel 933
 3. Kadastrale leggers Deurne, reeks 1 en 3, artikel 1298
 4. Kadastrale leggers Deurne, reeks 3, artikel 2327
 5. Kadastrale leggers Deurne, reeks 3, artikel 3167
 6. Kadastrale leggers Deurne, reeks 3, artikel 4203
 7. Kadastrale leggers Deurne, reeks 3, artikel 4778
 8. Kadastrale leggers Deurne, reeks 3, artikel 4452
 9. Kadastrale leggers Deurne, reeks 3, artikel 4452
 10. Kadastrale leggers Deurne, reeks 4, artikel 6718
 11. Kadastrale leggers Deurne, reeks 5, artikel 6986
 12. Kadastrale leggers Deurne, reeks 5, artikel 10907
 13. Kadastrale leggers Deurne, reeks 4, artikel 5573
 14. Kadastrale leggers Deurne, reeks 4, artikel 5578
 15. Kadastrale leggers Deurne, reeks 5, artikel 8606
 16. Kadastrale leggers Deurne, reeks 6, artikel 14278